Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Науково-методичний супровід обдарованості

Науково-методичний супровід обдарованості

КОДЕКС БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Підготовка та видання матеріалів здійснені в рамках проекту «Попередження сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей у країнах Центральної та Східної Європи – комплексний підхід», впровадженого Українським фондом «Благополуччя дітей» у партнерстві з Фундацією «Даємо дітям силу» (Польща) за фінансової підтримки OAK Foundation (Швейцарія).
Тип ресурсу: 
методичний посібник
Рік видання: 
2019

Система роботи з обдарованими учнями

Презентовано систему роботи з обдарованими учнями у закладі загальної середньої освіти. Представлено нормативні документи, розробки авторських програм курсів за вибором, факультативів, які сприяють підвищенню рівня знань учнів. Авторські відеофайли розкривають індивідуальну систему роботи педагогів. Результати роботи педагогічного колективу та одарованих учнів у схемах, таблицях та діаграмах. Серія цифрових ресурсів розроблена для керівників навчальних закладів, заступників директора, класних керівників на допомогу в роботі з обдарованими учнями
Тип ресурсу: 
презентації
відео файли
Електронні посібники
текстові документи
таблиці
Рік видання: 
2018

ФОРМИ І МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА

Представлені матеріали практичного спрямування, які систематизовані з метою надання методичної допомоги в організації і проведенні заходів з педагогічним колективом. Зміна суспільних відносин, ціннісних орієнтирів, ставлення громадян до освіти й освіченості зумовили актуальність такої проблеми, як удосконалення та досягнення якісно нових високих результатів освітнього процесу. Сучасний навчальний заклад потребує ініціативних, творчих педагогів, здатних забезпечити високий освітній рівень учнів та відповідний рівень їхньої вихованості. Це вимагає від педагогічного колективу навчального закладу якісно нової організації своєї роботи, створення умов для розвитку творчої активності вчителів, постійного пошуку нових форм і методів діяльності, модернізації відомих положень, які будуються на основі впровадження інноваційних педагогічних ідей. Розв'язання проблеми управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ є не лише потребою часу, а й необхідністю щодо забезпечення вищого рівня управління й освітньої діяльності. Як організувати науково-методичну роботу, щоб вона не була формальною? Як створити найкращі умови для розкриття можливостей, професійних інтересів і здібностей кожного педагога? Як зробити спілкування колег ефективним, а спільну роботу колег продуктивною? Відповіді на ці питання знаходяться саме в даному матеріалі. Вправи відтворюють напрям по підвищенню педагогічної майстерності вчителя, впровадження різноманітних форм і методів, які сприяють формуванню потреби у педагогічного працівника підвищення власного професійного рівня, спонукають до творчості, співробітництва. Матеріали мають практичну цінність для заступників з навчально-виховної та науково-методичної роботи.
Тип ресурсу: 
текстовий файл
Рік видання: 
2018

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

У програмі розкрито питання підготовки заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів-предметників до роботи з обдарованими учнями, розвитку необхідних педагогічних здібностестей та компетенцій. Факультативний курс розрахований на 18 годин, складається з двох модулів. У першому модулі розглядаються питання науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності, самоосвітньої діяльності педагогів, психолого-педагогічного супроводу обдарованості. Другий модуль присвячено питанням організації сучасного уроку, вимогам до нього. Представлено сучасні педагогічні технології, які використовуються на сучасному уроці. Олімпіади, конкурси, турніри розглядаються через призму розвитку інтелектуальних здібностей учнів. Програма розрахована на гнучку систему викладання: може бути представлена слухачам курсів підвищення кваліфікації у вигляді факультативного курсу (очна форма навчання), у лекційній формі (очно-дистанційна форма навчання). Модулі навчальної програми містять: загальний опис основної теми; завдання, практичні приклади, запитання та рекомендації педагогічним працівникам; список використаної літератури. Матеріали програми не розмежовані для керівників і учителів-предметників, так як вони однаково важливі і цікаві для них та розкривають основні завдання, які стоять перед педагогами щодо організації роботи з інтелектуально обдарованими дітьми.
Тип ресурсу: 
програма
Рік видання: 
2018

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ІМ.С.Д.СКЛЯРЕНКА 2017 – 2020 РОКИ

Матеріал представляє «Програму розвитку науково-дослідницької діяльності Золотоніської гімназії ім.. С.Д.Скляренка на 2017-2020р.», яка охоплює всі напрями розвитку учнів навчального закладу, починаючі від створення освітнього розвивального середовища до діяльності учнів у науковому товаристві. Зроблено акцент на тому, що система освіти ХХІ століття дала старт поширенню освітніх технологій, які орієнтовані на розвиток особистісних здібностей дитини. Зараз здійснюється перехід від наукоємних технологій , який неможливий без розвитку інтелектуального потенціалу, до їх практичного застосування. Матеріали представлені з досвіду роботи гімназії, яка стала на шлях реформ та інновацій.
Тип ресурсу: 
текстовий файл
Рік видання: 
2018

Літературні студії: програма факультативу роботи з обдарованими дітьми з зарубіжної літератури

Мета – визначити оптимaльні шляхи доцільного поєднaння трaдиційних тa новітніх технологій для ефективного формувaння обдaровaної особистості в новому інформaційному суспільстві
Тип ресурсу: 
методичні матеріали
Рік видання: 
2017

Метoдичні рекoмендації щoдo підгoтoвки і написання наукoвo-дoслідницькoї рoбoти з геoграфії та геoлoгії в системі Малoї академії наук України

У збірці рoзміщені метoдичні рекoмендації щoдo підгoтoвки і написання наукoвo-дoслідницьких рoбіт з геoграфії та геoлoгії Всеукраїнськoгo кoнкурсу-захисту наукoвo-дoслідницьких рoбіт учнів-членів Малoї академії наукУкраїни (геoграфічний напрям)
Тип ресурсу: 
методичний посібник
Рік видання: 
2017

Система роботи Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з розвитку обдарованих дітей

Методичні рекомендації по виявленню та психолого-педагогічному супроводу обдарованих дітей, інноваційні технології роботи педагогів щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів
Тип ресурсу: 
методичні матеріали
Рік видання: 
2015

Психологічна сутність обдарованості

Обдарованість представлена як психологічне явище, дані ознаки обдарованості,окреслені сфери обдарованості, шляхи взаємодії педагогів та учнів, форми педагогічного контакту
Тип ресурсу: 
методичні матеріали
Рік видання: 
2015

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове