Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Коновальчук Валентина Іванівна

Посада: 
Завідувач кафедри психології
Робочий телефон: 
047-264-95-22
Email: 
vallina_k911 [at] ukr.net
Освіта: 
Корсунь-Шевченківське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка
Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького
Інститут психології і педагогіки професійної освіти АПН України
Вчене звання, науковий ступінь: 
Кандидат психологічних наук
Наукові інтереси: 
Життєтворчість особистості, психологічні захисти в контексті адаптації творчої особистості, оптимізація психологічного здоров’я
Публікації: 
 1. Коновальчук В.І. Глибинно – психологічні механізми соціальної адаптації особистості // Вісник Чернівецького університету. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції. Чернівці – 2007. с.56-62.
 2. Коновальчук В.І. До проблеми психологічного здоров’я особистості (глибинно-психологічний аспект)// Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки. Серія 12. випуск 17 (41). Частина ІІ. Київ 2007. с.69-75.
 3. Коновальчук В.І. До проблеми глибинно – психологічних механізмів життєтворчості особистості //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Збірник наукових праць. Серія 12. Випуск 16 (40). Київ – 2007. с.152-156.
 4. Коновальчук В.І. До проблеми семантики значущого дитячого досвіду в розвитку особистості / Особистість в єдиному освітньому просторі: зб. наукових статей І Міжнародного освітнього форуму/ за ред. К.Л. Крутій.- ч.2- Запоріжжя : ООО «ЛИПС» ЛТД, 2010. - С.105-109.
 5. Коновальчук В.І. Психологічна підготовка особистості до діяльності у екстремальних умовах // Матеріали міжрегіонального наукового семінару «Актуальні проблеми становлення особистості професіонала в ризиконебезпечних професіях», Київ, 25.03. 2010. c. 157-162.
 6. Коновальчук В.І. Роль ексквізитних ситуацій дитинства у своєрідності життєвої реалізації особистості» // Збірник матеріалів 14 Міжнародної науково-практичної конференції (Київ- Лондон), 2012
 7. Коновальчук В.І., Шкрябай Н.Л. «Використання казко терапії у роботі із дітьми молодшого шкільного віку» // « Педагогічний вісник». ЧОІПОПП
 8. Коновальчук В.І. «До проблеми психологічних чинників життєтворчості особистості» //Наукові записки МАН, Випуск 1
 9. Коновальчук В.І. Психологічні аспекти креативної реалізації учителя у педагогічній діяльності. // « Педагогічний вісник». ЧОІПОПП
 10. Коновальчук В.І. Роль креативного учителя у розвитку творчого потенціалу учня. » // Наукові записки МАН, Випуск 2
 11. Коновальчук В.І. Використання біографічного методу для дослідження проблеми творчої реалізації особистості. // Вісник інституту розвитку дитини.
 12. Коновальчук В.І. Науково-методичний посібник «Практика розвитку творчого потенціалу особистості»
 13. Коновальчук В.І. Стаття до збірника МАН «Взаємозв’язок творчого розвитку і психологічного здоров’я особистості». Випуск 3
 14. Коновальчук В.І. «Творчий розвиток особистості у освітньому просторі. Матеріали Х Міжнародної науково – практичної конференції «Наука и технологии: шаг в будущее» (Прага, 27-28 лютого 2014 р)
 15. Коновальчук В.І. «Довіра як основа освітнього простору» Матеріали ХІ Міжнародної науково – практичної конференції «Перспективные научные исследования» (Варшава, 3 - 4 березня 2014р)
 16. Коновальчук В.І. Стаття «Проблема цілісності особистості» (ВАК)
 17. Коновальчук В.І. Стаття «Антропологічні засади патріотизму»
 18. Коновальчук В.І. Стаття «Феноменологія любові у життєтворчості Т.Г.Шевченка» «Педагогічний вісник»
 19. Валентина Коновальчук. Творча особистість у просторі освіти: монографія. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 356 с.
 20. Konovalchuk V.І. Philosophical understanding of cordos-mediation in the development of the creative potential of a personality / V.І. Konovalchuk // Scientific discussion. – VOL 1,(No 4), 2017. – Рraha, Сzech republic. – С. 33–37.
 21. Konovalchuk V.І. Responsibility in the regulation of creativity potential / V.І. Konovalchuk // Innovative solutions in modern science. – № 1(10), 2017. – Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати). – Р. 141–150.
 22. Konovalchuk V.І. Philosophyc understanding of the personality’s creative potential analysis method / V.І. Konovalchuk // Znanstvenamisel journal. – №3/2017. The journal is registered and published in Slovenia. – Р. 93–98.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове