Навчально-методична робота Надрукувати

Навчально-методична робота у Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників спрямована на виконання завдань за такими напрямками:

 • модернізація змісту, форм і методів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів області відповідно до нової парадигми освіти в Україні;
 • здійснення науково-методичного забезпечення соціальних проектів і програм щодо стабілізації та розвитку регіональної освіти;
 • забезпечення науково-методичного супроводу переходу до нового змісту освіти, профілізації навчання в старшій школі;
 • упровадження інноваційних методів навчання;
 • моніторинг та експертиза інновацій, розроблених установами освіти, окремими педагогами;
 • організація індивідуальної і самостійної роботи через збагачення науковими знаннями, задоволення пізнавальних інтересів та професійних потреб.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу містить:

 • навчально-тематичні плани;
 • робочі навчальні програми, які містять зміст дисциплін, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначають форму контролю;
 • методичні матеріали до семінарських (практичних), тренінгових занять;
 • практичні завдання для індивідуально-творчої роботи, навчальні та контрольні тести і завдання;
 • орієнтовну тематику випускних робіт, методичні вказівки щодо їх виконання;
 • програму підготовки до іспитів (заліків);
 • навчальні посібники та методичні рекомендації щодо організації індивідуально-творчої роботи слухачів;
 • електронні посібники, підручники, презентації.        

Модернізовано навчальні плани і програми курсів відповідно до рівня професійної кваліфікації, досвіду, компетентності педпрацівників. Плани курсової підготовки побудовано за модульним принципом: І модуль - соціально-гуманітарний, II модуль - професійний, III модуль - діагностико-аналітичний. Зміст кожного модуля розкриває модель компетентності вчителя сучасної школи. 

Соціально-гуманітарний модуль містить:

 • філософські основи сучасної освіти;
 • нормативно-правове забезпечення освіти та охорони дитинства; 
 • основи безпеки життєдіяльності; 
 • спецкурси з питань євроатлантичної інтеграції.

Професійний модуль враховує варіативність підготовки вчителів, що відображається вимогами до категорійних    знань  учителів і містить:

 


 

 

 • сучасні методики вивчення предмета;
 • педагогічні інновації;
 • шкільний менеджмент;
 • сучасну педагогіку і психологію;
 • педагогічну (управлінську, психологічну) практику;
 • інформаційні та комунікаційні технології викладання навчальних предметів за програмою «Іntel ® Навчання для майбутнього»;
 • спецкурси для роботи з обдарованою молоддю;
 • майстер-класи, тренінги.

Діагностико-аналітичний модуль дозволяє актуалізувати зміст навчання на курсах, виявити найбільш важливі для слухачів питання удосконалення навчально-виховного процесу в школі і містить:

 • вхідне та вихідне діагностування;
 • настановне заняття;
 • захист випускних робіт і рефератів;
 • залік;
 • конференцію з обміну досвідом.

Обов'язковою формою навчальної діяльності для керівників навчальних закладів, педагогічних працівників вищої та першої категорії є розробка та захист випускної роботи. Для педпрацівників другої категорії та спеціалістів - підготовка і захист рефератів. Випускна робота виконується індивідуально або у складі мікрогрупи (від 2 до 4 чоловік), реферат - індивідуально.

Педпрацівники, які проходять спецкурс «Іntel ® Навчання для майбутнього», готують творчі проекти. Тема випускної роботи (реферату) вибирається з переліку, рекомендованого лабораторією інформаційних технологій.Здійснюється системний підхід до навчання завідувачів і методистів районних (міських) методичних кабінетів. 4-5 разів на рік  проводяться семінари з актуальних проблем підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів області у міжкурсовий період, професійного зростання працівників системи освіти, управління науково-методичною роботою у районі (місті). Значна увага приділяється організації роботи новопризначених працівників методичних служб, формі індивідуальних консультацій, наданню адресної допомоги.  

 


 

Одним із напрямків діяльності інституту, його співпраці з методкабінетами, педагогічними працівниками та учнівською молоддю є організація і проведення масових заходів. Це учнівські олімпіади з базових навчальних дисциплін, конкурс науково-дослідницьких робіт МАН, обласні науково-практичні конференції,  проблемні семінари, конкурси “Учитель року”, щорічна обласна педагогічна виставка “Освіта Черкащини” тощо.

Значна увага приділяється організації системної роботи з резервом керівних кадрів. На курсах підготовки резерву, які працюють за 288 – годинною  програмою, розглядаються актуальні проблеми національного державотворення й освіти, навчання і виховання, управління школою, акцентується увага на функціональній підготовці майбутнього керівника школи, опанування технологією програмно-цільового підходу до здійснення управлінської діяльності. Курс підготовки резерву розподілений на дві частини. Між першою і другою сесіями слухачі працюють самостійно, виконуючи індивідуальні проекти. Під час другої сесії протягом тижня слухачі проходять стажування у найкращих школах м.Черкас. Кожен слухач захищає творчу роботу з урахуванням індивідуально-творчої діяльності, перспектив розвитку освітнього закладу, в якому проходить стажування. Працівники кафедр, методисти цілеспрямовано керують самостійною роботою слухачів, заняття на курсах здійснюються в очно-заочній формі з використанням елементів дистанційного навчання. Позитивна результативність підготовки резерву керівних кадрів  (а це 87%), які призначаються на керівні посади у заклади освіти, підтверджує правильність стратегії і тактики роботи з резервом керівних кадрів. За останні 5 років курси резерву керівних кадрів пройшли 128 педагогічних працівників.

За проектом “Intel - навчання для майбутнього” підготовлено 5 педагогів-тренерів Всеукраїнського рівня, 124 педагогів-тренерів обласного рівня, 1216 учителів з базових навчальних дисциплін. 

 


 

Педагогічні працівники, які залучаються у систему підвищення кваліфікації, здатні стати творчими вчителями і забезпечити навчально-виховний процес у системі   освіти області відповідно до сучасних вимог завдяки реорганізації післядипломної освіти у масштабах області на таких засадах:

 • формування освітніх програм навчання відповідно до стандартів підготовки фахівців певного освітнього кваліфікаційного рівня та рівня вже здобутої освіти;
 • синтетичне поєднання традиційного навчання з інноваційним шляхом спеціальної предметної підготовки кадрів та переносу слухачів у регіональний контекст загальноосвітнього навчального закладу;
 • цілеспрямоване формування загальнокультурного і гуманітарного ядра професійної підготовки вчителя   як основи його творчої діяльності;
 • використання у післядипломній освіті методів навчання, які посилюють прагнення вчителів продовжувати свою освіту в процесі педагогічної діяльності, стимулюють їх стати активними і незалежними при вирішенні педагогічних проблем та в освоєнні нового;
 • створення в інституті розвиваючого педагогічного простору;
 • інтенсивне формування методичної і загальної культури вчителя як сукупності розвинених звичок мислення, притаманних менталітету українського народу.       

В інституті  створена оптимальна організаційна форма забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовки педагогічних працівників області – кафедри, лабораторії, міжкафедральні та міжлабораторні центри підвищення кваліфікації, які об’єднали структурні підрозділи інституту та базові навчальні заклади відповідно до напрямів підвищення кваліфікації  педагогічних працівників області та науково-педагогічних досліджень.

Поліпшується координація дій кафедр та лабораторій інституту з вищими навчальними закладами області, науково-дослідними інститутами системи Міністерства освіти і науки та Академії педагогічних наук України.

Зміст післядипломної освіти педагогічних працівників визначається необхідним обсягом знань та практичних умінь, що забезпечує якісне виконання функціональних обов’язків.

Розробка навчальних планів, програм курсів та робота зі слухачами здійснюється на основі науково-обґрунтованої професіограми (актуалізованої  сучасної моделі спеціаліста) кожної категорії педагогічних працівників із обов’язковим поглибленням їх психолого-педагогічної підготовки, підвищенням політичної, правової культури, загальнокультурного розвитку, ознайомленням їх з досягненнями сумісних наук - філософії, освіти, українознавства, економіки, екології та ін. Навчальні плани і програми післядипломної освіти педагогічних працівників включають інваріантну та варіативну частини, концентрують увагу на озброєнні слухачів методологією розв’язування психолого-педагогічних завдань, виробленні критичної оцінки та самооцінки дій.

 
< Попередня   Наступна >
Колекція цифрових ресурсів
Науково-методичне забезпечення закладів освіти
Участь у проектах
Передовий педагогічний досвід
Структура інституту
План роботи інституту
Курси підвищення кваліфікації
Центр євроатлантичної інтеграції Черкаського ОІПОПП
Дистанційне навчання
ЗНО та моніторинг якості освіти
Журнал "Педагогічний вісник" (ЧОІПОПП)
Ліга старшокласників
Конкурси Ліги старшокласників Черкащини
Віртуальна школа
Віртуальний музей О.А.Захаренка
Фотогалерея
Чат
Корисні посилання
Мапа сайту
Державні закупівлі
Мапа статей
Мапа ресурсiв
Мапа методичних документiв
Наскільки важливою, на Вашу думку, є сьогодні вища освіта?
 
Авторизація

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Випадкове фото:

Їдальня

Архів новин
Generated in 0.45383 Seconds