Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня

 

Список навчальних закладів Черкаської області, на базі яких здійснюється дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня,  а також реалізуються науково-педагогічні проекти  всеукраїнського рівня

 

 

Тема дослідження

Навчальний заклад, адреса

Документ, яким затверджено експеримент (або проект)

Наукові керівники, консультанти

Термін проведення

Стислий зміст дослідження

Рівень експерименту  або проекту

(Всеукраїнський або регіональний)

 

 

Всеукраїнський рівень: 12 експериментальних навчальних закладів; 10 напрямів дослідження

 

1.

Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу

 

Перша міська гімназія

Черкаської міської ради

Черкаської області

18000, м. Черкаси

 вул. Кірова,68

Наказ МОН України від 13.05.2010 №406

Щекатунова Ганна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторією педагогічної інноватики Інституту педагогіки НАПН України

2010-2013 роки

Зміст дослідження полягає у розробці моделі інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі концептуальних положень Державної цільової соціальної програми «Школа майбутнього» та здійснення науково-методичного супроводу щодо її впровадження

Всеукраїнський

2

Модель профільної школи як навчально-виховного середовища розвитку і саморозвитку особистості учнів

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15

Черкаської міської ради

Черкаської області

18006, м. Черкаси

 вул. Вербовецького, 77

Наказ МОН України від 13.05.2008 №403

Тарасенкова Ніна Анатоліївна, проректор Черкаського національного університету ро.Б.Хмельницького з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор

2008-2013 роки

Розробка, теоретичне обґрунтування та апробація структурно-функціональної моделі організації навчально-виховного процесу у профільній школі, яка передбачає створення умов для побудови індивідуальної траєкторії навчання і розвитку кожної дитини, її максимальної самореалізації, формування стійких морально-духовних засад,, активної громадянської позиції та високої культури

Всеукраїнський

3

Особистісно-орієнтована модель формування гуманістичних цінностей учнів

Черкаська гімназія №31

Черкаської міської ради

Черкаської області

18021, м. Черкаси

 вул. Героїв Дніпра, 27

Наказ МОН України  від  02.12.2008 №1088

Бех Іван Дмитрович директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук;

Чорна Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією морального та етичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

2008-2014 роки

Створення на нових теоретико-методологічних засадах інноваційної моделі формування та розвитку гуманістичних цінностей гімназистів, яка б забезпечувала формування в учнів гуманістичного світогляду, почуттів та гуманного ставлення до інших людей на основі розвитку етичної культури школярів

Всеукраїнський

4

Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного роцессу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Черкаської міської ради

18000 м.Черкаси , роц. П.Комуни,16.тел. 31-24-11

 

Наказ МОН України від 27.07.2012

№ 843

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного університету імені Бориса Грінченка

 

2012 – 2017

Розробка технології побудови навчання як цілісного творчого процесу

Всеукраїнський

5

Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного роцессу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 Черкаської міської ради

18000, м. Черкаси, роц.. Байди Вишневецького,5, т. 37-20-87

Наказ МОН України від 27.07.2012

№ 843

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного університету імені Бориса Грінченка

2012 – 2017

Розробка технології побудови навчання як цілісного творчого процесу

Всеукраїнський

6

Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного роцессу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу

Уманський навчально-виховний комплекс №1 «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Уманської міської ради

20300 м. Умань, в. Петровського, 9-А. роц. 5-27-16

Наказ МОН України від 27.07.2012

№ 843

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного університету імені Бориса Грінченка

2012 – 2017

Розробка технології побудови навчання як цілісного творчого процесу

Всеукраїнський

7

Виховання політичної культури старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Шплянський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-ліцей»

20600

вул..Піонерська, 95

м. Шпола

Черкаська обл

Наказ МОН України № 890, від 21.09.2010р.

Науковий керівник: Назаренко Г.А., кандидат педагогічних наук, проректор з наукової роботи Черкаського ОІПОПП

 

 

2010-2014 р.р.

Обгрунтування, розробка й експериментальна апробація функціонально-змістової моделі виховання політичної культури  учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Всеукраїнський

8

Створення сприятливого освітнього середовища як фактор формування компетентного випускника сучасної школи

Смілянський природничо-математичний ліцей Смілянської міської ради Черкаської області

 

Наказ Міністерства освіти і науки №1100 від 07.12.2009

Єрмаков І.Г., старший науковий співробітник відділення корекційної та інклюзивної освіти інституту Інноваційних технологій та змісту освіти МОН України

2009-2015

На нових теоретико-технологічних засадах дослідити результативність роцессу формування та впливу безпечного освітнього середовища на формування життєтворчих компетентнос тей  учнів

 

Всеукраїнський

9

Формування духовно – моральних цінностей особистості в контексті діяльності громадсько – активної школи»

Москаленківський навчально – вихов-ний комплекс »Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-нів» Чорнобаїв-ської районної ради Черкаської області

 

Наказ МОНмолодьспорту України №111 від 08.02.

2011

Науковий керівник- Єрмаков І.Г.,

старший науковий співробітник Інституту інноваційних техно-логій і змісту освіти МОН України, канди-дат історичних наук

2011-2015

Визначити, обґрунтувати та експериментально перевірити психо-лого – педагогічні умови формування духовно – моральних цінностей учнів у контексті діяльності громадсько – актив-ного загальноосвіт-нього навчального закладу

Всеукраїнський

10

Виховання культури демократії старшокласни

ків засобами телекомунікаційних проектів

Смілянський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум» Смілянської міської ради Черкаської області20700,

 

Наказ Міністерста освіти і науки, молоді та спорту  України від 21.09.2010 №889

  Назаренко Г.А., кандидат педагогічних наук, проректор з наукової роботи Черкаського ОІПОПП

 

2010-2014

Виявлення змісту, технологій та психолого-педагогічних умов роцессу виховання культури демократії учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів на основі використання телекомунікаційних проектів

Всеукраїнський

11

Практична реалізація моделі «Школи життєтворчості»

Скородистицька ЗОШ І-ІІ ст.,

Чорнобаївської районної ради Черкаської області

Наказ МОНмолодьспорту України №1179 від 23.12.

2009 року

Науковий керівник- Єрмаков І.Г.,старший науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, кандидат історичних наук

 

2009-

2014 роки

Створення інноваційної моделі навчального закладу «Школа життєтворчості», забезпечення учнів високим рівнем якісної освіти, створення умов для повноцінного розвитку їхніх здібностей, обдарувань, талантів, збереження здоров’я, самореалізації у власній успішній життєвій творчості.

Всеукраїнський

12.

Психолого-педагогічні умови самореалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Смілянський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня –гімназія імені В.Сенатора»  Смілянської міської ради Черкаської області; 20700, Черкаська обл.,

м. Сміла, вул. Свердлова125

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.08.2009 №733

Бех І.Д., доктор психологічних наук, академік НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України;

 

2009-2015

Створити у навчальному закладі оптимальні умови для самореалізації особистості, розробити модель школи для самореалізації особистості учнів.

Всеукраїнський

 

Базові навчальні заклади науково-педагогічних проектів всеукраїнського рівня

 

1

Науково-методичні засади  впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Ватутінська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Ватутінської міської ради Черкаської області 20250, Черкаська область, м. Ватутіне, в. Миру, 5а.

т. 4-11-49

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від  27.07.2011 № 886

Л.А. Найдьонова – завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти;

О.І. Кіян – старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОНмолодьспорту України

2011-2016 роки

Експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіа-педагогів та медіа-психологів для роботи в школі.

Всеукраїнський

2

Науково-методичні засади  впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Васютинський НВК Чорнобаївської районної ради Черкаської області;

с.Васютинці, роц. Комсомольська31, 19963

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від  27.07.2011 № 886

Л.А. Найдьонова – завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти;

О.І. Кіян – старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОНмолодьспорту України

2011-2016 роки

Експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіа-педагогів та медіа-психологів для роботи в школі.

Всеукраїнський

3

Науково-методичні засади  впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Гімназія Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області, м.К.-Шевченківський, Черкаської області, роц. Шевченка, 5

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від  27.07.2011 № 886

Л.А. Найдьонова – завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти;

О.І. Кіян – старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОНмолодьспорту України

2011-2016 роки

Експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіа-педагогів та медіа-психологів для роботи в школі.

Всеукраїнський

4

Науково-методичні засади  впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Бужанська ЗОШ І-ІІІ ст. Лисянської районної ради Черкаської області с.Бужанка

вул.Базарна, 7а,

Лисянський район, Черкаська область.

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від  27.07.2011 № 886

Л.А. Найдьонова – завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти;

О.І. Кіян – старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОНмолодьспорту України

2011-2016 роки

Експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіа-педагогів та медіа-психологів для роботи в школі.

Всеукраїнський

5

Науково-методичні засади  впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Гімназія ро.С.Д.Скляренка Золотоніської міської ради Черкаської області; м.Золотоноша роц.Черкаська,54

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від  27.07.2011 № 886

Л.А. Найдьонова – завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти;

О.І. Кіян – старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОНмолодьспорту України

2011-2016 роки

Експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіа-педагогів та медіа-психологів для роботи в школі.

Всеукраїнський

6

Науково-методичні засади  впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Спеціалізована школа №2 інформаційних технологій  Золотоніської міської ради Черкаської області; м.Золотоноша роц.Миколаївська,5

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від  27.07.2011 № 886

Л.А. Найдьонова – завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти;

О.І. Кіян – старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОНмолодьспорту України

2011-2016 роки

Експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіа-педагогів та медіа-психологів для роботи в школі.

Всеукраїнський

7

Науково-методичні засади  впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Золотоніська санаторна школа-інтернат  Черкаської обласної ради; м.Золотоноша

 роц. Паркова, 2

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від  27.07.2011 № 886

Л.А. Найдьонова – завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти;

О.І. Кіян – старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОНмолодьспорту України

2011-2016 роки

Експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіа-педагогів та медіа-психологів для роботи в школі.

Всеукраїнський

8

Науково-методичні засади  впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Смілянської міської ради Черкаської області; 20706,

Черкаська обл., м. Сміла,вул. Б.Хмельницького, 51а

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від  27.07.2011 № 886

Л.А. Найдьонова – завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти;

О.І. Кіян – старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОНмолодьспорту України

2011-2016 роки

Експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіа-педагогів та медіа-психологів для роботи в школі.

Всеукраїнський

9

Науково-методичні засади  впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Уманська міська гімназія Уманської міської ради Черкаської області

20300  м. Умань

в. Коломенська, 5

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від  27.07.2011 № 886

Л.А. Найдьонова – завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти;

О.І. Кіян – старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОНмолодьспорту України

2011-2016 роки

Експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіа-педагогів та медіа-психологів для роботи в школі.

Всеукраїнський

10

Науково-методичні засади  впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Тальнівський економіко-математичний ліцей

20400 Черкаська обл., Тальнівський р-н, м.Тальне, вул. Радянська, 83

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від  27.07.2011 № 886

Л.А. Найдьонова – завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти;

О.І. Кіян – старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОНмолодьспорту України

2011-2016 роки

Експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіа-педагогів та медіа-психологів для роботи в школі.

Всеукраїнський

11

Науково-методичні засади  впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Тальнівський навчально – виховний комплекс « загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1 – гімназія»

20400  Черкаська обл., м.Тальне, вул.Попова-Гертлейна,15

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від  27.07.2011 № 886

Л.А. Найдьонова – завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти;

О.І. Кіян – старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОНмолодьспорту України

2011-2016 роки

Експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіа-педагогів та медіа-психологів для роботи в школі.

Всеукраїнський

12

Науково-методичні засади  впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес

загальноосвітніх навчальних закладів

Чорнобаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Чорнобаївської районної ради Черкаської області; смт Чорнобай, пров Слинька, 4

 19900

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від  27.07.2011 № 886

Л.А. Найдьонова – завідувач лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти;

О.І. Кіян – старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  МОНмолодьспорту України

2011-2016 роки

Експериментальна перевірка результативності вітчизняної моделі медіаосвіти, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, проектів підготовки медіа-педагогів та медіа-психологів для роботи в школі.

Всеукраїнський

13

Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості

Геронимівської ЗОШ I-III ступенів Черкаської районної ради

Буркацька Ольга Іванівна,

Адреса: с.Геронимівка Черкаського району, вул..Вернигори, 25

ННаказ Міністерства освіти і науки від 29.04.2013р.    №  474

 

Журавльова

Лариса

Андріївна, к.т.н.,

директор центру інформаційних технологій,  м.Київ

2012-2017 роки

Запровадження програми використання інформаційних комп’ютерних технологій, науково  обґрунтованого навчально-методичного комплексу та моделі експірієнтивного навчання, яке  ґрунтується на накопиченні дитиною власного практичного досвіду використання інформаційних комп’ютерних технологій у повсякденному житті. Формування компетентної, відповідальної, впевненої в своїх силах, полікультурної  особистості.

.

Всеукраїнський

14

Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості

Городищенська

ЗОШ І-ІІІ ст.№3 Городищенської районної ради

 Сиченко Вікторія Миколаївна

Адреса:

19500

вул..Желябова,3

м.Городище

тел. 2-06-77

2-17-30

ННаказ Міністерства освіти і науки від 29.04.2013р.    №  474

 

Журавльова

Лариса

Андріївна, к.т.н.,

директор центру інформаційних технологій,  м.Київ

2012-2017 роки

Запровадження програми використання інформаційних комп’ютерних технологій, науково  обґрунтованого навчально-методичного комплексу та моделі експірієнтивного навчання, яке  ґрунтується на накопиченні дитиною власного практичного досвіду використання інформаційних комп’ютерних технологій у повсякденному житті. Формування компетентної, відповідальної, впевненої в своїх силах, полікультурної  особистості.

.

Всеукраїнський

 

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове