Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Додаток 17-23 до наказу МОН України №842 від 02.11.2004 р.

Категорія: 

Додаток 17

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІІ ступінь)
для глухих дітей з навчанням мовами національних меншин

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

11

12

Рідна мова (мова навчання)

3

3

Література рідна

2

2

Українська мова і література

3

3

Історія України

2

2

Всесвітня історія

1

1

Математика і основи інформатики

5

5

Біологія

1

2

Географія

1

-

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Технології

4

4

Фізична культура і здоров'я

2

2

Разом

29

29

Корекційно-розвиткові заняття

2

2

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів

8

8

Гранично допустиме навантаження на учня

33

33

Додаток 18

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (III ступінь) для дітей
зі зниженим слухом з навчанням українською мовою

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

11

12

Українська мова

2

2

Українська література

3

3

Зарубіжна література

3

3

Математика

4

4

Інформатика

1+1*

1+1*

Історія України

2

1,5

Всесвітня історія

1,5

1,5

Людина і суспільство

-

(1)

Географія

1

-

Основи економіки

(1)

-

Біологія, основи екології

1

2

Фізика

3

3,5

Астрономія

-

0,5

Хімія

2

2

Фізична культура і здоров'я, основи безпеки життєдіяльності

3

3

Трудове навчання /Технології

2

2

Разом

29,5+(1)

30+(1)

Розвиток слухового сприймання та формування вимови

4

4

Додатковий час на поглиблення знань з предметів, профільне навчання, заняття за вибором, факультативні, індивідуальні і групові заняття

7,5

7

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування факультативів, додаткових занять)

33

33

* Примітка: Друга година з інформатики використовується за наявності комп'ютерного забезпечення

 

 

 

 

 

 

Додаток 19

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (III ступінь) для дітей
зі зниженим слухом з навчанням мовами національних меншин

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

11

12

Рідна мова (мова навчання)

2

2

Література

3

3

Українська мова

2

2

Українська література

2

2

Математика

4

4

Інформатика

1+1*

1+1*

Історія України

2

1,5

Всесвітня історія

1,5

1,5

Людина і суспільство

-

(1)

Географія

1

-

Основи економіки

(1)

-

Біологія, основи екології

1

2

Фізика

3

3,5

Астрономія

-

0,5

Хімія

2

2

Фізична культура і здоров'я, ОБЖ

3

3

Трудове навчання /Технології

2

2

Разом

30,5+(1)

31+(1)

Розвиток слухового сприймання та формування вимови

4

4

Додатковий час на поглиблення знань з предметів, профільне навчання, заняття за вибором, факультативні, індивідуальні і групові заняття

6,5

6

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування факультативів, додаткових занять)

33

33

* Примітка: Друга година з інформатики використовується за наявності комп'ютерного забезпечення

 

 

 

 

 

 

Додаток 20

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів (ІІІ ступінь) для дітей з порушеннями
oпорно-рухового апарату з навчанням українською мовою

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

11

12

Українська мова і література

5

4

Зарубіжна література

2

2

Іноземна мова

2

2

Математика

4

4

Інформатика

1

1

Історія України

2

1,5

Всесвітня історія

2

2

Біологія

1

2

Географія

1,5

-

Фізика

3

3,5

Хімія

2

2

Астрономія

-

0,5

Трудове навчання

4

4

Фізична культура і здоров'я

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

Разом

32

31

Корекційно-розвиткові заняття: Корекція розвитку Лікувальна фізкультура

2

2

 

2

2

Додатковий час на поглиблення знань з предметів, профільне навчання, заняття за вибором, факультативні, індивідуальні і групові заняття

4

3

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Додаток 21

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

Типовий навчальний план
спеціальних класів для дітей із складними вадами розвитку
(сліпих та зі зниженим зором з розумовою відсталістю)

 

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Підгот.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рідна мова

8

8

8

8

8

8

6

6

6

4

4

Математика

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

Я і Україна

-

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

Природознавство

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

-

Географія

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

-

Фізика, хімія у побуті

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

-

Історія України

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Музика

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Трудове навчання

2

2

4

4

4

6

6

6

9

12

25

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

19,5

20,5

21,5

22,5

22,5

25,5

26,5

27,5

30,5

31,5

35,5

Корек-
ційно-
розви-
ткові заняття

Соці-
ально-
побутове
орієнту-
вання

-

-

-

-

-

1

2

2

2

2

-

 

Корекція вад розвитку

2

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

 

Розвиток мов-
лення

4

4

4

4

4

2

2

-

-

-

-

 

Ритміка

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

 

Лікува-
льна фіз-
культура

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

 

Орієнту-
вання в просторі*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні та групові заняття

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

20

22,5

22,5

26

26

29

31

32

32

34

* Для сліпих дітей

 

 

 

 

 

Додаток 22

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
спеціальних класів для дітей із складними вадами розвитку
(глухих та зі зниженим слухом з розумовою відсталістю)

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рідна мова

7

7

8

8

8

8

8

8

8

Історія України

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Математика

4

4

4

4

5

5

5

5

5

Людина і світ

1

1

2

2

2

2

2

2

2

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

-

-

Предметно-практичне навчання

4

4

4

4

-

-

-

-

-

Трудове навчання

-

-

-

-

4

6

7

8

8

Основи безпеки життєдіяльності

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Разом

20

20

22

22

23

26

27

29

29

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухового сприймання та формування вимови

9

9

9

9

9

6

6

4

4

 

Ритміка

2

2

2

2

2

-

-

-

-

 

Соціально-побутове орієнтування

-

-

-

-

2

2

2

2

2

Додаткові заняття і консультації

1

2

2

2

3

3

3

3

3

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

20

22,5

22,5

26

28

30

31

31

Додаток 23

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 02.11.2004 р. № 842

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
спеціальних класів для дітей із складними вадами розвитку
(порушеннями опорно-рухового апарату та з розумовою відсталістю)

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

Під гот.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рідна мова

7

10

11

10,5

9,5

9,5

7,5

6,5

5,5

4,5

4,5

Математика

4

4,5

4,5

5

5

5

5

4

4

4

4

Я і Україна (Природознавство)

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

Географія

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

Фізика, хімія

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Історія України

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

Образотворче мистецтво

2

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Музика

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

Трудове навчання

2

2

2

2

4

6

6

8

8

8

10

Фізична культура і здоров'я

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Основи безпеки життєдіяльності

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

20,5

22

23

23

24

26

25

26

29

28

28

Корекційно-розвиткові заняття

Соціально-побутове орієнтування

-

-

-

-

-

1

2

2

2

2

2

 

Корекція вад розвитку

4

4

3

3

3

4

4

4

4

4

4

 

Лікувальна фізкультура

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні та групові заняття

2

2

2

2

2

2

4

5

3

4

6

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

20

22,5

22,5

22,5

26

29

31

32

32

34

    

Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове