Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Нормативно-правові акти з питань освіти

Нормативно-правові акти з питань освіти

Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ століття")

 

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 3 листопада 1993 р. N 896
Київ

Про Державну національну програму "Освіта"
("Україна XXI століття")

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 576 (576-96-п)576-96-п від 29.05.96)

Національна доктрина розвитку освіти

      

    У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Національну доктрину розвитку освіти

З метою визначення стратегії та основних напрямів дальшого розвитку освіти в Україні постановляю:

1. Затвердити Національну доктрину розвитку освіти (додається).

Закон України "Про позашкільну освіту"

 

 З А К О Н       У К Р А Ї Н И

Про позашкільну освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 46, ст.393)

(Додатково див. Закон
        N 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10)

Закон України "Про дошкільну освіту"

 

  З А К О Н       У К Р А Ї Н И

Про дошкільну освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 49, ст.259)

Закон України "Про загальну середню освіту"

 

 З А К О Н      У К Р А Ї Н И

Про загальну середню освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 28, ст.230)

(Із змінами, внесеними згідно із Законом
   N 1642-III (1642-14) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213)

(Додатково див. Закон
   N 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10)

Закон України "Про освіту"

 

 З А К О Н       У К Р А Ї Н И

Про освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 34, ст.451 )

(Вводиться в дію Постановою ВР
  N 1144-XII (1144-12) від 04.06.91, ВВР, 1991, N 34, ст.452 )

( Із змінами, внесеними згідно з Декретами
  N (12-92) від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76
  N (23-92) від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 93

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове