Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Афанасенко Валентина Іванівна

Посада: 
Завідувач кафедри психології
Робочий телефон: 
047-264-95-22
Email: 
vallina_k911@ukr.net
Освіта: 
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка
Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
Вчене звання, науковий ступінь: 
кандидат психологічних наук, доктор філософських наук, доцент
Наукові інтереси: 
Життєтворчість особистості, психологічні захисти в контексті адаптації творчої особистості, оптимізація психологічного здоров’я
Публікації: 
 1. Коновальчук В. І. Творча особистість у просторі освіти : монографія / В. І. Коновальчук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 393 с.
 2. Коновальчук В. І. Сутність та еволюція довіри у сучасному освітньому просторі /В. І. Коновальчук // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 4 до Вип. 31 : – Київ : Гнозис, 2014.– С. 326–333.
 3. Коновальчук В. І. Становлення та сутність поняття «простір освіти» / В. І. Коновальчук // Людинознавчі студії : Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. – Вип. 13 : Філософія. – Дрогобич, 2014. – С. 191–204.
 4. Коновальчук В. І. Онтологічний статус поняття «простір освіти» / В. І. Коновальчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» / ред. колегія : І. Д. Пасічник, М. О. Зайцев та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 16. – С. 54–60.
 5. Коновальчук В. І. Сутність поняття «цілісність особистості» у системі філософського знання / В. І. Коновальчук // Науковий вісник. Серія «Філософія». –Вип. 45 (частина І). –Харків : ХНПУ, 2015.– С. 154–168.
 6. Коновальчук В. І. Проблема творчого потенціалу особистості у філософії освіти / В. І. Коновальчук // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – Вип. 99 (8). – Київ, 2015.– С. 302–306.
 7. Коновальчук В. І. Рефлексія як спосіб розвитку творчого потенціалу у просторі освіти / В. І. Коновальчук // Актуальні проблеми філософії та соціології. – Вип. 7. – Одеса, 2015. – С. 74–78.
 8. Коновальчук В. І. Особливості розвитку творчого потенціалу особистості / В. І. Коновальчук // Наукове видання «Актуальні проблеми філософії та соціології». – Вип. 8.– Одеса, 2015. – С. 80–84.
 9. Коновальчук В. І. Сутність та значення довіри у просторі освіти / В. І. Коновальчук // Вісник Черкаського університету. Серія «Філософія». – № 31 (364). – Черкаси, 2015. – С. 44–52.
 10. Коновальчук В. І. Онтологічний сенс кордоцентризму у філософії освіти / В. І. Коновальчук // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія». Вип. 32. – Дрогобич, 2015. – С. 200–212.
 11. Коновальчук В. І. Формування глибинно-психологічних механізмів соціальної адаптації особистості / В. І. Коновальчук // Вісник Інституту розвитку дитини : збірник наукових праць.. – Вип. 14. – Київ, 2011. – С. 143–149.
 12. Коновальчук В. І. Реалізація творчого потенціалу особистості / В. І. Коновальчук // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – Вип. 105 (2). – Київ, 2016. – С. 215–218.
 13. Коновальчук В. И. Психологическое здоровье как ценность образовательного пространства / В. И. Коновальчук // Балтийский гуманитарный журнал. – 2013. – № 2 (3). – С. 13–16.
 14. Коновальчук В. І. Довіра як чинник розвитку творчого потенціалу особистості у просторі освіти / В. І. Коновальчук // Sciece and Educationa New Dimension. Humanities and Social Science, IIІ (11). – Vol. 67. – Issue, 2015. – С. 22–26.
 15. Коновальчук В. І. Роль ексквізитних ситуацій дитинства у своєрідності життєвої реалізації особистості / В. І. Коновальчук // Актуальні проблеми і сучасні тенденції розвитку психології і педагогіки : збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, Лондон, 2011 р.). Регіональна попередня програма проекту Міжнародної Академії Наук і Вищої Освіти (Лондон, Великобританія) «Чемпіонат Світу, континентальні, національні та регіональні першості з наукової аналітики, 2011. – С. 149–152.
 16. Коновальчук В. І. Роль креативного учителя у розвитку творчого потенціалу учня / В. І. Коновальчук // Наукові записки Малої академії наук України : збірник наукових праць. – Вип. 2. – Київ : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. С. 89–96.
 17. Коновальчук В. І. Взаємозв’язок психологічного здоров’я та творчого розвитку особистості / В. І. Коновальчук // Наукові записки Малої академії наук України : збірник наукових праць. науки. – Вип. 3. – Київ : ТОВ «СІТІПРІНТ». – 2013. – С. 440–448
 18. Коновальчук В. І. Психологічні умови розвитку креативного потенціалу особистості : науково-методичний посібник / В. І. Коновальчук. – Київ : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2012. – 121 с.
 19. Коновальчук В. І. Довідник психолога з методик дослідження складових навчально-дослідницьких умінь у дітей дошкільного і шкільного віку / В. І. Коновальчук, Т. І. Чернецька, Л. С. Голодюк, О. М. Шишова, А. М. Гельбак, Т. М. Рашкова, Н. І. Ніколенко. – Київ : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2014. – 384 с.
 20. Коновальчук В. І. Практика творчого розвитку молодших школярів : науково-методичний посібник / В. І. Коновальчук, Л. В. Бойченко – Київ : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – С. 5 – 68. Коновальчук В. І. Глосарій основних понять / В. І. Коновальчук, Н. І. Лісова, Н. М. Лобенко // Уроки довіри у сучасній школі : навчально-методичний посібник для вчителів початкової школи / За заг. ред. Н. І. Лісової. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – С.185–241.
 21. Konovalchuk V.І. Responsibility in the regulation of creativity potential / V.І. Konovalchuk // Innovative solutions in modern science. – № 1(10), 2017. – Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати). – Р. 141–150.
 22. Konovalchuk V.І. Philosophyc understanding of the personality’s creative potential analysis method / V.І. Konovalchuk // Znanstvenamisel journal. – №3/2017. The journal is registered and published in Slovenia. – Р. 93–98.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове