Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Наказ МОН, Мінкультури і мистецтв, Мінсім’ї, дітей та молоді №592/464/102 від 19.07.2004 р.

Категорія: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ
СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

 

 

Н А К А З

 

 

19.07.2004 N 592/464/102

 

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2004 р.
за N 936/9535

 

 

 

 

Про затвердження Положення
       про Всеукраїнський чемпіонат
         команд клубу веселих і кмітливих

 

 

З метою реалізації пункту 30 Заходів щодо виконання у 2004 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.03.2004 N 175-р (175-2004-р), та створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку учнівської та студентської молоді, організації їх змістовного дозвілля

Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський чемпіонат команд клубу веселих і кмітливих, що додається.

 2. Міністерствам освіти і науки, культури Автономної Республіки Крим, Республіканському комітету у справах сім'ї та молоді, управлінням освіти і науки, культури, у справах сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Довести до відома керівників підпорядкованих загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів Положення про Всеукраїнський чемпіонат команд клубу веселих і кмітливих.

2.2. Сприяти проведенню 1-го (міського, районного) і 2-го (обласного) етапів Всеукраїнського чемпіонату команд клубу веселих і кмітливих.

 2.3. Забезпечити участь переможців 2-го (обласного) етапу Всеукраїнського чемпіонату команд клубу веселих і кмітливих у 3-му етапі (завершальному).

 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Десятова Т.М., заступника Міністра культури і мистецтв Музиченка О.М., першого заступника Міністра України у справах сім'ї, дітей та молоді Пекарєва І.М.

 

 

 

 

 

 

Міністр освіти і науки України В.Г.Кремень
Міністр культури і мистецтв України Ю.П.Богуцький
Міністр України у справах сім'ї, дітей та молоді В.І.Довженко

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства культури
і мистецтв України,
Міністерства України
у справах сім'ї, дітей
та молоді
19.07.2004 N 592/464/102

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2004 р.
за N 936/9535

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський чемпіонат команд клубу веселих і кмітливих

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський чемпіонат команд клубу веселих і кмітливих (далі - чемпіонат КВК) проводиться з метою консолідації зусиль зацікавлених центральних органів виконавчої влади та молодіжних громадських організацій в розвитку молодіжного руху КВК, створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку учнівської та студентської молоді.

1.2. Головними завданнями чемпіонату КВК є: виховання в учнівської та студентської молоді патріотизму, любові до України; формування особистості, її соціальної зрілості; пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої учнівської та студентської молоді; задоволення потреб молоді в професійному самовизначенні і творчій самореалізації; пропаганда та популяризація руху КВК в Україні; організація змістовного дозвілля учнівської та студентської молоді, створення сприятливих умов для реалізації її творчого потенціалу; визначення кращих команд КВК України.

1.3. Чемпіонат КВК проводиться Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і мистецтв, Міністерством у справах сім'ї, дітей та молоді за участю інших центральних органів виконавчої влади, Всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій "Національна рада молодіжних організацій України" та інших громадських організацій, які виявляють бажання надати організаційну, фінансову чи іншу допомогу в проведенні чемпіонату КВК. Безпосереднє керівництво чемпіонатом КВК здійснює центральний оргкомітет, склад якого затверджується Міністерством освіти і науки України.

1.4. Мова проведення чемпіонату КВК визначається Конституцією України (254к/96-вр) та Законом України "Про мови в Українській РСР" (8312-11).

2. Порядок і терміни проведення чемпіонату КВК

2.1. Чемпіонат КВК організовується і проводиться оргкомітетами відповідного рівня протягом навчального року поетапно: для учнівської молоді: 1-й етап (відбірковий) - у районах, містах - вересень - грудень поточного року; 2-й етап - в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - лютий - до 10 квітня наступного року; 3-й етап - Всеукраїнський, завершальний - травень наступного року. Для студентської молоді: 1-й етап (відбірковий) - в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - вересень поточного року; 2-й етап - в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - жовтень - грудень поточного року; 3-й етап - Всеукраїнський, завершальний - лютий - травень наступного року. Місце проведення завершального етапу - м. Київ. Терміни проведення завершального етапу та умови його фінансування повідомляються організаторами додатково.

2.2 Для проведення 1-го і 2-го етапів чемпіонату КВК спільним рішенням органів управління освіти і науки, культури та у справах сім'ї та молоді, підпорядкованих Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, створюється відповідні оргкомітети. Оргкомітети 1-го і 2-го етапів чемпіонату КВК: здійснюють координацію підготовки та проведення ігор чемпіонату КВК; визначають журі; створюють призовий фонд для переможців; забезпечують висвітлення чемпіонату КВК у регіональних засобах масової інформації; залучають до участі в організації та проведенні чемпіонату місцеві (районні, міські, обласні) відділення молодіжних організацій. Оргкомітети 1-го і 2-го етапів чемпіонату КВК подають центральному оргкомітету графіки проведення ігор, зведену інформацію про проведені ігри, а також копії заявок учасників за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини.

2.3. Організацію та проведення 3-го етапу (завершального) чемпіонату КВК здійснює центральний оргкомітет. До складу центрального оргкомітету входять представники організаторів чемпіонату, центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, Всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих громадських організацій "Національна рада молодіжних організацій України" та інших громадських організацій, які виявляють бажання надати організаційну, фінансову чи іншу допомогу в проведенні чемпіонату КВК.

Центральний оргкомітет:

 оголошує тему чемпіонату КВК (як правило, у вересні поточного року);

 визначає термін і місце проведення завершального етапу;

здійснює координацію підготовки та проведення завершального етапу чемпіонату КВК;

здійснює режисуру та сценарну розробку, проводить репетиції тощо;

визначає журі;

 створює призовий фонд для учасників чемпіонату КВК;

 організовує проведення семінарів, методичних навчань і тренінгів для організаторів та учасників чемпіонату КВК;

забезпечує висвітлення чемпіонату КВК у засобах масової інформації.

Центральний оргкомітет приймає рішення за принципом більшості голосів. Центральний оргкомітет залишає за собою право зміни схеми проведення чемпіонату КВК у залежності від творчого рівня команд-учасниць.

3. Учасники чемпіонату КВК

3.1. До участі в чемпіонаті КВК запрошуються команди навчальних закладів (загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих) і збірні команди за умови подання заявки до оргкомітетів 1-го та 2-го етапів за формою, що додається.

3.2. До участі в 3-му етапі (завершальному) допускаються переможці 2-го етапу (обласного) чемпіонату КВК.

3.3. У рамках чемпіонату КВК проводиться фестиваль команд. Центральний оргкомітет визначає учасників фестивалю з числа шкільних і студентських команд. Фестиваль проводиться щорічно за турами: 1-й тур - початок фестивалю - 24 серпня - День Незалежності України - "Кубок Незалежності"; 2-й тур - регіональний (проведення фестивалю в 26 регіонах) - вересень - листопад; 3-й тур - фінальний - 17 листопада - Міжнародний день студента. Місце проведення кожного туру визначає центральний оргкомітет чемпіонату КВК. У кожному турі бере участь провідна команда КВК і команди КВК з регіону, де відбувається тур.

4. Журі чемпіонату КВК

4.1. Чисельний склад журі чемпіонату КВК - 4-8 осіб.

 4.2. Журі:

 оцінює виступ команд залежно від конкурсів за 4-7-бальною системою;

оформлює рішення про результати ігор чемпіонату КВК у вигляді протоколу.

 Рішення журі перегляду та оскарженню не підлягає.

4.3. Журі оцінює виступи команд за критеріями: авторська та виконавська майстерність, артистизм виконання та гумор, сценічна культура, логіка мови, дикція, художній рівень виконання, оригінальність постановки, розкриття теми, якість музичного оформлення.

5. Визначення і нагородження переможців

 На кожному етапі чемпіонату КВК відповідно до результатів ігор визначаються переможці та призери, які нагороджуються дипломами та призами. Кращі учасники та активісти чемпіонату КВК також можуть бути нагороджені дипломами та призами за рішенням центрального оргкомітету.

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту професійно-технічної освіти В.В.Супрун

 

 

 

 

 

 

Додатокдо пункту 3.1.

 

 

 

 Положення про Всеукраїнський чемпіонат команд клубу веселих і кмітливих

 

 

 

Оргкомітету ____________________
(відповідного рівня)   
Всеукраїнського чемпіонату команд
клубу веселих і кмітливих

 

 

ЗАЯВКА

 

Команди______________________________________________________________
                                       (повна назва команди)

на участь у Всеукраїнському чемпіонаті команд клубу веселих і кмітливих

1. Область ____________________________________________________
        2. Навчальний заклад ___________________________________________

3. Список учасників команди:

 

 

N з/п Прізвище, ім'я, по батькові Дата народження Домашня адреса Місце навчання
         

Керівник команди (супровідник):
______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________
(місце роботи)

 

 

___________
(посада)
_________________________
(підпис керівника закладу)

(прізвище, ініціали)

 

 

 

М.П." " ________________ 200_ року

 

 

 

 

 

Директор департаменту професійно-технічної освіти В.В.Супрун

 

 

 

 

 

 

 

      

Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua

  

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове