Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Наказ МОН України №162 від 01.03.2004 р.

Категорія: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

м. Київ

№ 162 від 1 березня 2004р.

 

 

Про Типові навчальні плани
         початкової школи з навчанням
          українською та мовами
       національних меншин

 

 

На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”, та у зв'язку із введенням обов'язкового вивчення іноземної мови у початковій школі, починаючи з 2 класу,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові навчальні плани початкової школи з українською мовою навчання (додаток № 1), з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин (додаток № 2), з навчанням мовами національних меншин (додаток № 3).

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити необхідні умови щодо реалізації Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською та мовами національних меншин.

3. Вважати таким, що втратив чинність наказ Міністерства освіти і науки України від 28.02.2000 р. № 96 “Про типові навчальні плани початкової школи з українською мовою та мовами навчання національних меншин”.

4. Опублікувати Типові навчальні плани початкової школи в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газетах “Освіта України”, “Освіта”, науково-методичному журналі “Початкова школа”, розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О. 

 

 

 

 

Міністр В.Г.Кремень

 

 

 

 

 

Типові навчальні плани початкової школи з навчанням українською та мовами національних меншин

 

Пояснювальна записка

Типові навчальні плани розроблено на виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р.№1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”.

Відповідно до мов навчання у системі загальної середньої освіти передбачено два види Типових навчальних планів початкової школи: для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (додатки № 1, 2) та закладів з навчанням мовами національних меншин (додаток № 3).

Типові навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, на курси за вибором, індивідуальні та групові заняття.

На основі Типових навчальних планів загальноосвітні навчальні заклади складають на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової загальної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Спеціалізовані школи з поглибленим вивченням з 1 класу іноземної мови, предметів художньо-естетичного циклу працюють за спеціальними варіантами навчальних планів, розробленими і затвердженими Міністерством освіти і науки України.

На виконання Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та Указу Президента України від 09. 10. 2001 р. № 941/2001 “Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні” обов'язковим є використання 3 годин для занять з фізичної культури. Години з фізичної культури освітньої галузі “Здоров'я і фізична культура” не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин, у спеціалізованих школах (класах) дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що встановлені санітарно-гігієнічними нормами “Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу” ( ДСанПіН 5.2.008 - 01).Навчальний рік щорічно розпочинається 1 вересня і закінчується проведенням навчальних екскурсій та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів. Навчальні екскурсії учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України від 07. 03. 2001 р. № 1/9-97; від 24. 04. 2001 р. № 1/9-166; від 23.05.2001 р. № 1/9-200.

Для учнів початкових класів організовуються навчальні екскурсії в природу, на виробництво, заняття на навчально-дослідних ділянках, суспільно корисна праця (тривалістю до 3 годин на день).Керівникам навчальних закладів дозволяється вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу, термінів надолуження виконання навчальних програм у зв'язку з вимушеним призупиненням навчальних занять. При цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року - вона не може бути меншою за 175 робочих днів.Структура навчального року визначається загальноосвітнім навчальним закладом відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

Освітня галузь “Людина і світ” з урахуванням вікових особливостей учнів у Типових навчальних планах реалізується через навчальний предмет ”Я і Україна”, який може вивчатися варіативно: інтегрованим курсом або окремими предметами.

Освітня галузь “Здоров'я і фізична культура” реалізується навчальними предметами “Фізична культура” та “Основи здоров'я”.

Формування умінь та навичок з основ безпеки життєдіяльності здійснюється в рамках інтегрованого курсу ”Основи здоров'я”.Освітня галузь “Мистецтво” реалізується у навчальних предметах “Образотворче мистецтво” і “Музика” або в інтегрованому курсі “Мистецтво”.Освітня галузь “Технології” реалізується через предмети “Трудове навчання” або “Художня праця”.

У робочому навчальному плані можливі інші варіанти інтегрування окремих предметів (відповідно до затверджених програм) за умови збереження загальної кількості годин, відведених на їх вивчення.

 

 

 

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти                                П.Б.Полянський

 

 

 

 

Додаток № 1
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 01.03.04 № 162

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи з українською мовою навчання

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4
Мови і література Українська мова 8 7 7 7
  Іноземна мова - 1 2 2
Математика Математика 3 4 4 4
Людина і світ Я і Україна 1 1 2 2
Мистецтво Музика 1 1 1 1
  Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Технології Трудове навчання / Художня праця 2 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Фізична культура 3 3 3 3
  Основи здоров'я 1 1 1 1
Разом   20 20 22 22
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття 1 1 2 2
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових 21 21 24 24
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 20 20 22,5 22,5
Граничний обсяг домашнього завдання - 45хв 70хв 90хв

Додаток № 2
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 01.03.04 № 162

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин
 
 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4
Мови і література Українська мова 7 6 5 5
  Мова національної меншини 1 1 2 2
  Іноземна мова - 1 2 2
Математика Математика 3 4 4 4
Людина і світ Я і Україна 1 1 2 2
Мистецтво Музика 1 1 1 1
  Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Технології Трудове навчання / Художня праця 2 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Фізична культура 3 3 3 3
  Основи здоров'я 1 1 1 1
Разом   20 20 22 22
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття 1 1 2 2
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових 21 21 24 24
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 20 20 22,5 22,5
Граничний обсяг домашнього завдання - 45хв 70хв 90хв

Додаток № 3
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 01.03.04 № 162

 

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи з навчанням мовами національних меншин

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4
Мови і література Мова навчання 6 5 5 5
  Українська мова 3 3 4 4
  Іноземна мова - 1 2 2
Математика Математика 3 4 4 4
Людина і світ Я і Україна 1 1 2 2
Мистецтво Музика 1 1 1 1
  Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Технології Трудове навчання / Художня праця 2 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Фізична культура 3 3 3 3
  Основи здоров'я 0,5 0,5 0,5 0,5
Разом   20,5 20,5 23,5 23,5
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття 0,5 0,5 0,5 0,5
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових 21 21 24 24
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 20 20 22,5 22,5
Граничний обсяг домашнього завдання - 45хв 70хв 90хв

    

Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua

    

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове