Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Лист МОН України №1/9-357 від 06.07.2004 р.

Категорія: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

№ 1/9-357 від 06.07.04

 

 

 

Міністерству освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінням освіти
і науки обласних, Київської і
Севастопольської міських державних
адміністрацій

 

 

Про навчальні плани загальноосвітніх
        санаторних, спеціальних загальноосвітніх
шкіл (шкіл-інтернатів, класів), загальноосвітніх шкіл соціальної
      реабілітації на 2004/2005 навчальний рік

 

 

Міністерство освіти і науки України доводить до відома місцевих органів управління освітою, методичних установ, керівників загальноосвітніх санаторних, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації, що робочі навчальні плани на 2004/2005 навчальний рік розробляються відповідно за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів на 2001/2002-2004/2005 навчальні роки, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 р. № 342, Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів (шкіл, класів), затвердженими Міністерством освіти України (інструктивний лист від 17.06.1998 р. за № 1/9-249), Типовими навчальними планами початкової школи з навчанням українською мовою та мовами національних меншин, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 01.03.2004 р. № 162, Типовими навчальними планами для профільного навчання, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2003 р. № 306, листом Міністерства освіти України від 15.06.1999 р. № 1/9-248 щодо організації професійного навчання у закладах соціальної реабілітації.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2004/2005 навчальний рік починається 1 вересня - Днем знань - і закінчується проведенням навчальних екскурсій, навчальної практики та підсумковим оцінюванням. Атестація учнів (вихованців) випускних класів загальноосвітніх санаторних, спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів, класів) здійснюється на основі річного оцінювання у випускному класі відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від14.12.2000 р. № 588, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 р. за № 925/5146).Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 25 грудня, ІІ семестр - з 12 січня по 31 травня.

Протягом навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 25 по 31 жовтня, зимові з 27 грудня по 11 січня, весняні з 21 по 27 березня.З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватися структура навчального року та графік канікул. При цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що обумовлюється виконанням навчальних програм (у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня - 175 робочих днів, ІІ ступеня - 190 робочих днів).Строк навчання у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) установлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 585 “Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”.

Повноцінність базової та повної загальної середньої освіти забезпечується комплексною реалізацією інваріантної та варіативної складових навчального плану. Зменшення кількості годин, відведених на корекційно-розвивальні заняття, не допускається. З 2004/2005 навчального року у 1-4 класах спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для глухих дітей запроваджується вивчення української жестової мови (1 година на тиждень) за рахунок варіативної складової навчального плану (Програми з української жестової мови для 1-4 класів шкіл глухих. Київ, 2004 р.).

Загальноосвітні санаторні школи-інтернати при плануванні роботи керуються також листом Міністерства освіти і науки України “Про організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах-інтернатах та загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах” (інформаційний збірник МОН № 17, 2003 р.).Вчителі, методичні об'єднання загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів можуть вносити зміни і доповнення до навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, які затверджуються відповідним органом управління освітою і зумовлені особливостями здоров'я вихованців та вибором оптимального темпу оволодіння ними програмового матеріалу.

Відповідно до Положення “Про загальноосвітню школу соціальної реабілітації” трудове навчання і виховання є одним із основних засобів перевиховання дітей та підлітків. Трудове навчання організовується у навчально-виробничих майстернях та на навчально-дослідних ділянках.Навчальні екскурсії та навчально-виробнича практика у загальноосвітніх санаторних, спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах), загальноосвітніх школах соціальної реабілітації проводяться відповідно до Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 07.03.2001 р. № 1/9-97.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, проведення занять з ЛФК у загальноосвітніх санаторних, спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах), загальноосвітніх школах соціальної реабілітації здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 № 572. 

 

 

 

 

 

 

Заступник Міністра Т.М.Десятов

 

 

 

 

 

    

Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua

     

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове