Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Інтернет-семінар для педагогічних працівників дошкільної освіти «Використання казки для розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку»

Повідомляємо, що відповідно до річного плану Черкаський обласний інститут  післядипломної освіти педагогічних працівників проводить Інтернет-семінар для педагогічних працівників дошкільної освіти «Використання казки для розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку».

Для розгляду пропонуються такі питання:

1. Специфіка ознайомлення з казкою дітей різного вікового періоду дошкільного дитинства та їх емоційна реакція на зазначений літературний жанр.

2. Використання казки під час організації різних видів діяльності з дітьми різного віку.

3. Особливості впливу різних видів казки на емоційний стан дітей дошкільного віку.

5. Особливості емоційного сприйняття дітьми дошкільного віку характерних казкових героїв.

6. Методики використання казки для стабілізації емоційних реакцій дітей дошкільного віку.

Матеріали для участі в Інтернет-семінарі просимо надіслати не пізніше 28 вересня 2018 року на електронну адресу: viddil.do [at] gmail.com

(правила оформлення матеріалів додаються).

Обговорення запропонованих матеріалів учасників буде відбуватися на форумі Черкаського освітянського порталу протягом 16 жовтня – 31 жовтня 2018 року.

 

 

Ректор                                                                                    Н. М. Чепурна

 

 

Сіренко, Ванько

(0472) 64-05-90

Додаток

До листа від 15.08.2018 № 276/01-19

 

Вимоги до оформлення матеріалів Інтернет-семінару «Використання казки для розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку»:

-       назву файлу давати за прізвищем автора латинськими літерами (наприклад: Sydorenko);

-       шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,15, абзац – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word;

-       обсяг статті – 7-10 сторінок формату А-4;

-       назва матеріалу не повинна дублювати назву обраного питання;

-       на початку матеріалу вказати прізвище, ім’я, по батькові автора(ів) і повну назву навчального закладу та написати коротку анотацію матеріалу (2-3 речення – короткий виклад змісту статті);

-       список використаних джерел (згідно вимог, у кінці роботи - не менше 5);

-       посилання на джерела – у квадратних дужках [3, с. 65];

-       матеріали мають містити приклади з власного досвіду та методику організацію зазначеної діяльності.

Обговорення запропонованих матеріалів учасників буде відбуватися на форумі Черкаського освітянського порталу протягом 16 жовтня – 31 жовтня 2018 року.

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове