Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Наказ МО України № 277 від 04.08.1999

Категорія: 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Н А К А З

 N 277 від 04.08.99

 м.Київ

 vd990804 vn277

Про внесення змін і доповнень до Положення про

бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

     Відповідно до статей 5, 8 Закону України "Про  відпустки" [504/96-ВР],  ст.19 Закону України "Про загальну середню освіту" [651-14]

Н А К А З У Ю:

1. Внести зміни до Положення про бібліотеку загальноосвітнього  навчального  закладу  (наказ Міносвіти від 14.05.99 р. за N 139  [v0139281-99].

1.1. Пункт  5.2.1  викласти  в  редакції:  "Брати  участь   в управлінні"..., і далі за текстом.

1.2. Пункт 5.2.6 викласти в редакції: "На щорічну відпустку в розмірі  24  календарних  днів  за відпрацьований рік та додаткову щорічну  відпустку  (до  семи  календарних  днів)  відповідно   до колективного    договору    між    працівниками    та   коллективом загальноосвітнього навчального закладу".

1.3. У   пункті   5.3.1   слово  "відносин"  замінити  словом "обов'язків",    слова     "законодавчо-нормативними"  замінити" нормативно-правовими".

2. Цей   наказ   опублікувати   в   "Інформаційному  збірнику Міносвіти України".

3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  начальника управління гуманітарної освіти та виховання Лукашевича М.П.

  Міністр освіти                                                                                                                    В.О.Зайчук

 

  Інформацію надано за матеріалами cайту: http://ostriv.in.ua/

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове