Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Додаток 1-1о до наказу МОН України №132 від 23.02.2004 р.

Категорія: 

Додаток 1

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(основна школа у структурі 12-річної)

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

5

6

7

8

9

5-9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3

3

2

2

13,5

 

Українська література

2

2

2

2

2

10

 

Іноземна мова

3,5

3

3

2

2

13,5

 

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

5

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

 

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

 

Етика

1

1

-

-

-

2

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

4

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

3

 

Художня культура

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

8

 

Алгебра

-

-

2,5

2

2

6,5

 

Геометрія

-

-

1,5

2

2

5,5

Природознавство

Природознавство

1

1

-

-

-

2

 

Біологія

-

-

2

2

3

7

 

Географія

-

2

2

1,5

1,5

7

 

Фізика

-

-

1

2

2

5

 

Хімія

-

-

1

2

2

5

Технології

Трудове навчання

1

1

2

2

1

7

 

Інформатика

-

-

-

-

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

0,5

0,5

4

 

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

3

3

13,5

Разом

23,5

25,5

28,5

27,5

28,5

133,5

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

2,5

6,5

5,5

21,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

24

25

26

27

28

130

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27

29

31

34

34

155

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин

 (основна школа у структурі 12-річної)

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

5

6

7

8

9

5-9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3

3

2

2

13,5

 

Іноземна мова

3,5

3

3

2

2

13,5

 

Мова національної меншини

2

2

2

2

2

10

 

Українська література

2

2

2

2

2

10

 

Література*

1

1

1

1

1

5

Суспільство- знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

 

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

 

Етика

1

1

-

-

-

2

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

4

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

3

 

Художня культура

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

8

 

Алгебра

-

-

2,5

2

2

6,5

 

Геометрія

-

-

1,5

2

2

5,5

Природознавство

Природознавство

1

1

-

-

-

2

 

Біологія

-

-

2

2

3

7

 

Географія

-

2

2

1,5

1,5

7

 

Фізика

-

-

1

2

2

5

 

Хімія

-

-

1

2

2

5

Технології

Трудове навчання

1

1

2

2

1

7

 

Інформатика

-

-

-

-

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

0,5

0,5

4

 

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

3

3

13,5

Разом

25,5

27,5

30,5

29,5

30,5

143,5

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1,5

1,5

0,5

4,5

3,5

11,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

27

29

31

33

33

153

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27

29

31

34

34

155

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
2. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням мови національних меншин може вивчатися інтегрований курс „Література” або окремий курс „Зарубіжна література”.
3. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням мови національних меншин за рахунок загального навантаження учнів збільшено гранично допустиме навантаження до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
з вивченням двох іноземних мов
(основна школа у структурі 12-річної)

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

5

6

7

8

9

5-9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3

3

2

2

13,5

 

Іноземна мова

3,5

3

3

2

2

13,5

 

Друга іноземна мова

2

2

2

2

2

10

 

Українська література

2

2

2

2

2

10

 

Література*

1

1

1

1

1

5

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

 

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

 

Етика

1

1

-

-

-

2

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

4

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

3

 

Художня культура

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

8

 

Алгебра

-

-

2,5

2

2

6,5

 

Геометрія

-

-

1,5

2

2

5,5

Природознавство

Природознавство

1

1

-

-

-

2

 

Біологія

-

-

2

2

3

7

 

Географія

-

2

2

1,5

1,5

7

 

Фізика

-

-

1

2

2

5

 

Хімія

-

-

1

2

2

5

Технології

Трудове навчання

1

1

2

2

1

7

 

Інформатика

-

-

-

-

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

0,5

0,5

4

 

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

3

3

13,5

Разом

23,5

26

27

28

29

143,5

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3

4

6

3

11,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

24

25

26

27

28

153

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27

29

31

34

34

155

Примітка:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
2. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням двох іноземних мов може вивчатися інтегрований курс „Література” або окремий курс „Зарубіжна література”.
3. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням двох іноземних мов за рахунок загального навантаження учнів збільшено гранично допустиме навантаження до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин
основна школа у структурі 12-річної)

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

5

6

7

8

9

5-9

Мови і літератури

Українська мова

3

3

2

2

2

12

 

Іноземна мова

3

3

2

2

2

12

 

Мова національної меншини

3

2

2

2,5

2,5

12

 

Українська література

2

2

2

2

2

10

 

Зарубіжна література та література національної меншини

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

7,5

Суспільство- знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

 

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

 

Етика

1

1

-

-

-

2

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

1

-

4

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

3

 

Художня культура

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

8

 

Алгебра

-

-

2,5

2

2

6,5

 

Геометрія

-

-

1,5

2

2

5,5

Природознавство

Природознавство

1

1

-

-

-

2

 

Біологія

-

-

2

2

3

7

 

Географія

-

2

2

1,5

1,5

7

 

Фізика

-

-

1

2

2

5

 

Хімія

-

-

1

2

2

5

Технології

Трудове навчання

1

1

2

2

1

7

 

Інформатика

-

-

-

-

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

0,5

0,5

4

 

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

3

3

13,5

Разом

26

28

29

30,5

31,5

145

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

1

2

3,5

2,5

10

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

27

29

31

33

33

153

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27

29

31

34

34

155

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

2. У ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин за рахунок загального навантаження учнів збільшено гранично допустиме навантаження до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

 

10

11

12

10

11

12

10

11

12

Українська мова

1

1

2

2

2

2

4

4

4

Українська література

2

2

2

2

2

2

3

4

4

Іноземна мова

2

2

2

3

3

3

4

4

5

Друга іноземна мова

-

-

-

-

-

-

3

3

3

Зарубіжна література

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

Історія України

1

1

2

1

1

2

3

3

4

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

3

3

3

Громадянська освіта: правознавство

1

-

-

1

-

-

2

2

3

економіка

-

1

-

-

1

-

2

2

3

людина і світ

-

-

1

-

-

1

-

-

2

філософія

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Художня культура

1

1

-

1

1

-

4

4

-

Естетика

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Математика

3

3

2

-

-

-

 

 

 

Алгебра

-

-

-

2

2

2

4

4

4

Геометрія

-

-

-

2

2

2

3

3

3

Астрономія

-

-

1

-

-

1

-

1

1

Біологія

1,5

2

-

1,5

2

1

4

4

4

Географія

1,5

-

-

1,5

1

-

4

4

4

Психологія

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Фізика

2

2

-

3

2

3

5

5

5

Хімія

1

1

-

1

2

1

4

4

4

Людина і природа

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Екологія

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Технології

1

1

1

2

2

-

5

5

5

Інформатика

1

1

1

1

1

2

4

4

4

Креслення

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

5

5

6

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

2

2

-

Разом

24,5

23,5

19

30

30

27,5

 

 

 

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

9,5

9,5

14

4

3

5,5

 

 

 

Гранично допустиме навантаження на учня

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

33

33

34

33

33

 

 

 

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
2. В академічному рівні закладено окреме викладання курсів „Алгебра”, „Геометрія”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(старша школа (без профільна) у структурі 12-річної)

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

10

11

12

Українська мова

2

2

2

Українська література

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

Зарубіжна література

1,5

1,5

1,5

Історія України

1

1

2

Всесвітня історія

1

1

1

Громадянська освіта: правознавство

1

-

-

економіка

-

1

-

людина і світ

-

-

1

Художня культура

1

1

-

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Астрономія

-

-

1

Біологія

1,5

2

1

Географія

1,5

1

-

Фізика

3

2

3

Хімія

1

2

1

Людина і природа

-

-

1

Технології

2

2

-

Інформатика

1

1

2

Креслення

-

-

1

Фізична культура

2

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

Разом

30

30

27,5

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

4

3

5,5

Гранично допустиме навантаження на учня

30

30

30

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

33

33

Примітки: 
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(старша школа у структурі 12-річної)

 

Природничо-математичний напрям

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Фізико-математичний профіль

Математичний профіль

Фізичний профіль

 

10

11

12

10

11

12

10

11

12

Українська мова

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Література

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Історія України

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Громадянська освіта: правознавство

1

-

-

1

-

-

1

-

-

економіка

-

1

-

-

1

-

-

1

-

людина і світ

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Художня культура

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Алгебра

4

4

4

4

4

4

3

3

3

Геометрія

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Астрономія

-

-

1

-

-

1

-

1

1

Біологія

1,5

2

-

1,5

2

-

1,5

2

-

Географія

1,5

-

-

1,5

-

-

1,5

-

-

Фізика

5

5

5

3

2

3

5

5

5

Хімія

1

1

-

1

1

-

1

2

1

Людина і природа

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Технології

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Креслення

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

Разом

31

30

30,5

29

27

28,5

29

30

29,5

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

3

3

2,5

5

6

4,5

5

3

3,5

Гранично допустиме навантаження на учня

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

33

33

34

33

33

34

33

33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

 

Додаток 8

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(старша школа у структурі 12-річної)

Природничо-математичний напрям

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Екологічний профіль

Біолого-хімічний профіль

Біолого-фізичний профіль

Біолого-географічний профіль

 

10

11

12

10

11

12

10

11

12

10

11

12

Українська мова

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Література

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Історія України

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Громадянська освіта: правознавство

2

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

економіка

-

1

1

-

1

-

-

1

-

-

1

-

людина і світ

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Художня культура

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Математика

3

3

2

-

-

-

-

-

-

3

3

2

Алгебра

-

-

-

2

2

2

2

2

2

-

-

-

Геометрія

-

-

-

2

2

2

2

2

2

-

-

-

Астрономія

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Біологія

2

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Географія

1,5

1

-

1,5

-

-

1,5

-

-

4

4

4

Фізика

2

2

-

2

2

2

5

5

5

2

2

-

Хімія

1

2

1

4

4

4

1

2

1

1

2

1

Екологія

2

2

2

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Технології

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

Разом

27,5

28

25,5

30,5

29

30,5

30,5

30

30,5

29

30

27,5

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

6,5

5

7,5

3,5

4

2,5

3,5

3

2,5

5

3

5,5

Гранично допустиме навантаження на учня

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

33

33

34

33

33

34

33

33

34

33

33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

 

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(старша школа у структурі 12-річної)

 

 

Природничо-математичний напрям

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Біотехнологічний профіль

Хіміко-технологічний профіль

Фізико-хімічний профіль

Агрохімічний профіль

 

10

11

12

10

11

12

10

11

12

10

11

12

Українська мова

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Література

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Історія України

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Громадянська освіта: правознавство

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

економіка

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

людина і світ

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Художня культура

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Алгебра

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Геометрія

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Астрономія

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Біологія

4

4

4

1,5

2

1

1,5

2

1

2

3

3

Географія

1,5

-

-

1,5

-

-

1,5

-

-

1,5

1

-

Фізика

2

2

2

2

2

2

5

5

5

2

2

2

Хімія

1

2

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Екологія

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Технології

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

Разом

28,5

28

27,5

29

28

27,5

31

30

30,5

28,5

29

29,5

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

5,5

5

5,5

5

5

5,5

3

3

2,5

5,5

4

3,5

Гранично допустиме навантаження на учня

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

33

33

34

33

33

34

33

33

34

33

33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(старша школа у структурі 12-річної)

 

Суспільно-гуманітарний напрям

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Історичний профіль

Правовий профіль

Філософський профіль

Економічний профіль

 

10

11

12

10

11

12

10

11

12

10

11

12

Українська мова

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Історія України

3

3

4

2

2

2

2

2

2

1

1

2

Всесвітня історія

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

Громадянська освіта: правознавство

2

-

-

2

2

3

2

-

-

2

2

3

економіка

-

1

-

-

1

1

-

1

1

2

2

2

людина і світ

-

-

2

-

-

1

-

-

2

-

-

1

філософія

-

-

2

-

-

1

2

2

2

-

-

1

Художня культура

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Естетика

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

Математика

3

3

2

3

3

2

3

3

2

-

-

-

Алгебра

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

Геометрія

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Астрономія

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Біологія

1,5

2

-

1,5

2

-

1,5

2

-

1,5

2

-

Географія

1,5

-

-

1,5

-

-

1,5

-

-

1,5

1

-

Психологія

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Фізика

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

Хімія

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Екологія

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Людина і природа

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

Технології

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

Разом

30,5

28,5

28

28,5

28,5

27

30,5

28,5

26

29,5

29,5

29

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

3,5

4,5

5

5,5

4,5

6

3,5

4,5

7

4,5

3,5

4

Гранично допустиме навантаження на учня

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

33

33

34

33

33

34

33

33

34

33

33

Примітки:
Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове