Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Вимоги до оформлення статей

Категорія: 

Вимоги до оформлення статей

Стаття повинна відповідати тематиці журналу і сучасному стану освіти на Україні, бути літературно опрацьованою.

 Автор статті, відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто. Обсяг статті – електронний варіант до 10 сторінок (шрифт №12).  Структура статті: прізвище й ініціали автора, назва статті, текст статті, бібліографія відповідно до вимог ВАКу. До статті бажано давати ілюстрований матеріал,  який виконується чітко і якісно. Посилання на ілюстрації у статті - обов'язкове. Схеми, таблиці, малюнки та фотографії записуються  окремими файлами. Для всіх файлів потрібно вказати назви програми, наприклад, Word 2000, Word ХР, Lехісоn. До статті додаються відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові повністю, посада, звання, а також контактні телефони.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове