Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Додаток 9-16 до наказу МОН України №842 від 02.11.2004 р.

Категорія: 

Додаток 9

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей
з тяжкими порушеннями мовлення з навчанням українською мовою

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

10

Українська мова

6

5

5

4

4

4

Українська література

4

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

1

1

1

1

1

1

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Музика

1

1

-

-

-

-

Математика

5

4

5

5

5

5

Людина і світ

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

-

2

2

2

Трудове навчання

2

3

3

3

3

4

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Фізична культура і здоров'я

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Разом

25

27

29

29

30

31

Корекційно-розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

1

1

-

-

-

-

 

Розвиток мовлення

5

5

4

4

4

4

 

Розвиток зв'язного мовлення

1

1

1

1

1

1

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

4

5

5

6

6

6

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

26

29

31

32

32

32

Додаток 10

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей з тяжкими
порушеннями мовлення з навчанням мовами національних меншин

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

10

Рідна мова (мова навчання) та література

8

7

7

6

6

6

Українська мова і література

4

4

4

4

3

3

Історія України

1

1

1

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Музика

1

1

-

-

-

-

Математика

5

4

5

5

5

5

Людина і світ

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

2

2

Хімія

-

-

-

2

2

2

Трудове навчання

2

3

3

3

3

4

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Фізична культура і здоров'я

2,5

2,5

2

2,5

2,5

2,5

Разом

26

29

30,5

31

31

32

Корекційно-розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

1

1

-

-

-

-

 

Розвиток мовлення

5

5

4

4

4

4

 

Розвиток зв'язного мовлення

1

1

1

1

1

1

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

2,5

3,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

32

33

33

33

Додаток 11

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей
з порушеннями опорно-рухового апарату з навчанням українською мовою

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

10

Українська мова і література

6

6

6

5

4

5

Іноземна мова

4

3

2

2

2,5

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

Математика

4,5

4,5

4,5

4,5

4

4

Історія України

1

1

-

1

1

2

Всесвітня історія

-

-

2

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

-

1,5

Біологія

-

1

1

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

Фізика

-

-

-

2

2

2

Хімія

-

-

-

-

2

2

Музика

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

-

Трудове навчання

3

4

4

4

4

4

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

25

26

28

29

29

33

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

2

2

2

2

2

2

 

Лікувальна фізкультура

3

3

3

3

3

3

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

1,5

2,5

2,5

4

4

4

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

26

29

31

32

32

32

Додаток 12

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів(ІІ ступінь) інтенсивної педагогічної корекції
(для дітей із затримкою психічного розвитку)
з навчанням українською мовою

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

Українська мова і література

6

5

5

5

4,5

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

2

2

2

2

Математика

5

5

5

5

5

Історія України

1

-

1

1

2

Всесвітня історія

-

2

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1,5

Рідний край (Природознавство)

1

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

1,5

Географія

-

2

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

2,5

Хімія

-

-

-

2

2

Музика

1

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Трудове навчання

2

2

4

4

4

Разом

22,5

26,5

30,5

31,5

32,5

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

1

1

1

1

1

 

Розвиток мовлення

2

2

2

-

-

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

4,5

5

5

6

6

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

26

29

31

32

32

Додаток 13

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) інтенсивної
педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку)
з навчанням мовами національних меншин
 
 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

5

6

7

8

9

Рідна мова (мова навчання) і література*

5,5

4,5

4

4,5

4

Українська мова і література

5

4,5

4

4

3,5

Іноземна мова

3

2

2

2

2

Математика

5

5

5

5

5

Історія України

1

-

1

1

2

Всесвітня історія

-

2

1

1

1

Правознавство

-

-

-

-

1,5

Рідний край (Природознавство)

1

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

1,5

Географія

-

2

2

2

2

Фізика

-

-

2

2

2,5

Хімія

-

-

-

2

2

Музика

1

1

1

1

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Трудове навчання

2

2

4

4

4

Разом

27

28,5

31,5

33

33,5

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

1

1

1

1

1

 

Розвиток мовлення

2

2

2

-

-

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

3

4

4

4,5

5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

32

33

33

* Примітка: Курс літератури інтегровано (включає літературу національних меншин та зарубіжну літературу).

 

 

 

 

 

Додаток 14

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІІ ступінь) для дітей сліпих
та зі зниженим зором з навчанням українською мовою

 

Назва предметів Кількість годин на тиждень у класах

 

11

12

Українська мова

2

2

Українська література

4

4

Зарубіжна література

2

2

Іноземна мова

2

2

Математика, основи інформатики

4

5

Історія України

2

1,5

Всесвітня історія

1,5

1,5

Географія

1

-

Біологія

1

2

Фізика

3

3,5

Хімія

2

2

Фізична культура і здоров'я

3

3

Трудове навчання

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

Разом

30

31

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

6

6

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Додаток 15

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладах (ІІІ ступінь) для дітей сліпих
та зі зниженим зором з навчанням мовами національних меншин

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

11

12

Рідна мова та література

4

4

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Іноземна мова

2

2

Математика, основи інформатики

5

5

Історія України

2

2

Всесвітня історія

1,5

1,5

Географія

1

-

Біологія

1

2

Фізика

3

3,5

Хімія

2

2

Фізична культура і здоров'я

3

3

Трудове навчання

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

Разом

31

31,5

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

6

6

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Додаток 16

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІІ ступінь) для глухих дітей
з навчанням українською мовою

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

11

12

Українська мова

3

3

Українська література

3

3

Історія України

2

2

Всесвітня історія

1

1

Математика і основи інформатики

5

5

Біологія

1

2

Географія

1

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Технології

4

4

Фізична культура

2

2

Разом

27

27

Корекційно-розвиткові заняття

2

2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

9

9

Гранично допустиме навантаження на учня

33

33

 

Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове