Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Додаток 18-24 до наказу МОН України №132 від 23.02.2004 р.

Категорія: 

Додаток 18

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
(старша школа в структурі 12-річної - суспільно-гуманітарний та природничо-математичний напрями)

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

10 клас

11 клас

12 клас

 

усім кла-
сом

у групах додатково

усім кла-
сом

у групах додатково

усім кла-
сом

у групах додатково

 

 

сус-
пільно-
гума-
нітар.

при-
родн.-матем.

 

сус-
пільно-
гума-
нітар.

при-
родн.-матем.

 

сус-
пільно-
гума-
нітар.

при-
родн.-матем.

Українська мова

1

2

-

1

1-3

-

2

1-3

-

Українська література

2

0-2

-

2

0-2

-

2

0-2

-

Іноземна мова

2

1-3

-

2

1-4

-

2

1-3

 

Зарубіжна література

1

1

-

1

1

-

1

1-2

2

Історія України, всесвітня історія

2

2-4

-

2

2-4

-

3

2-4

1

Громадянська освіта: правознавство

1

0-1

-

-

0-1

-

-

0-1

-

економіка

-

0-1

-

1

0-1

-

-

0-2

 

людина і світ

-

-

-

-

-

-

1

0-1

-

філософія

-

0-2

-

-

0-2

-

-

0-2

-

Художня культура

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Естетика

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Математика (алгебра, геометрія)

3

-

1-3

3

-

2-3

2

-

3-4

Астрономія

-

-

-

-

-

-

1

-

0-1

Біологія

1,5

-

1-3

2

-

1-3

-

 

1-3

Географія

1,5

-

1-2

-

-

1-2

-

-

1-2

Людина і природа

-

-

-

-

-

-

1

-

-

Фізика

2

-

1-3

2

-

2-3

-

-

2-4

Хімія

1

-

1-2

1

-

1-2

-

-

0-2

Інформатика

1

-

1

1

-

1

1

-

1

Технології (спецкурси)

-

1

1

-

1

1

-

1

1

Креслення

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Фізична культура

2

-

-

2

-

-

2

-

-

Захист Вітчизни

1,5

-

-

1,5

-

-

-

-

-

Разом

23,5

 

 

22,5

 

 

18

 

 

Додатковий час для використання в профільних групах

 

6,5

6,5

 

7,5

7,5

 

12

12

Загальне навантаження на учня

30

 

 

30

 

 

30

 

 

Факультативи, індивідуальні та групові заняття і консультації

3

 

 

4

 

 

3

 

 

Всього

33

 

 

34

 

 

33

 

 

Примітки:
1. У навчальних планах однокомплектних навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин предмети освітньої галузі „Мови і літератури” плануються за додатком 20.
2. Так само може запроваджуватись профільне навчання за іншими напрямами: філологічним, технологічним, художньо-естетичним, спортивним.
3. За таким навчальним планом може здійснюватись профільне навчання також у двокомплектній старшій школі.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 19

 

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
з вивченням мови національних меншин (старша школа в структурі 12-річної)

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

10

11

12

10-12

   

Мови і літератури

Українська мова

1

1

2

4

   

 

Іноземна мова

2

2

2

6

   

 

Мова національної меншини

1

1

1

3

   

 

Українська література

2

2

2

6

   

 

Література*

1

1

1

3

   

Суспільство- знавство

Історія України

1

1

2

4

   

 

Всесвітня історія

1

1

1

3

   

 

Громадянська освіта: правознавство

1

-

-

1

   

 

пюдина і світ

-

1

-

1

   

 

економіка

-

-

1

1

   

Естетична культура

Художня культура

1

1

-

2

   

Математика

Математика

3

3

2

8

   

Природознавство

Астрономія

-

-

1

1

   

 

Біологія

1,5

2

-

3,5

   

 

Географія

1,5

-

-

1,5

   

 

Фізика

2

2

-

4

   

 

Хімія

1

1

-

2

   

 

Людина і природа

-

-

1

1

   

Технології

Інформатика

1

1

1

3

   

 

Технології

1

1

1

3

   

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

6

   

 

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

3

   

Разом

25,5

24,5

20

70

   

Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення навчальних предметів, спецкурси, факультативи

8,5

8,5

13

30

   

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

33

99

   

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34

33

33

100

   

Примітки:
1.Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
2. У ЗНЗ з вивченням мови національних меншин може вивчатися інтегрований курс „Література” або окремий курс „Зарубіжна література”.
3. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням мови національних меншин за рахунок загального навантаження учнів збільшено гранично допустиме навантаження до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 20

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
з вивченням двох іноземних мов (старша школа в структурі 12-річної)
 

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

10

11

12

10-12

   

Мови і літератури

Українська мова

1

1

2

4

   

 

Іноземна мова

2

2

2

6

   

 

Друга іноземна мова

1

1

1

3

   

 

Українська література

2

2

2

6

   

 

Література*

1

1

1

3

   

Суспільство- знавство

Історія України

1

1

2

4

   

 

Всесвітня історія

1

1

1

3

   

 

Громадянська освіта: правознавство

1

-

-

1

   

 

людина і світ

-

1

-

1

   

 

економіка

-

-

1

1

   

Естетична культура

Художня культура

1

1

-

2

   

Математика

Математика

3

3

2

8

   

Природознавство

Астрономія

-

-

1

1

   

 

Біологія

1,5

2

-

3,5

   

 

Географія

1,5

-

-

1,5

   

 

Фізика

2

2

-

4

   

 

Хімія

1

1

-

2

   

 

Людина і природа

-

-

1

1

   

Технології

Інформатика

1

1

1

3

   

 

Технології

1

1

1

3

   

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

6

   

 

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

3

   

Разом

25,5

24,5

20

70

   

Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення навчальних предметів, спецкурси, факультативи

8,5

8,5

13

30

   

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

33

99

   

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34

33

33

100

   

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
2. У ЗНЗ з вивченням двох іноземних мов може вивчатися інтегрований курс „Література”, або окремий курс „Зарубіжна література”.
3. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням двох іноземних мов за рахунок загального навантаження учнів збільшено гранично допустиме навантаження до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 21

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин
старша школа в структурі 12-річної)

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

10

11

12

10-12

   

Мови і літератури

Українська мова

1

1

1,5

3,5

   

 

Українська література

2

2

2

6

   

 

Іноземна мова

2

2

2

6

   

 

Мова національної меншини

1

1

1,5

3,5

   

 

Література*

2

2

2

6

   

Суспільство- знавство

Історія України

1

1

2

4

   

 

Всесвітня історія

1

1

1

3

   

 

Громадянська освіта: правознавство

1

-

-

1

   

 

людина і світ

-

1

-

1

   

 

економіка

-

-

1

1

   

Естетична культура

Художня культура

1

1

-

2

   

Математика

Математика

3

3

2

8

   

Природознавство

Астрономія

-

-

1

1

   

 

Біологія

1,5

2

-

3,5

   

 

Географія

1,5

-

-

1,5

   

 

Фізика

2

2

-

4

   

 

Хімія

1

1

-

2

   

 

Людина і природа

-

-

1

1

   

Технології

Інформатика

1

1

1

3

   

 

Технології

1

1

1

3

   

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

6

   

 

Захист Вітчизни

1,5

1,5

-

3

   

Разом

26,5

25,5

21

73

   

Додатковий час на профільне і поглиблене вивчення навчальних предметів, спецкурси, факультативи

7,5

7,5

12

33

   

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

33

99

   

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34

33

33

100

   

Примітки:
1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.
2. У ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин можна викладати інтегрований курс „Література”, або окремі курси „Зарубіжна література”, „Література”.
3. У ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин за рахунок загального навантаження учнів збільшено гранично допустиме навантаження до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 22

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи

 

Очна форма навчання

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

II ступінь

III ступінь

 

6

7

8

9

10

11

12

Мови і літератури у школах з українською мовою навчання

Українська мова і література

5

4

4

4

3

3

4

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

2

2

2

1

2

2

2

Мови і літератури у школах з навчанням мовою нацменшин

Рідна мова і література

3

3

3

3

3

3

3

Українська мова і література

3

3

3

3

2

2

3

Іноземна мова

2

1

1

1

2

2

2

Інші предмети

Математика, інформатика

4

4

3,5

3,5

3

3

3

Історія України, всесвітня історія

2

2

2

2

2

2

2

Громадянська освіта: правознавство

-

-

-

-

1

-

-

економіка

-

-

-

-

-

1

-

людина і світ

-

-

-

-

-

-

1

Географія

2

2

1

1

1

-

-

Природознавство, біологія

1

1

1

1

1

2

1

Фізика, астрономія

-

1

1,5

2

2

2

1

Хімія

-

1

2

1,5

1

1

-

Мистецтво

1

1

1

-

-

-

-

Художня культура

-

-

-

1

1

1

-

Разом

18

19

19

19-20

18-19

18-19

15-16

Курси за вибором, факультативи, консультації

4

4

4

3-4

4-5

4-5

7-8

Всього

22

23

23

23

23

23

23

Додаток 23

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
вечірньої (змінної) загальноосвітньої школи

Заочна форма навчання (групові консультації та заліки)

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

II ступінь

III ступінь

 

6

7

8

9

10

11

12

Мови і літератури у школах з українською мовою навчання

Українська мова і література

3

2,5

2,5

3

3

3

3

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

1

1,5

1

1

1

1

2

Мови і літератури у школах з навчанням мовою нацменшин

Рідна мова і література

2

1,5

1,5

2

2

2

2

Українська мова і література

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

1

1,5

1

1

1

1

2

Інші предмети

Математика, інформатика

3

3

3

3

2

2

3

Історія України, всесвітня історія, правознавство

2

1

1,5

2

3

2

2

Географія, економіка

1

1

1

1

1

1

-

Природознавство, біологія

1

1

1

1

1

1

1

Фізика, астрономія

-

1

1

1

1

2

1

Хімія

-

1

1

1

1

1

-

Мистецтво, художня культура

1

1

1

1

1

1

-

Разом

13

14

14

15

15

15

13

Факультативи

-

-

-

-

2

2

4

Всього

13

14

14

15

17

17

17

Кількість обов'язкових заліків

27

28

28

28

28

28

28

Примітки:
1. Зазначена в графі "Разом" кількість академічних годин на тиждень відводиться для кожної групи учнів чисельністю не менше 9 заочників. При меншій кількості учнів, що навчаються за програмою певного класу, навчальний час встановлюється з розрахунку 1 академічної години на тиждень на кожного учня (на усі види робіт).
2. У групах з кількістю 16 і більше заочників відводиться додатково час для проведення індивідуальних консультацій з української та інших мов, історії, математики, фізики, хімії, біології та естетичних предметів (по 0,5 академічної години на тиждень на кожен з цих предметів).

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 24

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план-схема
спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів
з поглибленим вивченням окремих предметів

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

10

11

12

Навчальні предмети інваріантної складової (плануються за рівнем стандарту)*

23,5

25,5

28,5

27,5

28,5

24

23

20

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, профільне навчання, заняття за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття і консультації

3,5

3,5

2,5

6,5

5,5

10

10

13

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня**

24

25

26

27

28

30

30

30

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27

29

31

34

34

34

33

33

Примітки:
1. До 15% часу інваріантної складової може перерозподілятись між навчальними предметами.
2. Години фізичної культури не враховуються в гранично допустимому навантаженні учнів.
3. У спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.

 

 

 

 

 

    

Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове