Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Відбудеться Інтернет-конференція з теми «Формування соціальної та громадянської компетентності в позакласній діяльності учнів»

З 8 по 11 жовтня 2019 року відповідно до плану роботи КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» у рамках роботи віртуальної школи професійного становлення молодого вчителя відбудеться Інтернет-конференція з теми «Формування соціальної та громадянської компетентності в позакласній діяльності учнів» (на основі завдань Концепції  «Нова українська школа»).

Запрошуємо молодих учителів області взяти участь в Інтернет-конференції. Прохання розкрити у статті трактування таких понять як: «громадянськість»; «соціальна відповідальність»; «соціальна активність».

Статті надіслати до 11 жовтня 2019 року на електронну адресу: startmolodinr [at] ukr.net

Учасники Інтернет-семінару, матеріали яких будуть розміщені на сайті школи професійного становлення молодого вчителя (розділ «Інтернет-заходи»), отримають сертифікати.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Обсяг статті 4 – 6 сторінок формату А-4; редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 14; міжрядковий інтервал – 1; всі поля – 20 мм, абзац – 10 мм. На першому рядку у правому куті – ім’я, по батькові та прізвище автора, посада, повна назва навчального закладу (згідно печатки навчального закладу). На наступному рядку – назва статті. Після тексту статті обов’язково подається список використаної літератури. Посилання на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [3, с.175] – перша цифра – порядок джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Залишаємо за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам. Контактна інформація:  0-67-198-58-42 (Розіна Надія Вікторівна)

 

Ректор                                                                         Н. Чепурна

 

Розіна   (0472) 640590; 0-671985842

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове