Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

ТРЕНІНГ «САМОДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО РЕСУРСУ СИЛ»

30 січня 2018 року для бібліотекарів та вихователів закладів дошкільної освіти Черкашиною Т.В., доктором педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту інституту було проведено педагогічний тренінг «Самодіагностика індивідуального ресурсу сил» (формат проведення – аналітична сесія).

Тетяна Черкашина охарактеризувала узагальнені етапи самопізнавальної діяльності та ментальної працездатності, описала критеріальні показники та правила формування культури пам’яті, бажань та емоцій.

Дослідження індивідуального ресурсу сил здійснювалося за допомогою самодіагностичного тестування. З метою самооцінки рівня внутрішньої культури учасниками тренінгу опрацьовано 14 тестів, зокрема знання історії свого роду та умов чи обставин свого народження, розвитку протягом 1-го та наступних 7-ми років життя; визначення рівня такту, благородства, якості своїх бажань, цілеспрямованості у досягненні бажаного, ставлення до свого здоров’я; наявності скромності, вміння трансформувати образу, визначати причину страждань та набувати нових знань, прагнути до системного самовладання.

Узагальнені результати тестування подані у таблиці 1.

Таблиця 1

УЗАГАЛЬНЕНІ ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ РІВНЯ КУЛЬТУРИ

Загальний кількісний показник респондентів

Кількісний показник респондентів

за рівнями культурипам’яті, бажань, емоцій

Кількість осіб

Достатній рівень

Середній рівень

Високий рівень

Пам’ять

 

 

19 (100%)

 

5%

71%

24%

Бажання

30%

41%

29%

Емоції

15%

67%

18%

Всього:

17%

60%

23%

 

Аналіз результатів самооцінки індивідуального ресурсу сил учасників тренінгу свідчить про необхідність об’єктивації самооцінки та подальшого підвищення рівня культури пам’яті, бажань та емоцій для успішного провадження педагогічної діяльності.

За результатами проведеної роботи за допомогою таблиці «Леонардо» автора Е. Піньковської складені індивідуальні програми особистісно-професійного самовдосконалення за окремими активізованими до трансформації особистісними якостями.

Тетяна Черкашина підсумувала, що свідома систематична самопізнавальна діяльність сприяє об’єктивації самооцінки суб’єкта педагогічної діяльності, підвищенню рівня культури комунікацій та подальшому особистісно-професійному самовдосконаленню педагога.

Учасники тренінгу підтвердили, що досягли очікуваних від тренінгу результатів, та були одностайні у думці щодо необхідності подальшої роботи над собою та впровадження запропонованої системи самопізнання у педагогічну практику.

 

Людмила Северинчук,

начальник служби у справах дітей Черкаської РДА,

аспірант Інститут проблем виховання НАПН України, член ради Центру

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове