Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Додаток 1-6 до наказу МОН України №849 від 03.11.2004 р.

Категорія: 

Додаток 1

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.11.2004 р. № 849

 

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи для дітей сліпих
та зі зниженим зором з навчанням українською мовою

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

підг

1

2

3

4

Мови і література

Українська мова

8

8

7

7

7

 

Іноземна мова

-

-

1

2

2

Математика

Математика

3

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

2

2

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

 

Музика

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

 

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Р а з о м

19,5

20,5

20,5

21,5

21,5

Корекційно-розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

2

2

2

2

2

 

Ритміка

1

1

1

1

1

 

Соціально-побутове орієнтування

1

1

1

1

1

 

Розвиток мовлення

2

2

2

2

2

 

Корекція вад розвитку

2

2

2,5

2,5

2,5

 

Орієнтування у просторі*

1

1

1

1

1

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

1,5

1

3

3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

30/ 29

31/ 30

31/30

34/ 33

34/ 33

* Для сліпих дітей

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.11.2004 р. № 849

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
початкової школи для дітей сліпих та зі зниженим зором з навчанням мовами національних меншин

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

підг

1

2

3

4

Мови і література

Мова навчання

7

6

5

5

5

 

Українська мова

1

3

3

4

4

 

Іноземна мова

-

-

1

2

2

Математика

Математика

3

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

2

2

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

 

Музика

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

 

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Р а з о м

19,5

21,5

21,5

23,5

23,5

Корекційно-розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

2

2

2

2

2

 

Ритміка

1

1

1

1

1

 

Соціально-побутове орієнтування

1

1

1

1

1

 

Розвиток мовлення

2

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Корекція вад розвитку

2

2

2

2

2

 

Орієнтування у просторі*

1

1

1

1

1

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

1

1

2

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

30/ 29

31/ 30

31/ 30

34/ 33

34/ 33

* Для сліпих дітей

 

 

 

 

 

Додаток 3

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.11.2004 р. № 849

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи для розумово відсталих дітей з навчанням
українською мовою

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

підг

1

2

3

4

Мови і література

Українська мова

7

7

8

9

8

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

2

2

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

 

Музика

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

4

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

 

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

19,5

19,5

20,5

21,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

4

4

4

4

4

 

Ритміка

1

1

1

1

1

 

Лікувальна фізкультура

1

1

1

1

1

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

1,5

0,5

1,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно- розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

27

27

27

29

29

Додаток 4

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.11.2004 р. № 849

 

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи для розумово відсталих дітей з навчанням мовами
національних меншин

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

підг

1

2

3

4

Мова і література

Мова навчання

7

6

6

6

6

 

Українська мова

1

1

2

3

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

2

2

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

 

Музика

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

4

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

 

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

20,5

19,5

20,5

21,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

4

4

4

4

4

 

Ритміка

1

1

1

1

1

 

Лікувальна фізкультура

1

1

1

1

1

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

0,5

1,5

0,5

1,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

27

27

27

29

29

Додаток 5

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.11.2004 р. № 849

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи для дітей із затримкою психічного розвитку
з навчанням українською мовою

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

підг

1

2

3

4

Мови і література

Українська мова

8

8

7

7

7

 

Іноземна мова

-

-

1

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

2

1

1

2

2

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

2

2

2

2

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

3

3

3

3

 

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

19,5

20,5

20,5

22,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

3

3

3

3

3

 

Ритміка

2

2

2

2

2

 

Розвиток мовлення

5

5

5

5

5

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

0,5

0,5

1,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

31

31

31

34

34

Додаток 6

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.11.2004 р. № 849

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи для дітей із затримкою психічного розвитку
з навчанням мовами національних меншин

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

підг

1

2

3

4

Mови і література

Мова навчання

6

5

5

5

5

 

Українська мова

2

3

2

3

3

 

Іноземна мова

-

-

1

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

2

1

1

2

2

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

2

2

2

2

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

3

3

3

3

 

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

19,5

20,5

20,5

23,5

23,5

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

3

3

3

3

3

 

Ритміка

2

2

2

2

2

 

Розвиток мовлення

5

5

5

5

5

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

31

31

31

34

34

Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове