Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Всеукраїнські педагогічні читання з проблеми «Олександр Захаренко у діалозі з сьогоденням»

Повідомляємо, що відповідно до річного плану комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» проводяться Всеукраїнські педагогічні читання з проблеми «Олександр Захаренко у діалозі з сьогоденням».

         Звертаємо увагу на те, що захід проводиться у форматі інтернет-конференції.

Для розгляду пропонуються такі питання:

  1. Новаторська педагогіка О.Захаренка в контексті ідей Нової української школи.
  2. Діяльнісний підхід у навчанні й вихованні – основоположна ідея педагогіки О.Захаренка.
  3. Діти, батьки, вчителі: нові форми співпраці на сучасному етапі.
  4. Соціокультурне середовище освітнього закладу як джерело розвитку особистості.
  5. Умотивований учитель: який він?

 

Матеріали для участі в інтернет-конференції просимо надіслати не пізніше 30 травня 2018 року на адресу: elvoloshenko [at] ukr.net

. Редколегія залишає за собою право відбору надісланих матеріалів при підготовці збірника до друку.

Вимоги до оформлення матеріалів:

-   назву файлу давати за прізвищем автора латинськими літерами (наприклад: Sydorenko);

-   шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзац – 1 см, всі поля – 2 см, редактор Word;

-   обсяг статті – до 12 сторінок формату А-4;

-   назва матеріалу не повинна дублювати назву обраного питання;

-   на початку матеріалу вказати прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), повну назву навчального закладу та написати коротку анотацію матеріалу (2-3 речення - короткий виклад змісту статті);

-   список використаних джерел (згідно вимог);

-   посилання на джерела – у квадратних дужках.

Обговорення запропонованих матеріалів учасників буде відбуватися на форумі Черкаського освітянського порталу протягом 1-5 червня 2018 року.

 

 

 

Ректор інституту                                                                               Н. М. Чепурна

 

Прикріплені файли: 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове