Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Указ президента України № 580/98 від 02.06.1998

Категорія: 
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо поліпшення функціонування
та розвитку загальної середньої освіти
(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№174/99 від 15.02.99)

 З метою  поліпшення  функціонування  та  розвитку   загальної середньої освіти п о с т а н о в л я ю:

     1. Кабінету Міністрів України:

 

а) затвердити до 1 березня 1999 року:

· комплексний план  заходів  щодо  розвитку загальної середньої освіти на 1999 - 2012 роки;

·методику розрахунку мінімального рівня матеріально-технічного і     фінансового     забезпечення     функціонування     середніх загальноосвітніх навчальних закладів;

· Положення про порядок добору управлінських  кадрів  загальної середньої освіти;

 

б) вжити невідкладних заходів щодо видання до початку кожного навчального  року  підручників  для  загальноосвітніх   навчальних закладів;

 

(  Пункт  "в"  статті  1  втратив  чинність на підставі Указу  Президента  N 174/99  від  15.02.99   )  в)  вирішити  питання про поступовий  перехід,  починаючи  з  1999  року,  на вільний продаж  населенню шкільних підручників, передбачивши пільгове забезпечення  ними  учнів  початкової  школи, дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, і дітей з малозабезпечених сімей;

 

г) забезпечити  митне  оформлення  як  гуманітарної  допомоги навчального обладнання,  підручників,  навчальних посібників,  які надходять  від  іноземних  юридичних  і  фізичних  осіб  на адресу загальноосвітніх  навчальних  закладів   та   органів   управління освітою;

    

д) затвердити  програму міжнародного співробітництва в галузі середньої   освіти   та   забезпечити   її   виконання,   створити договірно-правову базу  для взаємного визнання документів стосовно  середньої   освіти,   широкого   обміну  педагогічним  досвідом  і співпраці з науковцями, вчителями та учнями іноземних держав.     2. Кабінету  Міністрів  України,  Раді  міністрів  Автономної Республіки Крим,  обласним,  Київській та Севастопольській міським  державним    адміністраціям    разом    з    органами    місцевого самоврядування:·        забезпечити за наявності контингенту дітей шкільного віку  та пішохідної  доступності  шкіл  збереження  мережі загальноосвітніх  навчальних закладів у сільській місцевості для учнів 1-9 класів;

·вжити заходів  щодо  погашення  до  31   серпня   1998   року заборгованості   із   заробітної  плати  педагогічним  працівникам загальноосвітніх навчальних закладів;

·вирішити питання  щодо  фінансування,  в  тому  числі  шляхом надання цільових кредитів для розміщення замовлень, виготовлення у 1998  році  учнівської  форми  на  спеціалізованих   підприємствах України.

     3. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним, Київській та  Севастопольській  міським  державним  адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування:

· затвердити до 1 січня 1999 року регіональні програми розвитку загальної середньої освіти;

· забезпечувати до  початку  навчального  року   комплектування шкільних   бібліотек  підручниками,  рекомендованою  Міністерством освіти України художньою,  науковою  і  довідниковою  літературою, виданою українською мовою та мовами національних меншин.

 

Президент України                                                                                     Л.КУЧМА

м. Київ, 2 червня 1998 року

 N 580/98

 

 

Інформацію надано за матеріалами cайту: http://ostriv.in.ua/

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове