Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Літня школа з мовним практикумом як альтернативна форма організації літнього відпочинку дітей

Питання вивчення іноземних мов – одне із основних питань освіти. Володіння громадянами англійською мовою та іншими іноземними мовами є важливим інструментом для зростання конкурентоспроможності нашої держави. Це також запорука персональної успішної кар’єри. Міністерство освіти і науки України вважає пріоритетним напрямком якісне навчання дітей іноземним мовам у контексті європейської інтеграції України та наближення до європейських стандартів.  Концепція модернізації української освіти, що закладена у Державному стандарті, визначає цілі та завдання загальної середньої освіти та підкреслює необхідність орієнтації освіти не тільки на засвоєння учнями певної суми знань, але і на розвиток їхньої особистості, їхніх пізнавальних та творчих здібностей. Відповідно до основних положень Державного стандарту навчальні заклади покликані формувати в учнів громадську відповідальність та правову самосвідомість, духовність і культуру, ініціативність, самостійність, толерантність, здатність до соціалізації в суспільстві. Таким чином, впровадження компетентнісного підходу в освіті - це спроба привести у відповідність потреби суспільства з однієї сторони та потреби інтеграції особистості з іншої.

Якісне навчання дітей іноземним мовам у контексті європейської інтеграції України та наближення до європейських стандартів є пріоритетом Міністерства освіти і науки України. Вектор удосконалення навчальних програм з різних предметів, у тому числі з іноземних мов, має першочергове значення. Один із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей мовам – це створення літніх таборів з іноземних мов.

 Організація літнього відпочинку дітей є складовою частиною безперервного та послідовного процесу виховання. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку створюють умови для педагогічно обґрунтованого, змістовного та цікавого дозвілля дітей, дають можливість їм творчо розвиватися, духовно та інтелектуально збагачуватися, розширювати світогляд.

Мовні табори в системі освіти – спроба неформального підходу до навчання. Жодних домашніх завдань і оцінювання знань, командна робота, спільні та індивідуальні проекти, творча діяльність під супроводом педагогів.

Протягом багатьох років на базі нашого навчального закладу діє пришкільний табір «Літня школа» наукового товариства «Обрій» для обдарованих дітей. «Літня школа» - оздоровчий табір з денним перебуванням дітей, мета якого - реалізація права талановитої та обдарованої дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістового дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб дітей.

Дитина – найдорожче, що є у батьків. Здоров’я дитини – найцінніший скарб. Людина, її життя і здоров’я - найвищі людські цінності; саме вони є показниками цивілізованості суспільства.

З метою урізноманітнення та розширення середовища для науково-дослідницької роботи, стимулювання учнів до інтелектуального росту, забезпечення  активізації їх творчого потенціалу, створення умов для розвитку індивідуальності учнів та формування позитивного іміджу школи-ліцею на базі табору для обдарованих дітей був створений тритижневий  навчально – оздоровчий табір з вивченням англійської мови «Літня школа з мовним практикумом».

Нашим завданням є не тільки організувати роботу з поглиблення знань з англійської мови, а й сприяти інтерактивному спілкуванню дітей, їх активному відпочинку, дбаючи про їх здоров’я, безпеку та хороший настрій. Під час перебування в таборі діти здобувають необхідні мовні навички, непомітно долають мовний бар’єр, удосконалюють свою розмовну мову, та, мабуть, найголовніше – отримують мотивацію для подальшого вдосконалення знань іноземної мови.

Щоб урізноманітнити роботу в таборі та зацікавити учнів, ми творчо підійшли до підбору тематичних напрямків, які відповідали інтересам та запитам учнів:

- музична студія;

- здоровий спосіб життя;

- творча майстерня;

- проектна робота;

- театральна студія.

Для досягнення головної мети  дітей поділено по  творчих групах, залежно від їхнього віку та рівня володіння англійською мовою, що є першочерговим  етапом для повноцінного життя дітей у таборі, і як результат -  ми мали чотири групи учнів 5 - 8 класів: «Smile», «Friends», «Coca-Cola» та «Cute». Робота в творчих групах організовує та дисциплінує учнів, забезпечує розвиток їхнього світосприйняття. Завданням нашого мовного табору показати дітям інший, відмінний від шкільного, стиль викладання, де акцент ставиться на практичній частині та знаннях, які можна застосовувати пізніше і в інших областях. Саме через таку діяльність діти істотно розширюють свій кругозір і дізнаються багато нового.

 Не менш важливим завданням для організації табору нового типу є об’єднання викладачів школи різних кафедр у цілях апробації нетрадиційних форм організації позаурочної діяльності. З метою задоволення запитів учнів, для вчителів-предметників сформовані конкретні завдання, які  підвищують  інтерес учнів до пошуку тієї чи іншої інформації та використання її в пізнавальних цілях. Для реалізації цих можливостей, керуючись любов’ю до дитини, поважаючи її думку, заохочуючи її успіхи, колектив пришкільного табору «Літня школа з мовним практикумом» створив сприятливі умови для перебування дитини в таборі: відсутність стресових ситуацій, доброзичлива атмосфера та комфорт, адекватність вимог, формування в дітей вміння мислити, працювати творчо.

У рамках проекту «Discover Great Britain» кожному учневі поставлено завдання - створити, як кінцевий результат, презентацію  « I am at the camp»  та представити її на закритті табірної зміни.

Табірне життя – це постійний рух, бурхливий океан та створений вчителями та учнями світ віртуальних подорожей містами Уельсу, подорожей по визначних місцях Кардіфа, подорожей по рідному краю, рухливих та інтелектуальних ігор, тренінгів, англійських пісень та інсценізації творів улюблених англійських письменників, що виховує гуманне ставлення до світу, до оточення, до самого себе.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Прикріплені файли: 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове