Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

В рамках підвищення кваліфікації педагогічних працівників введено спецкурс «Протидія торгівлі людьми в Україні», який розроблено відповідно до Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (наказ МОН від 8 квітня 2016 р. № 405) на виконання відповідної Державної соціальної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. №111. Поява спецкурсу зумовлена необхідністю поширювати серед освітянської спільноти знання про сутність явища торгівлі людьми, його причини, масштаби та наслідки, ознайомлювати з процесом ідентифікації осіб, особливо дітей, постраждалих від торгівлі людьми, з особливостями надання відповідної допомоги, а також із основними принципами та компонентами Національного механізму взаємодії для надання такої допомоги в рамках Закону України «Про протидію торгівлі людьми». Уведення спецкурсу «Протидія торгівлі людьми в Україні» до планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти сприятиме підвищенню рівня громадянської та професійної компетентності педагогів і психологів закладів освіти та дозволить створити превентивний освітньо-інформаційний простір у закладі освіти, місцевій громаді для унеможливлення потрапляння у ситуацію торгівлі людьми.         

Основними завданнями в роботі працівників психологічної служби із учасниками освітнього процесу щодо протидії торгівлі людьми є:

• розкриття сутності явища «торгівля людьми», ознайомлення з причинами, наслідками, етапами та шляхами потрапляння у ситуацію торгівлі людьми, наголошуючи на особливостях українських реалій;

• ознайомлення з нормативно-правовою базою з протидії торгівлі людьми в Україні та світі;

• уміння ідентифікувати постраждалих від торгівлі людьми в Україні, особливо дітей, з метою їх перенаправлення для надання кваліфікованої реабілітаційної допомоги;

• ознайомлення із загальними принципами роботи з особами, які постраждали від торгівлі людьми;

• розроблення та впровадження у закладах освіти превентивних програм та заходів з питань попередження та протидії торгівлі людьми;

 • ознайомлення з основними принципами механізму взаємодії суб’єктів, діяльність яких пов’язана із питаннями щодо торгівлі людьми та їх вирішенням, і вміння виробити первинні навички такої взаємодії.

Найбільш поширені форми роботи з дітьми та молоддю щодо профілактики торгівлі людьми:

 - лекції, просвітницькі бесіди;

 - диспути;

 - тренінгові заняття;

 - конкурси, фестивалі, акції,

 - усні журнали, аукціони знань;

 - демонстрація відеоматеріалів;

 - організація в закладах освіти консультацій, зустрічей з працівниками правоохоронних органів, представниками громадських організацій;

 - інтерактивні форми навчання (мозковий штурм, моделюючі та рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, навчання через навчання інших, робота в малих групах, «криголами», «коло ідей», «ажурна пилка», «мікрофон», «карусель», «акваріум», ротаційні трійки тощо).

 Слід підкреслити, що робота щодо роз'яснення та вивчення чинного законодавства, міжнародних актів проводиться з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Корисна інформація для використання в роботі  міститься в презентації, яку підготувала Тетяна Брайченко, методист навчально-методичного центру психологічної служби КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».

 

Прикріплені файли: 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове