Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Віртуальна дискусія на сайті молодого вчителя «Використання нормативно-законодавчих документів у підготовці до уроку»

Одним із значущих аспектів інтеграції України до Європейського Союзу є впровадження у вітчизняну систему освіти чітко визначених норм і стандартів, що дозволять державі поступово і впевнено ввійти в Європейський освітній простір та готувати висококваліфікованих педагогічних кадрів. На сучасному етапі зміст освіти визначає ряд нормативно-законодавчих документів, зокрема навчальні плани та програми, критерії оцінювання, підручники і навчальні посібники.  Сучасні тенденції розвитку системи освіти в Українській державі проявляються перш за все у модернізації та докорінному оновленні нормативно-законодавчої бази. 

Згідно з  планом роботи КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» на форумі сайту віртуальної школи професійного становлення молодого вчителя відбулася віртуальна дискусія «Використання нормативно-законодавчих документів у підготовці до уроку».

 «Учитель готується до кожного уроку все життя... Така духовна і філософська основа нашої професії і технологія нашої праці: щоб дати учням іскорку знань, вчителеві треба ввібрати ціле море світла» – ці слова В. Сухомлинського, які відображають сутність професійної діяльності педагога, що зумовлює необхiднiсть щоденно і систематично працювати над собою: розвивати свої інтелектуальні можливості, опановувати значнi пласти інформації з різних галузей знань, оволодівати основами педагогічних технологiй, педагогічної техніки, – молоді вчителі взяли за основу при висвітленні теми дискусії. 

Учителі у своїх доповідях зупинилися на основних нормативно-законодавчих документах, які вони, відповідно до предмета, використовують на уроках. Основними нормативно-законодавчими документами навчально-виховного процесу в сучасній школі вчителі назвали Конституцію України, закон України «Про освіту»,   Державну програму «Освіта: Україна ХХІ століття», Державний стандарт базової і повної загальної освіти та навчальні програми затверджені Міністерством освіти України.

Педагогами початкової школи  в основному  зосередили свою  увагу на використанні в навчально-виховному процесі  Державного стандарту початкової загальної освіти та оволодінні ключовими компетентностями, які передбачають особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

У дискусії було наголошено на важливості використання методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання на уроках іноземної мови. Ця дисципліна посідає особливе місце  в розвитку вмінь й навичок користуватися іншою мовою як засобом спілкування, одержання нової корисної інформації, формування громадянськості й патріотизму. Цьому сприяє комунікативна складова предмету, його спрямованість на вивчення та порівняння побуту, звичаїв, традицій і мови свого та іншого народу. Молоді вчителі також звернули увагу на  наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014р. №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді».

У дискусії взяли участь 74 молодих учителя, їхні доповіді розміщені на форумі сайту віртуальної школи.

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове