Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Нові тенденції у викладанні предмету

Нові тенденції у викладанні предмету

Приклади реалізації наскрізних ліній на уроках математики

Посібник складається з 4 частин. В кожній з них представлені вправи для реалізації однієї з чотирьох наскрізних ліній на уроках математики, які структуровані за класами. Учням пропонується розглянути реальні життєві ситуації, проаналізувати їх і зробити відповідні висновки для розвитку ощадливості та поміркованості, формування вмінь аналізувати власну економічну ситуацію та родинний бюджет. Всі вправи, які представлені авторами, пройшли апробацію в школах міста. Для вчителів-предметників, слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів педагогічних навчальних закладів.
Тип ресурсу: 
методичний посібник
Рік видання: 
2019

ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ТА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ

В даній роботі стисло описано про використання ментальних карт на уроках математики та для самопідготовки учнів. Наведено назви інтернет-ресурсів, за допомогою яких можна створювати такі карти та працювати з ними. Також наведено приклад як орієнтовно можна застосувати елементи методики ведення ментальних карт на уроці алгебри в 7 класі під час вивчення теми «Рівняння з двома змінними»
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2019

Про особливості викладання математики в 10-11 класах ЗНЗ

Вивчення математики у 10-11 класах на рівні стандарту
Тип ресурсу: 
методичні рекомендації
Рік видання: 
2016

Алгебра - розробки уроків для 7 класу

Посібник складено відповідно до нової програми з математики для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить поурочні розробки, у яких розкрито зміст навчального матеріалу, зазначено основні структурні елементи й дидактичну мету уроку, наведено різноманітні форми і методи роботи з класом. Для різних етапів уроку вміщено запитання для фронтального опитування, завдання для колективного виконання та індивідуальної роботи, математичні диктанти, задачі за готовими рисунками тощо. Для сприйняття та усвідомлення нового матеріалу, осмислення й закріплення вивченого наведено комплекс завдань, який містить вправи на дії з раціональними числами, на визначення властивостей функцій та побудову їх графіків, а також розв’язання лінійних рівнянь та їх систем. Для організації поточного й підсумкового контролю наведено самостійні й контрольні роботи у двох варіантах, які супроводжено розв’язаннями та відповідями.
Тип ресурсу: 
методичний посібник
Рік видання: 
2015

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове