Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Нова українська школа

Нова українська школа

УЧИТЕЛІ 1 ТА 2-Х КЛАСІВ М. ЧЕРКАС ПІДВИЩИЛИ ПРОФЕСІЙНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПІД ЧАС ОДНОДЕННИХ ТРЕНІНГІВ «ІГРОВІ ТА ДІЯЛЬНІСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЗА МЕТОДИКОЮ THE LEGO FOUNDATION»

9  листопада  2019 року на базі КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» для вчителів 1 та 2-х класів м. Черкас відбулися додаткові одноденні тренінги «Ігрові та діяльнісні методи навчання за методикою the LEGO Foundation».

Під час тренінгу учителі обговорили та опрацювали вправи  із застосування конструктора LEGO,  які зможуть використовувати в освітньому процесі Нової української школи.

ПРОЙШЛА ТВОРЧА ЗУСТРІЧ УЧАСНИКІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ «РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ»

5 листопада 2019 року на базі комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» відбулася  творча зустріч керівників закладів освіти, практичних психологів, учителів пілотних класів – учасників експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» із теми «Використання ігрових та діяльнісних методів навчання в освітньому процесі 3-го класу

Відбулося незалежне тестування професійних компетентностей учасників пілотної сертифікації педагогічних працівників Черкаської області

31 жовтня 2019 року на базі КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» відбулося незалежне тестування професійних компетентностей учасників пілотної сертифікації педагогічних працівників, у якому взяли участь 25 учителів початкових класів Черкаської області. Сертифікація відбувалася виключно на добровільних засадах.

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ МІСТА ЧЕРКАС ДО РОБОТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

З  28  жовтня  по 1 листопада 2019 року на базі КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» проходить  ІІ навчальна сесія з підготовки вчителів початкових класів м. Черкас, які працюватимуть з першокласникапми у 2021-20122 навчальному році.

Педагоги знайомляться з  поняттями «інтеграція», «інтегроване навчання», «критичне мислення».

Учасники навчальної сесії  розробляють завдання із урахуванням типу інтелекту дитини, а також  на основі ментальної карти моделюють інтегрований тиждень (день) та  розробляють проєкти на основі запитів учнів.

УЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПІДВИЩУВАЛИ ФАХОВІ ЗНАННЯ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

23 жовтня 2019 року на базі комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» відбулося засідання творчої групи вчителів початкових класів із проблеми «Дидактико-методичне забезпечення освітнього процесу початкової школи відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти».

Учителі початкових класів розглянули зміни  підходів до оцінювання результатів навчання учнів у   Концепції Нової української школи. 

Педагоги шляхом практичних вправ визначили  основну мету та функції оцінювання та  обговорили досвід оцінювання результатів навчання учнів у фінських школах.

МОН змінило типові програми для 1-4 класів НУШ


Міністерство освіти і науки внесло зміни в типові освітні програми для 1-2 та 3-4 класів Нової української школи.

СУПЕРВІЗОРІВ ГОТУЮТЬ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАСНИКІВ СЕРТИФІКАЦІЇ

19 та 20 вересня 2019 року на базі комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» відбулися одноденні тренінги з підготовки супервізорів із числа педагогічних та науково-педагогічних працівників області до здійснення експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації.

Навчання було організовано для супервізорів, які зазначено в наказі Державної служби якості освіти України від 10.09.2019 № 01-11/49 «Про затвердження загального списку експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації у 2019/2020 н.р.».

Учасники ознайомилися з рекомендаційним порядком підготовки до проведення та вивчення педагогічного досвіду учасника сертифікації, Методикою експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації, затвердженою наказом Державної служби якості освіти України від 01.03.2019 №01-11/9.

Роз’яснення про викладання курсу за вибором «Фінансова грамотність» у 2019-2020 н.р

   Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від  01. 07. 2019 р. № 1/11-5966 з метою підсилення  економічної компетентності можна використовувати і реалізувати завдання курсів за вибором, перелік яких розміщено на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за посиланням:https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKcmo1Rm84dkh0NWc/view , «Список навчальних програм, підручників та посібників для закладів загальної середньої освіти, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання в закладах загальної середньої освіти».  Даний перелік  включає додаткове навчально-методичне забезпечення. Провідним залишається оновлений курс «Фінансова грамотність». Вивчення курсу «Фінансова грамотність» є актуальним так, як в останні десятиліття спостерігається низький рівень фінансової грамотності населення. А підприємництво і фінансова грамотність є основними компетентностями учня.

Навчальна програма курсу за вибором «Фінансова грамотність» для учнів 10, 11 класів оновлена і відкоригована за результатами експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально виховний процес навчальних закладів» на 2012 - 2019 роки» та апробації навчально методичного забезпечення, що було розроблене під час упровадження курсу протягом 2012- 2019 рр. Програму розроблено з урахуванням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016 р.)

Роз’яснення щодо використання в початковій школі варіативного складника навчального плану

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688) варіативний складник Базового навчального плану початкової освіти для класів (груп) з українською мовою навчання може використовуватися як додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.

Повідомляємо, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України №1/9-365 від 10.06.2019 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році» (https://goo.gl/Zgfw1C) у початкових класах можна впроваджувати зазначені нижче програми курсів за вибором.

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове