Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

ВІДБУДЕТЬСЯ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНІЙ ТА ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

Відповідно до плану роботи КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 20 грудня 2019 року відбудеться Інтернет-конференція «Використання ігрових технологій у навчальній та позаурочній діяльності  як засіб формування пізнавальної активності школярів в умовах Нової української школи».  

До участі в заході запрошуються науковці, методисти та педагогічні працівники, які мають практичні напрацювання або досвід роботи з даної теми.

Для розгляду пропонуються такі питання:

-  Використання ігрових технологій у навчальній діяльності як засіб формування пізнавальної активності школярів.

-  Ігрові технології в позаурочній діяльності як шлях до формування у школярів загальнолюдських цінностей.

-  Проектно-дослідницька діяльність в навчальній та позаурочній діяльності  як засіб формування пізнавальної активності школярів.

-  Використання квест-технології як освітнього середовища для активізації пізнавальної діяльності школярів.

Статті для участі у Інтернет-конференції просимо надсилати у період з 2 по 6 грудня 2019 року на E-mail: olga-krutenko [at] ukr.net

з приміткою «На Інтернет-конференцію», вказавши прізвище та ім’я автора.

Обрані матеріали будуть розміщені до 20 грудня 2019 року на сайті інституту (у розділі «Конференції, семінари. – Інтернет-заходи). Автори розміщених матеріалів отримають сертифікати.

Вимоги до матеріалів: обсяг матеріалу – до 8 сторінок формату А-4; редактор Word. Всі поля – 20 мм, абзац – 1,25 мм. Гарнітура: шрифт Times New Roman, кегль 14; міжрядковий інтервал – 1.

На першому рядку симетрично до тексту друкується великими жирними літерами назва матеріалу. Праворуч, через один інтервал під назвою – ім’я, по батькові та прізвище автора (авторів), посада, повна назва закладу освіти.

Структура матеріалу повинна містити постановку проблеми, мету, виклад основного матеріалу, висновки та список використаних джерел, який оформлений відповідно до вимог ВАКу (Див. посилання «Черкаський освітянський портал, рубрика «Педагогічний вісник». Посилання по тексту на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [1, с.210].

Автори матеріалів несуть особисту відповідальність за зміст, достовірність поданих матеріалів та академічну доброчесність. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам.

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове