Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Відбудеться Інтернет-конференція «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення при викладанні економіки»

 Відповідно до плану роботи КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 24 жовтня 2019 року відбудеться Інтернет-конференція «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення при викладанні економіки».

До участі в заході запрошуються науковці, методисти та педагогічні працівники, які мають практичні напрацювання або досвід роботи з даної теми.

Для розгляду пропонуються такі питання:

  1. Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне мислення при вивченні економіки.
  2. Медіаграмотність та критичне мислення при викладанні курсу економіки у школі: проблеми впровадження та перспективи реалізації.
  3. Значення медіаграмотності у навчальному процесі закладу освіти та формуванні ключових компетентностей здобувача освіти.
  4. Практична медіаосвіта: творчі завдання з міждисциплінарними зв’язками для здобувачів освіти на уроках економіки.
  5. Методика створення та проведення навчальних квестів, інтелектуальних ігор, симуляторів з економіки.
  6. Інтерактивний урок з економіки: творимо разом із здобувачами.

Статті, доробки, презентації та роботи для участі у Інтернет-конференції просимо надсилати у період з 18 по 24жовтня 2019 року на E-mail:Kharchenko85 [at] gmail.com

з приміткою «На Інтернет-конференцію», вказавши прізвище та ім’я автора.

Обрані матеріали будуть розміщені до 31 жовтня 2019 року на сайті інституту (у розділі «Конференції, семінари. – Інтернет-заходи) та на сайті Центру економічної освіти. Автори розміщених матеріалів отримають сертифікати.

Вимоги до презентації:

обсягом до 15 слайдів у одній комп’ютерній програмно-технічній системі сформувати текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію) для лекції, практичного заняття чи самостійної роботи, використовуючи матеріали (словники, енциклопедії; електронні підручники; відео-фрагменти, вправи, медіаресурси.).

Вимоги до матеріалів:

обсяг матеріалу 4 – 6 сторінок формату А-4; редактор Word. Всі поля – 20 мм, абзац – 1,25 мм. Гарнітура: шрифт Times New Roman, кегль 14; міжрядковий інтервал – 1.

На першому рядку симетрично до тексту друкується великими жирними літерами назва матеріалу. Праворуч, через одтин інтервал під назвою – ім’я, по батькові та прізвище автора (авторів), посада, повна назва закладу освіти.

Структура матеріалу повинна містити постановку проблеми, мету, виклад основного матеріалу, висновки та список використаних джерел, який оформлений відповідно до вимог ВАКу (Див. посилання «Черкаський освітянський портал, рубрика «Педагогічний вісник». Посилання по тексту на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [1, с.210].

Автори матеріалів несуть особисту відповідальність за зміст, достовірність поданих матеріалів та академічну доброчесність. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам.

 

 

 

 

 

         Ректор                                                                              Н.М.Чепурна

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове