Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Інтернет-конференція «Інноваційна управлінська діяльність як складова підвищення внутрішньої системи забезпечення якості освіти»

Повідомляємо, що відповідно до річного плану комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» проводиться  інтернет-конференція «Інноваційна управлінська діяльність як складова підвищення внутрішньої системи забезпечення якості освіти».

Для розгляду пропонуються такі питання:

  1. Сучасні підходи до створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти у школі.
  2. Роль керівника закладу освіти у розвитку професійної підготовки педагогічних працівників та їх особистісних якостей.
  3. Сучасні освітні технології як складова підвищення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
  4. Організаційно-методичний та психологічний супровід інноваційної діяльності закладу освіти.

Матеріали для участі в інтернет-конференції просимо надіслати не пізніше 03 березня 2018 року на адресу: zaoli [at] ukr.net

Редколегія залишає за собою право відбору надісланих матеріалів при підготовці збірника до друку.

Вимоги до оформлення матеріалів:

-   назву файлу давати за прізвищем автора латинськими літерами (наприклад: Sydorenko);

-   шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал 1, абзац – 1 см, всі поля – 2 см, редактор Word;

-   обсяг статті – 7-10 сторінок формату А-4;

-   назва матеріалу не повинна дублювати назву обраного питання;

-   на початку матеріалу вказати прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), повну назву навчального закладу та написати коротку анотацію матеріалу (2-3 речення - короткий виклад змісту статті);

-   список використаних джерел (згідно вимог, у кінці роботи - не менше 5);

-   посилання на джерела – у квадратних дужках;

-  стаття складається з вступу (розкривається суть обраної теми, її актуальність), основної частини (розглядаються теоретичні аспекти та досвід практичного впровадження ідей у роботу Вашого закладу) та висновків.

Обговорення запропонованих матеріалів учасників буде відбуватися на форумі Черкаського освітянського порталу протягом 03-11 березня2018 року.

 

 

 

Ректор

 

Н.М.Чепурна

 

Замулко 64 05 90

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове