Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Повідомляємо про науково-методичні заходи для освітян області, які проводитимуться у жовтні 2019 року

Повідомляємо про науково-методичні заходи для освітян області, які проводитимуться у жовтні  2019 року на базі

КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

 

Зміст заходу

Термін проведення

Місце проведення

Відповідальні

1

Семінар-тренінг спільно з Гете-інститутом для вчителів німецької мови, які викладатимуть у 3-4 класах НУШ і молодих вчителів німецької мови (за окремим списком)

28.10-30.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Савицька Г.І.

2

Семінар-тренінг«Виховання характеру дітей» (у рамках співробітництва ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія») (педагогічні працівники області)

24-25.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Степанова Н.М.

3

Обласні читання з Гуманної Педагогіки (Освітяни області)

30.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Гаряча С.А.

4

Тренінг «Ігрові та діяльнісні методи навчання за методикою the LEGO Foundation» (Учителі 2 класів м. Черкас (2 групи))

19.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Добровольська Л.Н.,

Андросова В.О.

5

Міжрегіональна Школа експертів із питань освітніх вимірювань та аналітики відповідно до Стратегії розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року (Експерти з питань освітніх вимірювань та аналітики)

Перенесено з 27.09 на 23.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Лісова Н.І., працівники лабораторії-центру та КРЦОЯО

6

Обласний семінар «Математичні конкурси: популяризація математичних ідей та розвиток інтелектуальних здібностей школярів» (Координатори (районні, міські) Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»)

02.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР

Козлова О.М.

7

 Круглий стіл « Формування здоров’язбережувальної компетентності особистості» (педагоги-організатори, слухачі курсів підвищення кваліфікації)

5.10 (в рамках курсів)

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Бугайчук Н.В.

8

Школа професійної майстерності. Супервізійна зустріч «Особливості організаційно-підготовчого етапу створення служби порозуміння у закладі освіти» (Координатори служб порозуміння в закладах освіти з числа педагогічних працівників)

08.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Войцях Т.В.

9

Практикум «Психологічні закономірності спілкування учасників освітнього процесу» (педагогічні працівники області)

08.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Теслюк П.В.

10

Обласний семінар  «STREAM-освіта дошкільнят: виховуємо культуру інженерного мислення» (Вихователі закладів дошкільної освіти)

09.10

Навчально-тренінговий центр STEM-освіти

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Зоря Ю.М.,

Сіренко А.Є.

11

Семінар «Роль завдань гри «Sunflower» у формуванні в учнів важливих компетентностей» (Районні, міські координатори  Міжнародної гри із зарубіжної літератури «Sunflower»)

10.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

 

Юрчак В.А.

12

Обласна творча група учителів біології «Національно-патріотичне виховання учнів як системна й цілеспрямована діяльність учителя біології для формування соціальної громадянської компетентності» (Члени обласної творчої групи учителів біології і екології)

10.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Даниленко Л. І.

13

 «Сучасні технології групової роботи з підлітками щодо запобігання розповсюдження соціально-небезпечних явищ» (педагоги-організатори, слухачі курсів підвищення кваліфікації)

10.10 (в рамках курсів)

Майстер-клас

ЗОШ № 8 м. Черкаси

Бугайчук Н.В.

14

Діалоги «Керування стресом в професійній педагогічній діяльності: основні способи нейтралізації стресу» (педагогічні працівники)

15.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Руденко І.М.

15

Семінар-практикум «Осучаснення роботи бібліотеки через підвищення професійної майстерності бібліотекарів закладів загальної середньої освіти» (Методисти з бібліотечних фондів)

16.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Рябіщук Т. А., Борисова Н.А.

16

Творча група модераторів сайту з математики "Математичні олімпіади: крокуємо до вершин разом!" (Члени обласної творчої групи учителів математики)

17.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Козлова О.М.

17

Семінар «Розвиток соціокультурної компетентності учнів за умов інтегрованого освітнього середовища як підґрунтя впровадження Нової української школи» (Директори гімназій, ліцеїв, колегіумів)

17.10

Перша міська гімназія Черкаської міської ради

Чиркова С.І.

18

Творча група «Мережева взаємодія методичних служб області» (Методисти методичних служб, які відповідають за викладання природничо-математичних дисциплін)

22.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Замулко О.І.,

Козлова О.М.

19

Засідання творчої групи «Дидактико-методичне забезпечення освітнього процесу початкової школи відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти» (Учителі початкових класів, методисти методичних служб)

23.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Добровольська Л.Н.,

Андросова В.О.

20

Навчально-методичний семінар «Інтегративна характеристика культури пам’яті (за авторським курсом «Теоретичні і методичні засади педагогічної системи самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення» (Заступники директорів з НВР та ВР освітніх закладів Черкаської області)

23.10

КНЗ «ЧОІПОППЧОР»

Черкашина Т.В.

21

Обласний семінар «Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні хімії» (Методисти методичних служб з хімії)

24.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Северинова А. М.

22

Обласна творча група учителів фізики «Мотивація навчальної діяльності» (Члени обласної творчої групи учителів фізики)

25.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Северинова А. М.

23

Обласний семінар «Розвиток наскрізної громадянської компетентності в роботі педагога-організатора» (Керівники методичних об’єднань педагогів-організаторів)

29.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Бугайчук Н.В

24

Засідання творчої групи «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно орієнтованої освіти в освітніх закладах на засадах гуманної педагогіки» (Педагогічні працівники експериментальних закладів освіти)

31.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Гаряча С.А.,

Коновальчук В.І.

25

Обласний семінар «Природознавча гра «Геліантус» – ед´ютейнмент в українській освіті» (Координатори (районні, міські) Всеукраїнської природознавчої  гри «Геліантус»)

31.10

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Даниленко Л.І.

26

Тренінг «Наукові проекти WeDo 2.0» (Педагоги області)

Жовтень

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»

Безпоясний Б.С.

27

Семінар «Професійне реноме сучасного  вчителя» (Освітяни області)

Жовтень (в рамках курсів)

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР

Ющенко Л. О.

28

Інтернет-конференція «Авторські розробки виготовлення об’єктів праці»

07.10

Черкаський освітянський портал

Кондратюк С.Ю.

29

Інтернет-семінар «Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди у призмі викликів сучасності»

07-11.10

Черкаський освітянський портал

Степанова Н.М.

30

Інтернет-конференція для молодих вчителів «Формування соціальної та громадянської компетентності на уроках зарубіжної літератури та позакласної діяльності»

08-11.10

Черкаський освітянський портал

Розіна Н.В.

31

Вебінар «Особливості планування професійної підготовки за стандартами професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентісного підходу в міжшкільних ресурсних центрах (МНВК)» (Для директорів ресурсних центрів (МНВК))

17.10

Черкаський освітянський портал

Кондратюк С.Ю.

32

Інтернет-конференція «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення при викладанні економіки» (учителі економіки)

18-24.10

Черкаський освітянський портал

Крижанівський В.В.

33

Засідання творчої групи «Формування інженерного мислення у дітей дошкільного віку» (Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти)

22.10 (в онлайн режимі)

Черкаський освітянський портал

Сіренко А.Є.,

Ванько К.І.

34

Онлайн-семінар «Модель взаємодії педагогічних колективів опорної школи та філій: делібераційні процеси» у рамках Школи новаторства керівних кадрів «Сучасний керівник закладу освіти»

23.10

Соціальні мережі (Facebook)

Волошенко О.В., Замулко О.І.

35

Засідання творчої групи «Використання казки у розвитку емоційної сфери дитини дошкільного віку» (Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти)

24.10 (в онлайн режимі)

Черкаський освітянський портал

Сіренко А.Є.,

Ванько К.І.

36

Скайп-конференція з наставниками молодих учителів «Основні методи та форми роботи  з молодими педагогами в період адаптації в освітньому закладі»

24.10

Черкаський освітянський портал

Розіна Н.В.

37

Вебінар «Впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес Нової української школи» (учителі початкових класів)

25.10

Черкаський освітянський портал

Добровольська Л.Н.

Андросова В.О.

38

Веб-конференція «Перевернуте навчання як одна з ключових тенденцій освітніх технологій» (учителі фізики)

26-31.10

Черкаський освітянський портал

Северинова А. М.

39

Інтернет-конференція «Мистецтво європейського культурного регіону» (для вчителів предметів художньо-естетичного циклу)

29.10

Черкаський освітянський портал

Гловацький С.В.

40

Інтернет-конференція «Перші кроки НУШ: досягнення та виклики»

Жовтень

Черкаський освітянський портал

Пахомова Т.Г., Савицька Г.І.

 

 

 

 

Ректор інституту                                                                                                                                                                                        Н.М.Чепурна

Прикріплені файли: 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове