Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Наказ МОН України №797 від 15.10.2004 р.

Категорія: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

м.Київ

№ 797 від 15 жовтня 2004 р.

 

 

 

 Про внесення змін до Положення 
           про індивідуальну форму навчання
             в загальноосвітніх навчальних закладах

 

 

Відповідно до Законів України “Про освіту", “Про загальну середню освіту", з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти

НАКАЗУЮ :

1. Унести зміни до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9/7330, із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.04.2003 за № 288/7609: пункт 4.2 після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами такого змісту: “Кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умови виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначається наказом директора навчального закладу, затверджується відповідним органом управління освітою і становить:1-4-ті кл. -10 год. на тиждень на кожного учня,5-9 -ті кл. -14 год. на тиждень на кожного учня, 10-12 -ті кл. -16 год. на тиждень на кожного учня”.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О.

 

 

 

 

 

 

Міністр                                                                В.Г. Кремень   

 

 

 

 

 

 

   Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua   

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове