Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Додаток 11-17 до наказу МОН України №132 від 23.02.2004 р.

Категорія: 

Додаток 11

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(старша школа у структурі 12-річної)

 

Суспільно-гуманітарний напрям*

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Історичний профіль

Правовий профіль

Філософський профіль

Економічний профіль

 

10

11

12

10

11

12

10

11

12

10

11

12

Українська мова

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Історія України

3

3

4

2

2

2

2

2

2

1

1

2

Всесвітня історія

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

Громадянська освіта: правознавство

2

-

-

2

2

3

2

-

-

2

2

3

економіка

-

1

-

-

1

1

-

1

1

2

2

2

людина і світ

-

-

2

-

-

1

-

-

2

-

-

1

філософія

-

-

2

-

-

1

2

2

2

-

-

1

Художня культура

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Естетика

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

Математика

3

3

2

3

3

2

3

3

2

-

-

-

Алгебра

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

Геометрія

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Географія

1,5

-

-

1,5

-

-

1,5

-

-

1,5

1

-

Психологія

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Екологія

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Природознавство

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Технології

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

Разом

29

26,5

29

27

26,5

28

29

26,5

27

28

27,5

31

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

5

6,5

4

7

6,5

5

5

6,5

6

6

5,5

2

Гранично допустиме навантаження на учня

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

33

33

34

33

33

34

33

33

34

33

33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
2. Типовий навчальний план для суспільно-гуманітарного напряму, у якому передбачено викладання інтегрованого курсу „Природознавство”, що об'єднує астрономію, біологію, фізику, хімію та курс „Людина і природа”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12

 

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(старша школа у структурі 12-річної)

 

Філологічний напрям

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Української філології профіль

Іноземної філології профіль

Історико-філологічний профіль

 

10

11

12

10

11

12

10

11

12

Українська мова

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Українська література

3

4

4

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

2

2

3

4

4

5

4

4

5

Друга іноземна

-

-

-

3

3

3

-

-

-

Зарубіжна література

2

2

2

1,5

1,5

2

1,5

1,5

2

Історія України

1

1

2

1

1

2

2

2

2

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Громадянська освіта: правознавство

1

-

-

1

-

-

1

-

-

економіка

-

1

-

-

1

-

-

1

-

людина і світ

-

-

1

-

-

1

-

-

1

філософія

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Художня культура

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Естетика

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Математика

3

3

2

3

3

2

3

3

2

Астрономія

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Біологія

1,5

2

-

1,5

2

-

1,5

2

-

Географія

1,5

-

-

1,5

-

-

1,5

-

-

Фізика

2

2

-

2

2

-

2

2

-

Хімія

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Людина і природа

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Технології

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

Разом

29,5

29,5

26

31

30

27

30

29

27

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

4,5

3,5

7

3

3

6

4

4

6

Гранично допустиме навантаження на учня

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

33

33

34

33

33

34

33

33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(старша школа у структурі 12-річної)

 

Філологічний напрям*

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Української філології профіль

Іноземної філології профіль

Історико-філологічний профіль

 

10

11

12

10

11

12

10

11

12

Українська мова

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Українська література

3

4

4

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

2

2

3

4

4

5

4

4

5

Друга іноземна

-

-

-

3

3

3

-

-

-

Зарубіжна література

2

2

2

1,5

1,5

2

1,5

1,5

2

Історія України

1

1

2

1

1

2

2

2

2

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Громадянська освіта: правознавство

1

-

-

1

-

-

1

-

-

економіка

-

1

-

-

1

-

-

1

-

людина і світ

-

-

1

-

-

1

-

-

1

філософія

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Художня культура

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Естетика

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Математика

3

3

2

3

3

2

3

3

2

Географія

1,5

-

-

1,5

-

-

1,5

-

-

Природознавство

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Технології

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

Разом

28

27,5

27

29,5

28

28

28,5

27

28

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

6

5,5

6

4,5

5

5

5,5

6

5

Гранично допустиме навантаження на учня

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

33

33

34

33

33

34

33

33

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
2. Типовий навчальний план для філологічного напряму, у якому передбачено викладання інтегрованого курсу „Природознавство”, що об'єднує астрономію, біологію, фізику, хімію та курс „Людина і природа”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 14

 

 

 

 

 

  

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(старша школа у структурі 12-річної)

 

Технологічний напрям

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Технологічний профіль

Інформаційно-технологічний профіль

     

 

10

11

12

10

11

12

     

Українська мова

1

1

2

1

1

2

     

Іноземна мова

2

2

2

2

2

2

     

Література

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

     

Історія України

1

1

2

1

1

2

     

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

     

Громадянська освіта: правознавство

1

-

-

1

-

-

     

економіка

-

1

1

-

1

-

     

людина і світ

-

-

1

-

-

1

     

Художня культура

1

1

-

1

1

-

     

Алгебра

2

2

2

4

4

4

     

Геометрія

2

2

2

3

3

3

     

Астрономія

-

-

1

-

-

1

     

Біологія

1,5

2

-

1,5

2

-

     

Географія

1,5

-

-

1,5

-

-

     

Фізика

2

2

2

2

2

-

     

Хімія

1

2

1

1

1

-

     

Людина і природа

-

-

1

-

-

1

     

Технології

5

5

5

1

1

1

     

Інформатика

1

1

1

4

4

4

     

Креслення

-

1

1

-

-

1

     

Фізична культура

2

2

2

2

2

2

     

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

1,5

1,5

-

     

Разом

29

30

29,5

31

30

27,5

     

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

5

3

3,5

3

3

5,5

     

Гранично допустиме навантаження на учня

30

30

30

30

30

30

     

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

33

33

34

33

33

     

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 15

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(старша школа у структурі 12-річної)

 

Художньо-естетичний напрям

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Художньо-естетичний профіль

           

 

10

11

12

           

Українська мова

2

2

2

           

Українська література

2

2

2

           

Іноземна мова

2

2

2

           

Зарубіжна література

1,5

1,5

2

           

Історія України

1

1

2

           

Всесвітня історія

1

1

1

           

Громадянська освіта: правознавство

1

-

-

           

економіка

-

1

-

           

людина і світ

-

-

1

           

філософія

-

-

2

           

Художня культура

4

4

-

           

Естетика

-

-

4

           

Математика

3

3

2

           

Астрономія

-

-

1

           

Біологія

1,5

2

-

           

Географія

1,5

-

-

           

Фізика

2

2

-

           

Хімія

1

1

-

           

Людина і природа

-

-

1

           

Технології

1

1

1

           

Інформатика

1

1

1

           

Фізична культура

2

2

2

           

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

           

Разом

29

28

26

           

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

5

5

7

           

Гранично допустиме навантаження на учня

30

30

30

           

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

33

33

           

Примітки:
1. Години фізичної культури освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 16

 

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(старша школа у структурі 12-річної)

 

Художньо-естетичний напрям*

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Художньо-естетичний профіль

           

 

10

11

12

           

Українська мова

2

2

2

           

Українська література

2

2

2

           

Іноземна мова

2

2

2

           

Зарубіжна література

1,5

1,5

2

           

Історія України

1

1

2

           

Всесвітня історія

1

1

1

           

Громадянська освіта: правознавство

1

-

-

           

економіка

-

1

-

           

людина і світ

-

-

1

           

філософія

-

-

2

           

Художня культура

4

4

-

           

Естетика

-

-

4

           

Математика

3

3

2

           

Географія

1,5

-

-

           

Природознавство

3

3

3

           

Технології

1

1

1

           

Інформатика

1

1

1

           

Фізична культура

2

2

2

           

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

           

Разом

27,5

26

27

           

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

6,5

7

6

           

Гранично допустиме навантаження на учня

30

30

30

           

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

33

33

           

Примітки:
1. Години фізичної культури освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
2. Типовий навчальний план для художньо-естетичного профілю, у якому передбачено викладання інтегрованого курсу „Природознавство”, що об'єднує астрономію, біологію, фізику, хімію та курс „Людина і природа”.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 17

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(старша школа (профільна) у структурі 12-річної)

 

Спортивний напрям

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Спортивний профіль

           

 

10

11

12

           

Українська мова

1

1

2

           

Українська література

2

2

2

           

Іноземна мова

3

3

3

           

Зарубіжна література

1

1

1

           

Історія України

1

1

2

           

Всесвітня історія

1

1

1

           

Громадянська освіта: правознавство

1

-

-

           

економіка

-

1

-

           

людина і світ

-

-

1

           

Художня культура

1

1

-

           

Математика

3

3

2

           

Астрономія

-

-

1

           

Біологія

2

3

3

           

Географія

1,5

-

-

           

Фізика

2

2

-

           

Хімія

1

1

-

           

Людина і природа

-

-

1

           

Технології

1

1

1

           

Інформатика

1

1

1

           

Фізична культура

5

5

6

           

Захист Вітчизни

2

2

-

           

Разом

29,5

29

27

           

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

4,5

4

6

           

Гранично допустиме навантаження на учня

30

30

30

           

Всього (без урахування поділу класу на групи)

34

33

33

           

Примітки:
1. Години фізичної культури освітньої галузі "Здоров'я і фізична культура" не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове