Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Інтернет-конференція на тему: «Соціальна згуртованість суб’єктів освітнього процесу в найкращих інтересах дитини: стандарти, досвід та перспективи»

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (далі – Інститут) повідомляє, що відповідно до плану роботи Інституту на 2017 рік у період з 27 листопада по 04 грудня 2017 року на Черкаському освітянському порталі (сайті Інституту) буде проходити науково-практична Інтернет-конференція на тему: «Соціальна згуртованість суб’єктів освітнього процесу в найкращих інтересах дитини: стандарти, досвід та перспективи».

Мета Інтернет-конференції – узагальнення наукових досліджень та практичного досвіду щодо організації та впровадження моделей соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу в найкращих інтересах дитини з метою створення безпечного освітнього середовища для всебічного розвитку та соціалізації дітей, виховання активного громадянина, формування в учнівської молоді вмінь, навичок, моделей безпечної поведінки та конкурентно спроможного професіонала і психологічно здорової особистості.

До участі в Інтернет-конференції запрошуються науковці, спеціалісти психологічної служби навчальних закладів різного типу усіх ланок освіти, а також керівники навчальних закладів та установ освіти, педагогічні працівники, які мають методичні напрацювання та/або практичний досвід роботи з означеної теми.

Тематичні напрями конференції:

1. Особливості застосування стандартів та міжнародний досвіду розвитку соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу в умовах реформування освіти та децентралізації.

2. Досвід, перспективи та можливості налагодження співпраці між суб’єктами освітнього процесу в найкращих інтересах дитини.

3. Проектна діяльність навчальних закладів та/або громади як основа для розвитку соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу.

4. Роль та завдання спеціалістів психологічної служби системи освіти у формуванні соціальних та психологічних компетентностей учня в умовах розбудови Нової української школи.

5. Сучасні моделі саморозвитку та навчання особистості впродовж життя: досвід, можливості та перспективи.

Заявку на участь у конференції (форма додається) та статті або тези для розгляду та рецензування просимо надсилати на електронну адресу: psycenter1 [at] gmail.com

з поміткою «Для участі в Інтернет-конференції листопад 2017». Назва прикріпленого файлу повинна містити назву району /міста/ОТГ та прізвище автора, наприклад: «Черкаський р-н_Щука».

Кінцевий термін подання матеріалів – 24 листопада 2017 року до 17:00.

Матеріали Інтернет-конференції будуть розміщені на Черкаському освітянському порталі (у розділі «Конференції, семінари. – Інтернет-заходи») з 01 по 04 грудня 2017 р.

Обговорення статей учасників Інтернет-конференції буде проходити 05-06 грудня 2017 року на форумі Черкаського освітянського порталу.

Перевага надаватиметься матеріалам, що висвітлюють авторське практичне бачення запропонованих до розгляду питань.

Автори статей несуть персональну відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Комп’ютерний варіант рукопису повинен відповідати таким вимогам:

Стаття подається українською мовою у текстовому редакторі Word (*.doc) або зберігається (для подальшого відправлення по електронній пошті) у форматі Документ Word 97-2003 (*.doc).

Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками - 1.0.

Назва статті друкується без абзацного відступу, вирівняна посередині, інтервал між рядками одинарний, усі літери прописні, нарис – напівжирний. Далі – один порожній рядок.

Імена та прізвища автора (авторів), посада та повна назва навчального закладу друкуються без абзацного відступу, вирівнюються по правому краю, інтервал між рядками - одинарний, літери звичайні, нарис – звичайний.

Основний текст статті друкується через один інтервал з абзацним відступом 1,25 см. Текст вирівнюється по ширині.

Параметри сторінки – формат А4 (210 мм×297 мм). Всі поля - 2,0 cм. Сторінки не нумеруються.

Важливо! Загальна кількість знаків у статті не повинна перевищувати 200 000 з урахуванням пробілів, що відповідає кількості 8-10 сторінок (подивитися кількість знаків з пробілами можна у вкладці панелі інструментів «Сервіс», перейшовши на рядок «Статистика»).

Тези подаються українською мовою у текстовому редакторі Word (*.doc) або зберігаються (для подальшого відправлення по електронній пошті) у форматі Документ Word 97-2003 (*.doc).

Шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядний інтервал – 1.0.

Назва тез друкується без абзацного відступу, вирівняна посередині, інтервал між рядками одинарний, усі літери прописні, нарис – напівжирний. Далі – один порожній рядок.

Імена та прізвища автора (авторів), посада та повна назва навчального закладу друкуються без абзацного відступу, вирівнюються по правому краю, інтервал між рядками одинарний, літери звичайні, нарис – звичайний.

Основний текст тез друкується через один інтервал з абзацним відступом 1,25 см. Текст вирівнюється по ширині.

Параметри сторінки – формат А4 (210 мм×297 мм). Всі поля – 2,0 cм. Сторінки не нумеруються.

Важливо! Загальний обсяг тексту тез – 1-2 сторінки формату А-4.

 

Текст оформляється у такому порядку:

1. Назва статті (тез).Повинна бути оригінальною, відображати ключову ідею поданих матеріалів з досвіду роботи. Не допускається дублювання назви Інтернет-конференції або її тематичних напрямів.

2. Ім’я, по-батькові та прізвища автора (авторів), посада та повна назва навчального закладу(відповідно до печатки навчального закладу).

3. Обґрунтування актуальності теми (до 3-х абзаців – для статті, 1 абзац – для тез), зазначеної у назві статті (тез), з досвіду роботи автора або за результатами досліджень (в т.ч. спостереження, аналіз документів, опитування, тощо) у навчальному закладі (бажано) чи у місті/районі. Можна також навести для порівняння результати наукових досліджень.

4. Виклад основної думки, опис досвіду та системи роботи автора; аналіз роботи закладу, досвіду своїх колег тощо.

До уваги авторів!Основна частина статті (тез) повинна обов’язково містити прикладний (практичний) аспект!

5. Висновок (узагальнення поданого матеріалу) має містити аналіз результативності представленого досвіду, окреслювати  питання, які потребують вирішення та вказувати на ефективні, на думку автора, шляхи їх розв’язання тощо.

6. Текст статті (тез) обов’язково має містити посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться. Перша цифра означає порядковий номер використаного джерела у списку використаної літератури, що подається в кінці статті, друга цифра означає номер сторінки (сторінок). Наприклад: [1, с.28] або [1, с.5-9]. Якщо ж теза підкріплюється кількома джерелами, то посилання оформлюються таким чином: [1, с.28; 7, с.78-90] або [2; 5; 10].

До уваги авторів! У разі виявлення плагіату стаття (тези) до розгляду не приймається.

7. Список використаної літератури – друкується окремим рядком і виділяється жирним шрифтом. Між текстом статті та переліком цитованої літератури відступ зверху абзацу — 12 pt. Список літератури оформлюється згідно вимог ВАКу (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9-13; Електронний ресурс http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=214). Автоматичне оформлення джерел можна здійснити, перейшовши за посиланням: http://vak.in.ua.

 

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті (тези), які не відповідають зазначеним вимогам, без пояснень.

Учасники Інтернет-конференції, статті яких будуть розміщені на сайті, отримають сертифікати.

У разі виникнення додаткових запитань можете звертатися до Войцях Тетяни Володимирівни, завідувача ОЦППСР, яка здійснює методичний супровід підготовки та проведення Інтернет-конференції за телефонами: м.т. (063)31-80-800, (098)747-39-80; р.т. (0472)64-41-07 та електронною поштою за адресою psycenter1 [at] gmail.com

.

 

 

Додатки: форма заявки на 1 арк. (додаток 1)

 

 

 

 

Ректор                                                                                  Н.М. Чепурна

 

 

 

 

 

Войцях Т.В.

(0472) 64-41-07

Прикріплені файли: 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове