Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Положення про обласну очно-дистанційну олімпіадну школу «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ЧЕРКАЩИНИ»


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОБЛАСНУ ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНУ ОЛІМПІАДНУ ШКОЛУ
«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ ЧЕРКАЩИНИ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про обласну очно-дистанційну олімпіадну школу розроблено відповідно до Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2007 року № 1016, і згідно з чинним Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 року № 305.
1.2. Обласна очно-дистанційна олімпіадна школа «Інтелектуальний резерв Черкащини» (далі – Школа) - це структурний підрозділ Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.
1.3. Школа не є юридичною особою.
1.4. Навчання в Школі здійснюється на безоплатній основі.


2. ОСНОВНІ ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

Основними цілями діяльності Школи є:
• пошук та відбір інтелектуально обдарованих учнів;
• реалізація програм додаткової освіти школярів з базових дисциплін;
• надання учням загальноосвітніх навчальних закладів додаткових можливостей для покращення рівня навчальних досягнень з базових дисциплін;
• активізація учнів в процесі навчання і формування навичок самостійної роботи;
• стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, активізація руху творчої інтелігенції щодо формування наукової та творчої еліти;
• створення умов для реалізації інтелектуальних здібностей учнів, сприяння інтелектуальному й духовному розвитку молоді Черкащини;
• досягнення високого рівня науково-теоретичної та практичної підготовки учнів до ІІІ-IV етапів (обласних/республіканських) Всеукраїнських та Міжнародних учнівських олімпіад з базових дисциплін.


3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

3.1. Організація та проведення:
• дистанційних Інтернет-олімпіад з базових дисциплін;
• очних сесій у канікулярний час;
• очних та дистанційних консультацій для учасників Школи;
• конференцій, «круглих столів»;
• інтелектуальних конкурсів, змагань, турнірів з базових дисциплін.
3.2. Вивчення та запровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду організації роботи з інтелектуально обдарованими учнями.
3.3. Підготовка та видання методичних матеріалів з проблеми організації роботи з інтелектуально обдарованими учнями.


4. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

4.1. Школа працює за річним планом роботи, погодженим з Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації.
4.2. Заняття у Школі проводіться в очній формі (під час навчально-тренувальних сесій) та у дистанційному Інтернет-режимі.
4.3. Навчання учнів за очною формою здійснюється під час літніх, осінніх та весняних навчальних сесій за програмами з науково-теоретичної та практичної підготовки учнів (обсяг навчальних годин щорічно корегується Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації).
4.4. У міжсесійний період учні працюють над індивідуальним завданням. З цією метою заплановані консультації найкращих фахівців з базових дисциплін.
4.5. Навчання учнів проводиться відповідно до розроблених навчальних програм з базових дисциплін.
4.6. Навчальні програми та індивідуальні завдання з базових дисциплін розробляються методистами обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, науковцями й викладачами вищих навчальних закладів, педагогами освітніх закладів області відповідно до Державного стандарту старшої школи, навчальних програм з базових дисциплін, вимог до Всеукраїнських і Міжнародних учнівських олімпіад та рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
4.7. Навчальні програми передбачають проведення занять з науково-теоретичної та практичної підготовки. Практичні та експериментальні завдання складаються так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх всіма слухачами школи і сприяти повному виявленню кожним із них досягнутого рівня навчальних досягнень.
4.8. Основними видами навчальних занять є:
- самостійне вивчення навчального матеріалу, що передбачає використання навчальних матеріалів, які учні отримують через мережу Інтернет;
- лекція як одна із форм проведення навчальних занять викладачами Школи, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу;
- консультація, під час якої учні отримують відповіді на конкретні питання або пояснення певного теоретичного матеріалу;
- лабораторні заняття, практичні роботи, які передбачають закріплення окремих теоретичних положень;
- семінар - навчальне заняття, під час якого відбувається обговорення вивченої теми;
- індивідуальне навчальне заняття, що проводиться з метою підвищення рівня підготовки учня та розкриття творчих здібностей (може охоплювати частину або повний обсяг занять).
Лекції, консультації, лабораторні заняття, семінари можуть проводитися очно (під час сесії), дистанційно та комбіновано.
4.9. За результатами однорічного навчання у Школі проводяться
підсумкові конференції за обов'язковою участю учнів.


5. УЧАСНИКИ ШКОЛИ


5.1. Учасниками Школи можуть бути учні 7-11 класів незалежно від типу, форми власності, розташування та підпорядкування навчального закладу, які:
• стали переможцями (1, 2, 3 місця) обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіад з базових дисциплін;
• стали переможцями обласної Інтернет-олімпіади з базових дисциплін у поточному навчальному році.
5.2. Зарахування до Школи здійснюється протягом двох тижнів після проведення обласної Інтернет-олімпіади з базових дисциплін у поточному навчальному році і оформляється наказом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.
5.3. Учасники Школи мають право:
• на поглиблене вивчення базових дисциплін;
• користуватись матеріально-технічною базою та бібліотекою обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;
• для виконання науково-дослідницьких, експериментальних та практичних робіт користуватися базою позашкільних навчальних закладів, наукових установ та вищих закладів освіти, визначених угодами обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників з вищими закладами освіти.


6. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

6.1. Відповідальність за роботу Школи покладається на координатора Школи.
6.2. Кандидатура координатора Школи затверджується наказом директора обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.
6.3. Координатор Школи:
• здійснює ефективне керівництво діяльністю Школи;
• залучає відповідних спеціалістів до реалізації цілей діяльності Школи;
• забезпечує зв'язок між Школою, державними та недержавними установами, підприємствами та організаціями;
• готує інформаційні та науково-методичні матеріали та подає їх на розгляд відповідних установ;
• несе відповідальність за дотримання правил техніки безпеки під час заходів за участю учнів, які навчаються у Школі;
• подає клопотання на заохочення кращих викладачів та учнів-учасників Школи.


7. ФІНАНСУВАННЯ ШКОЛИ

Фінансування Школи здійснюється з обласного бюджету відповідно до затвердженого на один поточний рік кошторису витрат, а також за рахунок благодійних коштів організацій, фондів та інших джерел, не заборонених діючим законодавством України.


8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ОЛІМПІАДНОЇ ШКОЛИ

Ліквідація та реорганізація Школи здійснюється відповідним наказом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове