Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Інтернет-конференція до ювілею Ф. М. Достоєвського

Повідомляємо, що у листопаді 2016 року буде проходити науково-практична Інтернет-конференція до ювілею Ф. М. Достоєвського з проблем:

  •  Людина в романі Ф. М. Достоевського «Злочин і кара» (Человек в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»).
  • Тема падіння і духовного відродження в романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара» (Тема падения и духовного возрождения в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»).
  • Символіка кольору в романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара» (Символика цвета в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»).
  • Біблійні мотиви в романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара» (Библейские мотивы в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»).
  • Мовна реалізація антонімічних авторських метафор «Любов – божест- венне почуття» і «Ненависть – бісівське почуття» в роман і Ф.М.Досто- євського «Злочин і кара» (Языковая реализация антонимичных  авторских метафор «Любовь – божественное чувство» и «Ненависть — бесовское чувство» в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»).

До участі в Інтернет-конференції запрошуються педагогічні працівники, які мають напрацювання із зазначених проблем.

Статті для участі в Інтернет-конференції просимо надсилати  до 30 листопада 2016 року на адресу: yurvaan [at] ukr.net

Матеріали Інтернет-конференції будуть розміщені у січні 2017 року на Черкаському освітянському порталі у розділі «Конференції, семінари. – Інтернет-заходи. Кращі роботи ввійдуть до окремої збірки. Учасники Інтернет-конференції, статті яких будуть розміщені на сайті,  отримають сертифікати.

Про обговорення статей учасників Інтернет-конференції на форумі Черкаського освітянського порталу буде повідомлено додатково.

Вимоги до оформлення матеріалів: шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; усі поля – 2 см.; редактор Word; автоматичні переноси не застосовувати; текст вирівняти по ширині сторінки. Між словами та знаками допускається тільки один пробіл.

На першій сторінці в правому верхньому куті вказати прізвище, ім’я, по батькові (повністю), повну назву навчального закладу, під ним по центру – назва статті великими літерами (напівжирним шрифтом), нижче через рядок — курсивом анотація (до 5 рядків) українською мовою.

Далі, з абзацу, основний текст. Мова написання – українська і російська. Після тексту статті обов’язково подається список літератури. Посилання на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [5, с.175]. Перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Загальний обсяг статті до 7 сторінок.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

Довідки за телефоном (0472) 64-95-22, та електронною поштою: yurvaan [at] ukr.net

 

 

 

Ректор                                                                         Н. М. Чепурна

 

 

 

Юрчак

(0472) 64-95-22

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове