Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Про проведення інтернет-семінару «Ціннісні орієнтири вчителя нової української школи»

Повідомляємо, що відповідно до річного плану комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» проводить інтернет-семінар «Ціннісні орієнтири вчителя нової української школи».

Для розгляду пропонуються такі питання:

  1. Цінність і цінності інноваційного освітнього середовища.
  2. Цінність вчителя нової української школи.
  3. Ціннісні орієнтири сучасного вчителя.
  4. Сучасні цінності закладів освіти.
  5. Сучасні орієнтири педагога: нові чи оновлені?

Статті для участі в інтернет-семінарі просимо надіслати не пізніше 22 квітня 2019 року на адресу: elvoloshenko [at] ukr.net

Вимоги до оформлення матеріалів:

-   назву файлу давати за прізвищем автора латинськими літерами (наприклад: Sydorenko);

-   шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1, абзац – 1 см, всі поля – 2 см, редактор Word;

-   обсяг статті  до 10 сторінок формату А-4;

-   назва матеріалу не повинна дублювати назву обраного питання;

-   на початку матеріалу вказати прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), повну назву закладу освіти та написати анотацію матеріалу (2-3 речення - короткий виклад змісту статті);

-   список використаних джерел;

-   посилання на джерела – у квадратних дужках;

Підсумки інтернет-семінару та список учасників, які отримають сертифікат за подані матеріали будуть розміщені на сайті комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» до 30 квітня 2019 року. Редколегія залишає за собою право відбору надісланих статей при підготовці збірника матеріалів інтернет-конференції до друку.

 

 

     Ректор                                                                                   Н. М. Чепурна

 

 

 

Волошенко О.В. 0677652281

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове