Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Відбудеться обласна науково-практична інтернет-конференція «Патріотизм як основа сучасного виховання дітей та учнівської молоді»

Шановні колеги!

 

Повідомляємо, що відповідно до річного плану роботи КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», у жовтні 2018 року на Черкаському освітянському порталі (сайт КНЗ «Черкаський ОІПОПП ЧОР») відбудеться обласна науково-практична інтернет-конференція «Патріотизм як основа сучасного виховання дітей та учнівської молоді».

Конференція проводиться з метою осмислення теоретичних основ, методології, проблем та втілення практичного досвіду національно-патріотичного виховання особистості.

До участі в інтернет-конференції запрошуються науковці, методисти, керівники та педагогічні працівники, які мають досвід дослідницької діяльності з актуальних питань патріотичного виховання у закладах дошкільної освіти, закладах загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладах.

Наукова тематика конференції охоплює такі напрями (але не обмежується ними):

  1. Патріотизм як консолідуюча основа української нації.
  2. Національно-патріотичне виховання як пріоритетний напрям формування сучасного громадянина-патріота.
  3. Військово-патріотичне виховання у закладах освіти.
  4. Науково-методичне забезпечення національно-патріотичного виховання в освітньому закладі: проблеми, шляхи та пошуки.
  5. Потенціал природничих дисциплін у вихованні національно-патріотичної свідомості молоді.
  6. Життєва позиція особистості: національна свідомість, ціннісні орієнтації, громадянська активність.

    Статті та заявки (додаток 1) для участі в інтернет-конференції просимо надсилати до 31 жовтня 2018 року на адресу: stem.osvita.ck [at] gmail.com

Матеріали інтернет-конференції будуть розміщені 30 листопада  2018 року на сайті КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» http://oipopp.ed-sp.net (у розділі «Конференції, семінари», підрозділі «Інформація про результати проведення Інтернет-заходів»). Крім цього, планується випуск електронної збірки матеріалів Інтернет-конференції.

Учасники інтернет-конференції, статті яких будуть розміщені на сайті, отримають сертифікати.

Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал –1,5,  всі поля – 2 см, редактор Word 97-2003. 

На першому рядку у правому куті – ініціали та прізвище автора, посада та місце роботи (напівжирними літерами). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок  курсивом – анотація (3-4 рядки) українською мовою. Через півтора рядка – основний текст статті. Після тексту статті обов’язково подається список використаних джерел. Посилання на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [3, с. 136], де перша цифра – порядок джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Загальний обсяг статті 5–8 сторінок.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право редагувати і не друкувати ті статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

Контактна інформація:

телефон: (0472) 64-95-22 (Зоря Юлія Миколаївна)

е-mail: stem.osvita.ck [at] gmail.com 

 

 

 

З повагою

         Ректор інституту                                                             Н. М. Чепурна

 

 

 

 

Зоря Ю. М. 

(0472) 64-95-22

ДОДАТОК 1

 

З А Я В К А

на участь вобласній науково-практичній інтернет-конференції

«Патріотизм як основа сучасного виховання дітей та учнівської молоді»

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника

 

2. Науковий ступінь

 

3. Учене звання

 

4. Посада, місце роботи (повністю)

 

5. Назва статті

 

6. Електронна адреса учасника (e-mail)

 

7. Контактні телефони (роб., моб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове