Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Інтернет-семінар для педагогічних працівників дошкільної освіти «Організація народознавчої діяльності з дітьми дошкільного віку» (методика)

Повідомляємо, що відповідно до річного плану Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників проводить Інтернет-семінар для педагогічних працівників дошкільної освіти «Організація народознавчої діяльності з дітьми дошкільного віку» (методика)

Для розгляду пропонуються такі питання:

1. Ознайомлення дітей дошкільного віку з цікавими фактами рідного краю (місто, село, вулиця).

2. Використання карти України у поетапному знайомленні дітей старшого дошкільного віку з історичними подіями.

3. Методи та прийоми ознайомлення дітей дошкільного віку з Державними ті національними народними символами й оберегами.

4. Роль проектної діяльності у систематизації знань дітей дошкільного віку про родину й родовід.

5. Використання основних національних традицій під час організації та проведення розваг із дітьми дошкільного віку

6. Роль фольклорних творів у формуванні моральних цінностей дітей дошкільного віку

Матеріали для участі в Інтернет-семінарі просимо надіслати не пізніше 28 лютого 2019 року на електронну адресу: viddil.do [at] gmail.com (правила оформлення матеріалів додаються).

Обговорення запропонованих матеріалів учасників буде відбуватися на форумі Черкаського освітянського порталу протягом 11 березня – 29 березня 2019 року.

 

Вимоги до оформлення матеріалів Інтернет-семінару «Організація народознавчої діяльності з дітьми дошкільного віку»:

      назву файлу давати за прізвищем автора латинськими літерами (наприклад: Sydorenko);

      шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,15, абзац – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word;

      обсяг статті – 7-10 сторінок формату А-4;

      назва матеріалу не повинна дублювати назву обраного питання;

      на початку матеріалу вказати прізвище, ім’я, по батькові автора(ів) та повну назву навчального закладу та написати коротку анотацію матеріалу (2-3 речення – короткий виклад змісту статті);

      список використаних джерел (згідно вимог, у кінці роботи – не менше 5);

      посилання на джерела – у квадратних дужках [3, с. 65];

      матеріали мають містити приклади з власного досвіду та методику організацію зазначеної діяльності.

Обговорення запропонованих матеріалів учасників буде відбуватися на форумі Черкаського освітянського порталу протягом 11 березня – 29 березня 2019 року.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове