Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Трухан Оксана Вячеславівна

Посада: 
Доцент кафедри
Робочий телефон: 
047-264-95-22
Email: 
trukhannn [at] gmail.com
Освіта: 
Черкаський інженерно-технологічний інститут
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Черкаський державний технологічний університет
Вчене звання, науковий ступінь: 
Кандидат психологічних наук
Наукові інтереси: 
Прикладення методу позитивної психотерапії в освіті і менеджменту, психологічне консультування, професійна ідентичність психолога, наукове редагування науково-практичного журналу «Позитум Україна».
Публікації: 
 1. Трухан О. В. До питання дослідження політичних стереотипів / О. В. Трухан // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2008. – Т. Х, ч. 4, № 4. – С. 617– 623.
 2. Трухан О. В. Підходи до пояснення ціннісної детермінації політичних стереотипів у масовій українській свідомості / О. В. Трухан // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави : зб. наук. пр. Ін-ту соціальної та політичної психології АПН України / за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд.: П. П. Горностай, Л. О. Кияшко, Л. А. Найдьонова. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 7. – С. 289– 297.
 3. Трухан О. В. Психологічний аналіз політичних стереотипів студентської молоді / О. В. Трухан // Соціальна психологія. – 2009. – № 2 (34). – С. 49–57.
 4. Трухан О. В. Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків / О. В. Трухан // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 12. – С. 52–58.
 5. Трухан О. В. Феномен масової свідомості – соціальний стереотип, як популярний об’єкт дослідження сучасної політичної психології / О. В. Трухан // Вектори психології – 2009 : матеріали міжнар. молодіжної наук.-практ. конф., (Харків, 22–24 лют. 2009 р.) / гол. ред. Н. П. Крейдун. – Харків : Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 290–292.
 6. Трухан О. В. Роль сім’ї у формуванні політичних стереотипів молоді О. В. Трухан // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології, історії та соціології Херсонського держ. ун-ту / гол. ред. О. В. Губенко. – Херсон : Херсонський держ. ун-т, 2009. – Ч. ІІ. – С. 532–539.
 7. Трухан О. В. Психологічний аналіз ціннісного спричинення політичних стереотипів студентської молоді / О. В. Трухан // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 137–142.
 8. Трухан О. В. Роль ціннісної корекції політичних стереотипів у формуванні готовності студентів до соціально-політичної участі / О. В. Трухан // Соціальна психологія. – 2010. – № 4 (42). – С. 16–28.
 9. Трухан О. В. Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків / О. В. Трухан // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред.: С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 7. – С. 713–727.
 10. Трухан О. В. Тренінг розвитку соціальної перцепції / О. В. Трухан // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології, історії та соціології Херсонського держ. ун-ту / гол. ред. О. В. Губенко. – Херсон : Херсонський держ. ун-т, 2010. – Ч. І, № 1. – С. 415–419.
 11. Трухан О. В. Тренінг соціальної самореалізації / О. В. Трухан // Вектори психології – 2010 : матеріали міжнар. молодіжної наук.-практ. конф., (Харків, 12–13 квіт. 2010 р.) / гол. ред. Н. П. Крейдун. – Харків : Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2010. – С. 271–273.
 12. Трухан О. В. Психологічні аспекти ціннісного спричинення професійної діяльності в екстремальних умовах / О. В. Трухан // Проблеми психології діяльності в особливих умовах : матеріали ІІ Міжвузівської наук. конф., (Черкаси, 26 лют. 2010 р.) / гол. ред. О. А. Біда. – Черкаси : Академія пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля, 2010. – С. 35–37.
 13. Трухан О. В. Тренінг соціальної самореалізації як психологічний засіб мотивації до професійної діяльності в умовах надзвичайних ситуацій / О. В. Трухан // Філософські та соціально-гуманітарні аспекти техногенної безпеки : матеріали ІІ Міжвузівської наук.-практ. конф., (Черкаси, 6–7 квіт. 2010 р.) / гол. ред. І. Ю. Тищенко. – Черкаси, 2010. – С. 38–40.
 14. Трухан О. В. Ценностные детерминанты социальных стереотипов украинской студенческой молодёжи / Психология. Социология. Педагогика. – 2014. – №1 (38). – С. 13–17.
 15. Trukhan O. V. THEORETICAL ASPECTS OF FUNCTIONING UKRAINIAN LABOUR MARKET AS AN INSTITUTE OF SOCIALIZATION / O. V. Trukhan // Psychology of Political and Economic Self-Constitution: Proceedings of the IV international scientific and practical seminar, Kyiv, May 20, 2016 / ed. By Irina Bondarevskaya, Eugen Iordanescu. – Kyiv, 2016 (Tipogr. “Advance”). – 140 p.
 16. Трухан О.В. Функції служби персоналу в управлінні безпекою. // «Організаційно-управлінські, економічні, психолого-педегогічні аспекти забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ)» Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, ад’юнктів та здобувачів, Черкаси: Черкаський інститут пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля, - 255 с.
 17. Трухан О.В. Ринок праці як середовище соціалізації особистості. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 березня 2016 р. – Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2016. – 283 с.
 18. Трухан О.В. Ринок праці як інститут соціалізації. // Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки», №1. 2016. – 150 с.
 19. Трухан О.В. Соціально-психологічний контекст педагогіки співробітництва О. А. Захаренка в умовах реформування українського освітнього простору» / О.В. Трухан // Вісник Черкаського університету. – 2017. - № 1. – С. 129 – 136.
 20. Трухан О.В., Чумаченко О. А. Модель інноваційного розвитку Кам’янського еколого-економічного ліцею «Камелія» / О.В. Трухан, О.А. Чумаченко // Рідна школа. – 2017. – № 7-8. – С. 28 – 31.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове