Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

4 клас

4 клас

Іменник, 4 клас

Даний посібник розроблений за навчальною програмою з української мови для 4 класу до підручника М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко. - К. : Видавничий дім "Освіта", 2016 загальноосвітніх навчальних закладів і може бути використаний як для учнів так і для вчителів, які викладають українську мову в 4 класі загальноосвітніх навчальних закладів за новою програмою. Запропоновані розробки можна використовувати при вивчені теми "Іменник". Посібник складається з 4-х розробок уроків по темі "Іменник" ("Іменник як частина мови. повторення вивченого про іменник", "Іменники - синоніми, іменники - антоніми. Багатозначні слова", "Відмінювання іменників", "Повторення вивченого про іменник як частину мови ") які містять презентації та відео файли, що можуть полегшити та урізноманітнити вивчення запропонованої програмою теми
Тип ресурсу: 
електронний посібник
Рік видання: 
2020

Українська мова 4 клас, тема: "Текст. Речення"

Цикл уроків за темою «Текст. Речення» спрямований на формування у дітей поняття про будову та основні ознаки тексту. Розвиває вміння дітей орієнтуватися у текстах різних типів. Допомагає учням за допомогою слів зі смисловим навантаженням встановлювати зв’язок слів у реченнях та визначати їх вид за метою висловлювання. Можна використовувати при вивченні теми на уроках української мови та на додаткових заняттях.
Тип ресурсу: 
електронний посібник
Рік видання: 
2019

Робота зі словниковими словами у 4 класі за оновленою програмою

У 4 класі початкової школи програма передбачає вивчення слів, правопис і вимову яких треба запам’ятати. Мета презентацій – допомогти вчителеві організувати практичну роботу над важкими для написання словами у 4 класі. Пропоновані матеріали можна використовувати для словниково-орфографічної роботи на уроці та в позаурочний час.
Тип ресурсу: 
електронний посібник
Рік видання: 
2019

Текст

Серія презентації до розділу «Текст» (4 клас) до підручника М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик УКРАЇНСЬКА МОВА. Перелік тем презентацій, які ввійшли до серії: 1. Закріплення поняття про будову тексту. Тема і мета висловлювання. Заголовок 2. Слова, найважливіші для вираження думки в реченні, тексті. Засоби зв’язку речень у тексті 3. Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті 4. Особливості змісту та побудови тексту-міркування 5. Особливості текстів-описів. Мета цих текстів. Порівняння художнього і наукового текстів 6. Замітка до стінгазети. Вправляння у написанні листа 7. Особливості змісту та побудови есе. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Текст» Розглядаються типи текстів, особливості їх змісту та побудови. Вміщено завдання до відповідних тем
Тип ресурсу: 
презентації
Рік видання: 
2017

Речення

У ресурсі висвітлені теми: «Узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання та інтонацією», «Основа речення», «Установлення зв’язків між словами в реченні. Складання речень за схемами», «Однорідні члени речення», «Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування і протиставлення», «Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами». Використані інтерактивні форми роботи, мультимедійна презентація, творчі завдання, теоретичний, пізнавальний та ігровий матеріали
Тип ресурсу: 
Розробки уроків
презентації
відео файли
тестові завдання
Рік видання: 
2017

Есе на уроках української мови. 4 клас

Матеріал, викладений у роботі відповідає програмовим вимогам відносно четвертокласників і дають можливість учням сформувати та поглибити знання з даної теми. Презентація містить теоретичний матеріал та завдання практичного характеру. Це дозволяє підготувати учнів до складання текстів есе не тільки в усній, а і в письмовій формі
Тип ресурсу: 
презентація
Рік видання: 
2017

У світі рідного слова

для 4 класу згідно нової програми ( автори М.С. Вашуленко, М.Г. Дубовик « У світі рідного слова. Зошит із розвитку мовлення. 4 клас.» – К.: « Освіта», 2016 )
Тип ресурсу: 
презентації
Рік видання: 
2017

Мова і мовлення

Даний цифровий ресурс містить презентації, розробки уроків, відеосюжети до теми «Мова і мовлення» за підручником М. С. Вашуленка, С. Т. Дубовик, О. І. Мельничайко «Українська мова» згідно оновлених навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів (1 – 4 класи), 2016 рік. Цифровий ресурс є джерелом інформації до уроків із тем «Державний Гімн України. Мова — жива скарбниця історії народу», «Збагачення мови новими словами», «Українська мова. Спорідненість її з іншими мовами», «Усне й писемне мовлення», «Культура мовлення й спілкування», створений з метою стимулювання пізнавальної діяльності учнів. Використані інтерактивні форми роботи, мультимедійні презентації, відеосюжети
Тип ресурсу: 
розробки уроків
Цифровий ресурс
мультимедійні презентації
відеосюжети
Рік видання: 
2017

Говоріння

Електронний посібник містить 6 презентацій до уроків української мови у 4 класі. Добір завдань обумовлений навчальною програмою з української мови для початкової школи і дасть можливість дитині поглибити і перевірити свої знання з даної теми. Презентації містять не тільки теоретичний матеріал, а й завдання практичного характеру. Це дозволяє підготувати учнів до підсумкової перевірної роботи. Презентації створені у вигляді опорних таблиць та завдань для учнів до розділу «Говоріння» за темами : «Регулювання дихання, сили голосу », «Регулювання темпу мовлення та тону мови», «Складання діалогу за малюнком, описаною ситуацією — з опорою на допоміжні матеріали і без них», «Складання діалогу –телефонної розмови та діалогу – інтерв’ю», «Дотримання правил мовленнєвого етикету, культури спілкування», «Складання зв’язного висловлювання»
Тип ресурсу: 
презентації
Рік видання: 
2017

Використання інтегрованих та розвивальних завдань на уроках української мови в 4 класі

До підручника М.Д. Захарійчук, А.І. Мовчун 4 клас – К. : «Українська мова», 2016. Призначений для допомоги вчителю в проведенні уроку, містить 9 презентацій
Тип ресурсу: 
презентації
тести
Рік видання: 
2017

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове