Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Андрющенко Тетяна Костянтинівна, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук

 

 

ТЕЛЕФОН: (0472) 64-95-22
Е-mail:
antatko [at] ukr.net
ОСВІТА: Повна вища
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ,
ЗВАННЯ: 
Кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри освітнього менеджменту і педагогічних інновацій ОІПОПП
НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:  «Формування  здоров’язберігаючої компетентності в дітей дошкільного віку»
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

      1. Лохвицька Л. В., Андрющенко Т.К. Дошкільникам про основи здоров’я : [навч.-метод. посіб.] / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – [2-ге вид., оновл.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 192 с.

2. Лохвицька Л.В.,  Андрющенко Т.К. Виховання здорової дитини в сучасній сім’ї. Сім’я – берегиня здоров’я дитини : [навч.-метод. посіб.] / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 228 с.

3. Лохвицька Л. В.,  Андрющенко Т.К. Навчи мене бути здоровим! : зошит з основ здоров’я для дошкільнят (ст. дошк. вік) / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 56 с.

4. Веселка здоров’я. Книга для читання дітям дошкільного віку : [хрестоматія] / уклад. Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 268 с.

5. Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. До здоров’я дітей − через освіту дорослих:  Технологія взаємодії дошкільних навчальних закладів з родинами : [навч.-метод. посіб.] / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 176 с.

6. Андрющенко Т.К. Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників у процесі навчально-дослідницькій діяльності : [навч.-метод. посіб.] / Тетяна Костянтинівна Андрющенко. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2012. – 100 с.

7. Лохвицька Л.В.,  Андрющенко Т.К. До здоров’я дітей − через освіту дорослих:  Технологія взаємодії дошкільних навчальних закладів з родинами : [навч.-метод. посіб.] / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 176 с.

 8. Андрющенко Т.К. Компетентнісний підхід як стратегічний напрям розвитку освіти в Україні: теоретичний аспект / Тетяна Костянтинівна Андрющенко //  Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. − Вип. 13. / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка; гол. ред. Каньоса П. С. – Кам’янець-Подільський : вид-во ПП Зволейко Д. Г., 2013. − С. 8-12.

 9. Особистісно-діяльнісний підхід до формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку: психологічний аспект / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського ДПУ імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.] − Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. − Вип. 44. − С. 143−148. 

 10. Андрющенко Т.К. Експериментальна модель процесу формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. − Вип. 26. − Ужгород : Вид-во ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2013. – С. 15−18. − (Серія „Педагогіка. Соціальна робота”).

 

 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове