Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Додаток 7-13 до наказу МОН України №849 від 03.11.2004 р.

Категорія: 

Додаток 7

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.11.2004 р. № 849

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
початкової школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
з навчанням українською мовою

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

підг

1

2

3

4

Мови і література

Українська мова

8

9

9

9

9

Математика

Математика

3

4

4

5

5

Людина і світ

Я і Україна

2

1

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

 

Музика

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

1

2

2

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

 

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

19,5

20,5

20,5

22,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

2

2

1

1

1

 

Логоритміка

1

1

1

1

1

 

Розвиток мовлення

6

6

6

6

6

 

Розвиток зв'язного мовлення

1

1

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором індивідуальні та групові заняття

1,5

0,5

0,5

1,5

1,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

31

31

31

34

34

Додаток 8

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.11.2004 р. № 849

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
з навчанням мовами національних меншин
  

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

підг

1

2

3

4

Мови і література

Мова навчання

7

6

6

7

7

 

Українська мова

1

2

2

2

2

Математика

Математика

3

4

4

5

5

Людина і світ

Я і Україна

2

1

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

 

Музика

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

1

2

2

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

 

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

19,5

20,5

20,5

22,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

2

2

1

1

1

 

Розвиток мовлення

6

6

6

6

6

 

Логоритміка

1

1

1

1

1

 

Розвиток зв'язного мовлення

1

1

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

31

31

31

34

34

Додаток 9

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.11.2004 р. № 849

 

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату з українською мовою навчання

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

підг

1

2

3

4

Мови і література

Українська мова

7

8

7

7

7

 

Іноземна мова

-

-

1

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

1

2

2

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

3

 

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

19,5

20,5

20,5

22,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція вад розвитку

3

3

3

3

3

 

Лікувальна фізкультура

3

3

3

3

3

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

0,5

0,5

1,5

1,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

27

27

27

30

30

Додаток 10

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.11.2004 р. № 849

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи для дітей зі зниженим слухом
з навчанням українською мовою

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

підг

1

2

3

4

Мови і література

Українська мова

8

8,5

8,5

10,5

10,5

Математика

Математика

4

5

5

5

5

Людина і світ

Я і Україна

2

2

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Технології

Предметно-практичне навчання

1

-

-

-

-

 

Трудове навчання

1

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

 

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

19,5

20

20

22

22

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухового сприймання та формування вимови

14

14

14

14

14

 

Ритміка

2

2

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

1

1

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекцйно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

37

37

37

40

40

Додаток 11

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.11.2004 р. № 849

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
початкової школи для дітей зі зниженим слухом
з навчанням мовами національних меншин

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

підг

1

2

3

4

Мови і література

Мова навчання

8

7

7

9

9

 

Українська мова

1

2

2

2

2

Математика

Математика

4

4,5

4,5

5

5

Людина і світ

Я і Україна

2

2

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Технології

Предметно-практичне навчання

1

-

-

-

-

 

Трудове навчання

1

1

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

 

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

20,5

20

20

22,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухового сприймання та формування вимови

14

14

14

14

14

 

Ритміка

2

2

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

0,5

1

1

1,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

37

37

37

40

40

Додаток 12

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.11.2004 р. № 849

 

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план
початкової школи для глухих дітей
з навчанням українською мовою

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

підг

1

2

3

4

Мова і література

Українська мова

8

9

9

9

9

Математика

Математика

4,5

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

1

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

-

1

1

1

1

Технології

Предметно-практичне навчання

3

3

3

3

3

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

 

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

19

19,5

19,5

21,5

21,5

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови

12

12

12

12

12

 

Ритміка

2

2

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором індивідуальні та групові заняття

2

0,5

0,5

2,5

2,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

35

35

35

38

38

Додаток 13

до наказу Міністерства
освіти і науки України
від 03.11.2004 р. № 849

 

 

 

 

 

 

 

 Типовий навчальний план
початкової школи для глухих дітей
з навчанням мовами національних меншин

 

 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах

 

 

підг

1

2

3

4

Мови і література

Мова навчання

8

9

8

7

7

 

Українська мова

-

-

1

3

3

Математика

Математика

4,5

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

1

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

-

1

1

1

1

Технології

Предметно-практичне навчання

3

3

3

3

3

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

 

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

19

20,5

20,5

22,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови

12

12

12

12

12

 

Ритміка

2

2

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором індивідуальні та групові заняття

2

0,5

0,5

1,5

1,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

35

35

35

38

38

        

Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове