Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Додаток 1-8 до наказу МОН України №842 від 02.11.2004 р.

Категорія: 

Додаток 1

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь)
для дітей сліпих та зі зниженим зором з навчанням українською
мовою

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

10

Українська мова

4

4

4

4

4

4

Українська література

4

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

3

3

3

2

2

2

Математика, інформатика

5

4

4

5

5

5

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Географія

-

2

2

2

2

2

Природознавство

1

1

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

1

2

2

3

Хімія

-

-

1

2

2

2

Музика

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

Трудове навчання

2

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

24,5

28,5

30,5

30,5

30,5

31,5

Корекційно-розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

1

1

-

-

-

-

 

Ритміка

1

1

1

1

1

-

 

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

2

-

 

Корекція вад розвитку

1

1

-

-

-

-

 

Розвиток мовлення

2

2

2

-

-

-

 

Орієнтування в просторі*

1

1

1

1

1

-

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

3

3

3

5

5

5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

26

29

31

32

32

32

* Для сліпих дітей.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей сліпих
та зі зниженим зором з навчанням мовами національних меншин

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

10

Рідна мова і література

6

6

6

6

6

6

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

2

2

2

Математика, основи інформатики

5

4

4

5

5

5

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Географія

-

2

2

2

2

2

Природознавство

1

1

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

1

2

2

2

Хімія

-

-

1

2

2

2

Музика

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

Трудове навчання

2

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

26,5

31,5

31,5

32,5

32,5

32,5

Корекційно-розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

1

1

-

-

-

-

 

Ритміка

1

1

1

1

1

-

 

Соціально-побутове орієнтування

2

2

2

2

2

-

 

Корекція вад розвитку

1

1

-

-

-

-

 

Розвиток мовлення

2

2

2

-

-

-

 

Орієнтування в просторі*

1

1

1

1

1

-

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

3

3

3

5

5

5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

28

31

32

33

33

33

* Для сліпих дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь)
для глухих дітей з навчанням українською мовою

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

10

Українська мова і література

9

9

9

7

7

7

Історія України, всесвітня історія

2

2

2

2

2

2

Правознавство

-

-

-

-

-

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Математика

4,5

4

4

5

5

5

Людина і світ

2

-

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

-

2

3

3

Хімія

-

-

-

2

2

2

Трудове навчання

4

4

4

4

4

4

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Фізична культура і здоров'я

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Разом

25

27

27

29

30

31

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови

 

 

 

 

 

 

 

 

12

6

6

6

4

4

 

Ритміка

2

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

4

5

5

6

6

6

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

26

29

31

32

32

32

Додаток 4

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів
для глухих дітей з навчанням мовами національних меншин
ІІ ступінь

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

10

Рідна мова (мова навчання) та література

8

8

8

6

6

6

Українська мова і література

4

4

4

4

3

3

Історія України, всесвітня історія

2

2

2

2

2

2

Правознавство

-

-

-

-

-

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Математика

4,5

4

4

5

5

5

Людина і світ

2

-

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

-

2

3

3

Хімія

-

-

-

2

2

2

Трудове навчання

4

4

4

4

4

4

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

Разом

28

29,5

29,5

31,5

31,5

32,5

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови

12

6

6

6

4

4

 

Ритміка

2

-

-

-

-

-

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

4

5

5

6

6

6

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

32

33

33

33

Додаток 5

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (II ступінь)
для дітей зі зниженим слухом з навчанням українською мовою

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

10

Українська мова і література

8,5

7,5

7,5

7,5

8,5

8,5

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

Математика

5

5

5

5

5

5

Історія України

1

-

1

1

1

2

Всесвітня історія

-

2

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Рідний край (Природознавство) Довкілля

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

1

2

1

Географія

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

-

2

2

2

Музично-ритмічні заняття

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Трудове навчання, креслення

2

2

2

2

2

2

Разом

24

27

29

30

30

31

Розвиток слуху та формування вимови

14

6

6

6

4

4

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

4

5

5

6

6

6

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування факультативів, додаткових занять):

26

26

31

32

32

32

Додаток 6

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей
зі зниженим слухом з навчанням мовами національних меншин
II ступінь

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

10

Рідна мова (мова навчання) та література

9,5

7

7

7

7

7

Українська мова

4

5

4,5

3

5

5

Математика

5

4,5

4

5

5

4,5

Історія України

1

-

1

1

1

2

Всесвітня історія

-

2

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Рідний край (Природознавство) Довкілля

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

1

1

Географія

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

-

2

2

2

Музично-ритмічні заняття

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Трудове навчання, креслення

2

2

2

2

2

2

Разом

27

29

30

31,5

31,5

32

Розвиток слуху та формування вимови

14

6

6

6

4

4

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

3

4

4

4

4

5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування факультативів, додаткових занять)

28

31

32

33

33

33

*Примітка: Курс літератури інтегровано (включає літературу відповідної національної меншини та зарубіжну літературу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь)
для розумово відсталих дітей з навчанням українською мовою
 
 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

10

Українська мова

8

6

6

6

4

2

Математика

4

5

5

5

4

4

Я і Україна

2

-

-

-

-

-

Природознавство

-

2

2

2

2

-

Географія

-

2

2

2

2

-

Фізика і хімія у побуті

-

-

2

2

2

-

Історія України

-

-

2

2

2

2

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

-

-

Музика

1

1

-

-

-

-

Трудове навчання

8

8

9

10

12

25

Фізкультура і здоров'я

2

2

2

2

3

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

26,5

27,5

30,5

31,5

31,5

35,5

Корекційно-розвиткові заняття

Соціально-побутове орієнтування

1

2

2

2

2

-

 

Розвиток мовлення

2

2

-

-

-

-

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

2

2

2

2

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

26

29

31

32

32

34

Додаток 8

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь)
для розумово відсталих дітей з навчанням мовами національних меншин
   

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

10

Рідна мова

7

5

5

5

4

2

Українська мова

3

3

3

3

3

-

Математика

4

5

5

5

4

4

Я і Україна

2

-

-

-

-

-

Природознавство

-

2

2

2

2

-

Географія

-

2

2

2

2

-

Фізика, хімія у побуті

-

-

2

2

2

-

Історія України

-

-

2

2

2

2

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

-

-

Музика

1

1

-

-

-

-

Трудове навчання

8

8

9

10

12

26

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

3

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

28,5

29,5

32,5

33,5

34,5

36,5

Корекційно-розвиткові заняття

Соціально-побутове орієнтування

1

2

2

2

2

-

 

Розвиток мовлення

2

2

-

-

-

-

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

2

2

2

2

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

32

33

33

33

Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове