Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Освітня діяльність

Порядок організації навчального процесу в інституті визначається відповідно до основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні, інших актів чинного законодавства з питань освіти, що регламентують питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, актуалізують проблему професійного вдосконалення педагогічних кадрів, яке має носити неперервний характер і здійснюватись упродовж усієї трудової діяльності з метою послідовного розширення і оновлення компетенцій, підвищення рівня професійної майстерності відповідно до вимог модернізації системи освіти в Україні.

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників області проводиться на підставі щорічних замовлень районних (міських) відділів освіти райдержадміністрації, міськвиконкомів в межах ліцензованого обсягу. Згідно поданих замовлень визначається кількість навчальних груп, які формуються диференційовано за формою навчання, фахом та атестаційною кваліфікаційною категорією. Такий розподіл надає можливість диференційованого підходу до організації навчального процесу в системі навчання дорослих, а обов’язкове вхідне діагностування дозволяє якісніше використовувати варіативність навчальних планів для задоволення навчальних потреб даної категорії слухачів.

 

Термін навчання встановлюється диференційовано у залежності від форм підвищення кваліфікації, підготовки слухачів і становить для керівників та педагогічних працівників закладів освіти:

  • семінари, тренінги, цільове та тематичне навчання – до двох тижнів з відривом від виробництва;
  • атестаційні курси підвищення кваліфікації очної форми навчання – від 12 до 24 календарних дні з відривом від виробництва;
  • атестаційні курси підвищення кваліфікації очно-дистанційної, дистанційної, заочної форми навчання – від двох тижнів до трьох – шести місяців без відриву від виробництва з очними сесійними заняттями.

 

Академічна лекція триває 80 хвилин без перерви.

Навчання проводиться на основі навчальних планів і програм, затверджених у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

В основу змісту складових курсової підготовки покладено «Типові навчальні плани та анотовані програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи загальної середньої освіти» (методичні рекомендації для інститутів післядипломної педагогічної освіти), затверджені вченою радою ЦІППО (протокол №6 від 23.06.2004р.). Ними рекомендовано обсяги навантаження, форми підготовки, тривалість навчального процесу, блокову систему занять тощо.

Навчальний процес курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівниківорганізовується в очній, очно-дистанційній та очно-заочній формах.

Програми очного навчання розраховані на 144 год., що складають 4 кредити (ЕСТS). Структура навчальної програми є модульною і відповідає структурі типових навчальних планів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів ЦІППО, розкриває їх зміст та складається з модулів:

соціально-гуманітарного – 12 годин (0,3 кредиту )

професійного – 122 годин (3,4 кредиту)

діагностико-аналітичного – 10 годин (0,3 кредиту).

Програма очно-дистанційного навчання передбачає 150 годин (5 кредитів) із них: 76 год. аудиторних занять та 74 год. самостійної роботи.

Програма дистанційного навчання передбачає 120 годин (4 кредити) із них: 16 години аудиторних занять та 120 годин самостійної роботи.

Програма очно-заочного навчання передбачає 108 годин (3 кредити) із них: 16 години аудиторних занять та 92 години самостійної роботи.

 

Інститут підвищує кваліфікацію педагогічних працівників за 47 напрямками.

 

№ з/п

Назва дисципліни за навчальним планом

Походження програми

1

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації директорів загальноосвітніх навчальних закладів

Розроблено інститутом

2

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів

Розроблено інститутом

3

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації резерву керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів

Розроблено інститутом

4

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін (етики, правознавства, основ філософії, громадянської освіти, християнської етики)

Розроблено інститутом

5

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів української мови та літератури

Розроблено інститутом

6

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів світової літератури

Розроблено інститутом

7

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів російської мови і літератури

Розроблено інститутом

8

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів іноземної мови

Розроблено інститутом

9

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації методистів районних (міських) методичних кабінетів предметів гуманітарного циклу

Розроблено інститутом

10

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації методистів районних (міських) методичних кабінетів предметів природничо-математичного циклу

Розроблено інститутом

11

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів математики

Розроблено інститутом

12

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації  учителів біології

Розроблено інститутом

13

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів   хімії

Розроблено інститутом

14

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації  учителів хімії та біології

Розроблено інститутом

15

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів географії

Розроблено інститутом

16

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів фізики

Розроблено інститутом

17

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів фізики та математики

Розроблено інститутом

18

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів інформатики

Розроблено інститутом

19

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації методистів районних (міських) методичних кабінетів з початкової освіти

Розроблено інститутом

20

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів початкових класів

Розроблено інститутом

21

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації вихователів груп продовженого дня

Розроблено інститутом

22

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів трудового навчання та технологій

Розроблено інститутом

23

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації соціальних педагогів закладів освіти

Розроблено інститутом

24

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації практичних психологів закладів освіти

Розроблено інститутом

25

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів-логопедів

Розроблено інститутом

26

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів (учителів-дефектологів)

Розроблено інститутом

27

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації вихователів загальноосвітніх (санаторних загальноосвітніх, спеціальних загальноосвітніх) шкіл-інтернатів

Розроблено інститутом

28

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації методистів районних (міських) методичних кабінетів з виховної роботи

Розроблено інститутом

29

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації методистів позашкільних навчальних закладів

Розроблено інститутом

30

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи

Розроблено інститутом

31

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації педагогів-організаторів

Розроблено інститутом

32

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації бібліотекаря загальноосвітньої школи

Розроблено інститутом

33

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації керівників гуртків, секцій, студій позашкільних навчальних закладів

Розроблено інститутом

34

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації керівників гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку

Розроблено інститутом

35

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів та керівників гуртків (студій) образотворчого мистецтва

Розроблено інститутом

36

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів художньо-естетичного профілю з музичного мистецтва

Розроблено інститутом

37

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів художньо-естетичного профілю з художньої культури

Розроблено інститутом

38

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів художньо-естетичного профілю з хореографії

Розроблено інститутом

39

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів фізичної культури

Розроблено інститутом

40

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів основ здоров’я

Розроблено інститутом

41

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації учителів предмету «Захист Вітчизни»

Розроблено інститутом

42

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації методистів районних (міських) методичних кабінетів з дошкільного виховання

Розроблено інститутом

43

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації завідувачів дошкільними навчальними закладами

Розроблено інститутом

44

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів

Розроблено інститутом

45

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів

Розроблено інститутом

46

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації музичних керівників дошкільних навчальних закладів

Розроблено інститутом

47

Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів

Розроблено інститутом

 

Навчальні плани переведено на модульну структурованість, яка дозволяє формувати навчальні програми, що відповідають індивідуальним чи груповим потребам слухачів. Кожен модуль має своє значення у програмі, зокрема, соціально-гуманітарному і діагностико-аналітичному модулям відведено до 10% від загальної кількості годин, відповідно професійний модуль займає до 80% навчальних годин. Для керівних кадрів освіти передбачено 36 годин навчання за професійним модулем, що забезпечує підвищення кваліфікації керівника одночасно як і фахівця.

Курс навчання на 2/3 складається з профілюючих предметів, спецкурсів за вибором. Навчальний процес здійснюється у формі інтегрованих проблемних лекцій з використанням мультимедіа, комп’ютерної техніки та практичних, семінарських занять у формі ділових ігор, «круглих столів», майстер-класів, конференцій, тренінгів тощо. Для очної та очно-дистанційної форм навчання організовується проходження педагогічної практики на базі навчальних закладів або стажування у базових установах. Для всіх категорій слухачів передбачено також самостійного навчання з проблем, актуальних для методичної чи педагогічної роботи в школі, з проблем сучасної психолого-педагогічної науки тощо. Зазвичай, результати самостійної роботи оформляються через розробки науково-методичних проектів.

З метою визначення рівня професійної компетентності слухачів проводиться вихідне (підсумкове) діагностування, яке дозволяє з'ясувати рівень знань педагогічних працівників відповідно до їхніх рівнів професійної підготовки.

 

Кафедри інститутуту лабораторії і відділи  пропонують педагогічним працівникам широкий вибір  проблемних і тематичних курсів. Найбільшим попитом користуються спецкурси з педагогіки, психології, педагогічного менеджменту, інноваційних технологій, науково-дослідної роботи, економіко-правових питань, використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів та ін.

Активно ведеться пошук нових технологій навчання дорослих, що існують поряд з традиційними і доповнюють їх на інноваційній основі. Навчальний процес переорієнтовано на використання активних форм та нових педагогічних технологій, які сприяють розвиткові рефлексії та креативності вчителя, залученню педагогів області до самостійних наукових досліджень, практичній допомозі у розробці творчих проектів та їх реалізації.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове