Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Інтернет-семінар «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини»

Повідомляємо, що відповідно до річного плану комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» проводить інтернет-семінар «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини».

Для розгляду пропонуються такі питання:

1.   Розвиток творчих обдарувань особистості учня-читача.

2.   Формування творчої особистості дитини засобами шкільної бібліотеки.

3. Шкільна бібліотека як центр розвитку дитини у творчій спадщині В. О. Сухомлинського.

4.   Роль школи та бібліотеки у формуванні життєвих компетентностей учнів.

5.   Впровадження  нових форм та напрямів  роботи шкільної бібліотеки щодо формування творчої особистості учня-читача.

Статті для участі в інтернет-семінарі просимо надіслати не пізніше 22 квітня 2019 року на адресу: tatyana_rk [at] ukr.net

Вимоги до оформлення матеріалів:

-   назву файлу давати за прізвищем автора латинськими літерами (наприклад: Sydorenko);

-   шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1, абзац – 1 см, всі поля – 2 см, редактор Word;

-   обсяг статті  до 10 сторінок формату А-4;

-   назва матеріалу не повинна дублювати назву обраного питання;

-   на початку матеріалу вказати прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), повну назву закладу освіти та написати анотацію матеріалу (2-3 речення - короткий виклад змісту статті);

-   список використаних джерел;

-   посилання на джерела – у квадратних дужках;

Підсумки інтернет-семінару та список учасників, які отримають сертифікат за подані матеріали будуть розміщені на сайті комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» до 6 травня 2019 року. Редколегія залишає за собою право відбору надісланих статей. 

 

     Ректор                                                                                   Н. М. Чепурна

 

Рябіщук Т.А. 0963977299

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове