Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Відбудеться Інтернет-семінар «Застосування мультимедійних технологій у педагогічній діяльності молодого вчителя»

 

Згідно плану роботи КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» у рамках роботи віртуальної школи професійного становлення молодого вчителя відбудеться Інтернет-семінар з теми «Застосування мультимедійних технологій у педагогічній діяльності молодого вчителя» за планом:

  1. Написання статті (Значення мультимедійних технологій у навчальному процесі закладу освіти. Використання мультимедійних технологій при викладанні загальноосвітніх предметів).
  2. Перегляд відео «Створення електронного посібника» за участю  Мигаль Т. М., учителя Новоукраїнського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради за посиланням: https://drive.google.com/file/d/10XipHR5Ue-9d6sAYDnqNHonoJYa49flD/view?usp=sharing
  3. Створення власної презентації (об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію) для лекції, практичного заняття чи самостійної роботи, використовуючи готовий матеріал (словники, енциклопедії; електронні підручники; відео-фрагменти фізичних дослідів, вправ з фізичного виховання тощо).

Учасники Інтернет-семінару, матеріали  (стаття і відео), яких будуть розміщені на сайті віртуальної школи молодого вчителя в розділі «Інтернет-семінари», отримають сертифікати.

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг статті 4 – 6 сторінок формату А-4; редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14; міжрядковий інтервал – 1; всі поля – 20 мм, абзац – 10 мм. На першому рядку у правому куті – ім’я, по батькові та прізвище автора, посада, повна назва навчального закладу (згідно печатки закладу освіти). На наступному рядку – назва статті. Після тексту статті обов’язково подається список використаних джерел. Посилання на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [3, с.175] – перша цифра – порядок джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Залишаємо за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам. Матеріали інтернет-семінару (стаття і відео) відправити на електронну пошту: startmolodinr [at] ukr.net

 до 17 травня 2019 року.


 Ректор КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»                                         Н.М. Чепурна

Розіна   (0472) 640590; 0-671985842

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове