Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Науково-практична Інтернет-конференція «Письменники-ювіляри»

Повідомляємо, що у травні 2019 року буде проведена науково-практична Інтернет-конференція «Письменники-ювіляри». Пропонуються наступні теми:

 • О. С. Пушкін у творчості  К. Г. Паустовського.
 • Іван Крилов у Козацькому. Байкар як дзеркало сучасності.
 • І. А. Крилов – нащадок великого Езопа.
 • М. В. Гоголь і Україна.
 • Україна в творчій і життєвій долі Оноре де Бальзака.
 • Артур Конан Дойл і його літературні герої.
 • «Я научилась просто мудро жити...»
 • Анна Ахматова і Київ.
 • Основні теми творчості О. С. Пушкіна.
 • Новаторство прози Е. Хемінгуея.
 • Творчість Й. В. Гете — пошуки сенсу життя.
 •  «Чарівність віршів М. Цветаєвої ».
 • Основні теми і мотиви лірики М. Лермонтова.

 

До участі в Інтернет-конференції запрошуються учителі зарубіжної літератури, які мають напрацювання із зазначених проблем. Статті для участі в Інтернет-конференції просимо надсилати до 10 травня 2019 року на адресу: yurvaan [at] ukr.net

Матеріали Інтернет-конференції будуть розміщені у червні 2019 року на Черкаському освітянському порталі у розділі «Конференції, семінари. – Інтернет-заходи».

Кращі роботи ввійдуть до окремої збірки. Учасники Інтернет-конференції, статті яких будуть розміщені на сайті,  отримають сертифікати.

Про обговорення статей учасників Інтернет-конференції на форумі Черкаського освітянського порталу буде повідомлено додатково.

Вимоги до оформлення матеріалів: шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; усі поля – 2 см.; редактор Word; автоматичні переноси не застосовувати; текст вирівняти по ширині сторінки. Між словами та знаками допускається тільки один пробіл.

На першій сторінці в правому верхньому куті вказати прізвище, ім’я, по батькові (повністю), повну назву навчального закладу, під ним по центру – назва статті великими літерами (напівжирним шрифтом), нижче через рядок – курсивом анотація (до 5 рядків) українською мовою. Далі, з абзацу, основний текст. Мова написання – українська. Після тексту статті обов’язково подається список літератури. Посилання на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [5, с.175]. Перша цифра – порядок джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Загальний обсяг статті до 7 сторінок.

Довідки за телефоном (0472) 64-95-22, та електронною поштою: yurvaan [at] ukr.net

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.   

 

 

  

В. о. ректора                                                              Р. М. Дзюбак

 

 

Юрчак

(0472) 64-95-22

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове