Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Розділ 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

Розділ 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

Таблиці: «Доба Мейдзі в Японії»

Укладено 4 таблиці для вивчення теми всесвітньої історії «Доба Мейдзі в Японії». Розкрито зміст питань: революція Мейдзі, реформи Мейдзі, економічний розвиток Японії доби Мейдзі, зовнішня політика Японії. Систематизовані матеріали сприяють розвитку самостійної роботи та активної пізнавальної діяльності учнів
Тип ресурсу: 
Презентація

Презентація: «Історичні портрети»

Укладено 26 зображень визначних особистостей з всесвітньої історії з теми: «Утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу». Ресурс дає можливість провести контроль знань, умінь, навичок з використанням візуальних джерел
Тип ресурсу: 
Презентація

«Складаємо історичний портрет імператора Муцухіто»

Презентацію укладено використовуючи технологію «веб-квест». Учасники гри отримують проблемне завдання, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси мережі Інтернет. У вигляді гри-пошуку учні складають історичний портрет особистості імператора Муцухіто
Тип ресурсу: 
Презентація

Доба Мейдзі в Японії. Кросворд

Укладено кросворд-презентацію у вигляді дидактичної гри для контролю знань термінів та понять до теми всесвітньої історії «Доба Мейдзі в Японії». Підібрано ілюстративні матеріали, які розкривають зміст термінів та понять, сприяють розвитку самостійної активної пізнавальної діяльності учнів
Тип ресурсу: 
Презентація

Урок-презентація: «Доба Мейдзі в Японії»

Укладено план-конспект уроку та презентацію-cупровід з всесвітньої історії для класу на тему: «Доба Мейдзі в Японії». Розкрито програмовий зміст вивчення теми, окреслено основні етапи уроку та підібрано дидактичні завдання для розвитку самостійної активної пізнавальної діяльності учнів
Тип ресурсу: 
Презентація

Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу

Даний матеріал характеризується великою інформативністю, забезпечує велику наочність, сприяє інтенсифікації навчально-виховного процесу, підсилює емоційність сприйняття учнями матеріалу
Тип ресурсу: 
Презентації

Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу. Німеччина у 1871-1900 рр...

Даний ресурс містить тестові завдання з поточних тем: «Німеччина у 1871-1900 рр.» та «Модернізація Російської імперії», які можна використати як самостійні роботи та підсумкові завдання з усієї теми «Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу». Кожна робота містить завдання початкового, середнього , достатнього та високого рівнів. Завдання початкового, середнього та достатнього рівнів – закритої форми, а високого рівня – відкритої форми. Максимальна кількість балів, яку може отримати учень, правильно виконавши всі завдання самостійної чи підсумкової роботи – 12 балів. Виконання самостійної роботи розраховано на 15-20 хвилин, а підсумкової – 45 хвилин.
Тип ресурсу: 
Тест-контроль

Європа та Америка у добу об’єднання і модернізації суспільства

Дана робота підготовлена для проведення уроків всесвітньої історії в 9 класі за програмою 12 – річної школи. Метою роботи є формування в учнів історичних уявлень про події в Європі та Америці в добу модернізації суспільства у ХІХ столітті. Матеріал електронного ресурсу допоможе вчителям суспільних дисциплін скласти загальний образ історичного відрізку часу, який вплинув на хід історії в ХІХ столітті. В роботі передбачені завдання для учнів, які сприяють розвитку критичного мислення школярів, допомагають характеризувати процес завершення об’єднання і модернізації країн Європи та Америки»
Тип ресурсу: 
Презентація

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове