Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

10 клас

10 клас

Веб-квести з фізики 10 клас

Веб-квести розроблені до підручника Сиротюк В.Д. «Фізика, 10 клас. Рівень стандарту» з тем «Закони динаміки І.Ньютона», «Ідеальний газ. Газові закони», «Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища». Розробки містять завдання для самостійного опрацювання матеріалу, відеоролики із демонстраціями дослідів до запропонованих тем, матеріал для закріплення знань, задачі для набуття практичних навиків та завдання для перевірки знань учнів
Тип ресурсу: 
авторські відеофільми
авторські інтерактивні вправи
Інтерактивні плакати
задачі
дидактичні вправи
тестові завдання
Рік видання: 
2019

Тиждень фізики. 10 клас

В методичній розробці приведено сценарії інтелектуальних ігор з фізики «Перший мільйон», «Морський бій», з використання інформаційних технологій навчання. Дана методична розробка допоможе вчителям забезпечити якісну підготовку і ефективне проведення інтелектуальних ігор під час тижня фізики, а також може бути використана на заключних уроках
Тип ресурсу: 
дидактичний матеріал
презентації

Механіка

Матеріали 17 презентацій до тем: Механіка», «Кінематика», «Динаміка», «Закони збереження в механіці», «Механічний рух», «Закони Ньютона.» допоможуть у проведенні уроку зацікавлять та допоможуть учням не тільки освоїти мінімум, зафіксований у стандарті, але і мотивуватимуть їх до самостійного засвоєння знань. Презентації містять теоретичний матеріал з фізики, відеоматеріали дослідів, експериментів
Тип ресурсу: 
Презентації

Мультимедійний електронний посібник (фізика, 10 клас, академічний рівень, ІІ частина)

електронний ресурс являє собою мультимедійну презентацію, яка містить узагальнений теоретичний матеріал (означення понять, формули, схеми, графіки, відеофрагменти) та набір тестових запитань до тем «Властивості газів», «Властивості рідин і твердих тіл», «Основи термодинаміки»
Тип ресурсу: 
Презентація

Збірник кросвордів з фізики (10 клас)

Запропонований ресурс містить тринадцять термінологічних кросвордів з усіх тем навчальної програми для 10 класу. Завдання підібрані відповідно до підручника «Фізика 10» (автори Коршак Є.В., Ляшенко О.Ш., Савченко В.Ф.)
Тип ресурсу: 
Кросворди

Інструкції до робіт фізичного практикуму

Розроблені інструкції до робіт фізичного практикуму. Є текстові та комп’ютерні тести для захисту робіт практикуму
Тип ресурсу: 
Дидактичні матеріали, тестові завдання

Атестаційний лист

У атестаційному листі, створеному в програмі Excel, виставляються всі оцінки зароблені протягом року. Автоматично виставляються оцінки за тему, семестр, рік
Тип ресурсу: 
Таблиця

Комп’ютерні тести

За допомогою тестів на комп’ютері можна перевірити знання учнів з усіх тем курсу фізики 10 класу. Оцінка виставляється автоматично згідно кількості правильних відповідей
Тип ресурсу: 
Тестові завдання

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове