Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Степанова Наталія Михайлівна

Посада: 
Доцент кафедри
Робочий телефон: 
047-264-05-90
Email: 
stepanova76 [at] ukr.net
Освіта: 
Історичний факультет Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького, 1998 рік,
Економічний факультет Черкаського державного технологічного університету, 2003 рік
Вчене звання, науковий ступінь: 
Кандидат філософських наук
Наукові інтереси: 
Всесвітня історія, історичне краєзнавство, народознавство, політологія, соціальна філософія
Публікації: 
  1. Степанова Н.М. Трансформація національної держави і криза довіри як наслідок соціальних змін кінця ХХ – початку ХХІ століття / Наталія Степанова // Збірник наукових праць XXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія, культурологія, мистецтвознавство і архітектура в процесі ціннісної трансформації суспільства». – Лондон: IASHE, 2012. – C. 68 – 72.
  2. Степанова Н.М. Філософські передумови виникнення соціальних концепцій довіри / Наталія Степанова // Вісник Черкаського університету. – Серія Педагогічні науки. – Черкаси, ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2013. – №6 (259). – 152 с. – С. 99 – 105.
  3. Степанова Н.М. Довіра та демократія в системній взаємодії за збереження цілісності суспільства / Наталія Степанова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 29, Том V: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – 564 с. – С. 78 – 85.
  4. Степанова Н.М. Аксіологічний аспект феномену довіри / Наталія Степанова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 4 до Вип. 31, Том ІІІ (11): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2014. – 374 с. – С. 342 – 347.
  5. Степанова Н.М. Проблема доверия как ценностная составляющая социального капитала современного общества / Наталия Степанова // Traditions and moderns trends in the process of formation of humanitarian values: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXXIV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, Physical Culture and Sports (London, June 26 – July 02, 2014). – London: IASHE, 2014. – 107 с. – C. 86 – 88.
  6. «Гуманістичні ідеї у науковій спадщині М.О.Максимовича»: Методичні матеріали за результатами Інтернет-семінару / Наталія Степанова. – Черкаси: Видавництво Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, 2015. – 60 с.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове